האם קיימת ספרות השכלה קנונית?

Author: 
פרידלנדר, יהודה
Title: 
האם קיימת ספרות השכלה קנונית?
Published in: 
תעודה, כג (2009), רכז-רמג
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2009
Publication Language: 
Remarks: 

(240-247) On Joseph Pearl and his satirical works

Looking Again: Representation in Nineteenth-Century Yiddish Literature

Author: 
Dauber, Jeremy Asher
Title: 
Looking Again: Representation in Nineteenth-Century Yiddish Literature
Published in: 
Prooftexts, 25, 3 (2005) 276-318
Date: 
2005
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the chapter: 'The Haskalah: An Introduction, and Joseph Perl's Megale Temirin' (287—295).
‫‬And again: 'Looking at the Yiddish landscape Representation in Nineteenth-Century Hasidic and Maskilic Literature', in: Katz, Steven T. (ed.), The Shtetl: New Evaluations, New York University Press, New York 2007, 140-178.

בין היסטוריה להלכה: המקרה של יוסף פרל בגליציה האוסטרית

Author: 
סינקוף, ננסי
Title: 
בין היסטוריה להלכה: המקרה של יוסף פרל בגליציה האוסטרית
Published in: 
פיינר, שמואל, ברטל, ישראל (ע'), ההשכלה לגווניה: עיונים חדשים בתולדות ההשכלה וספרותה, 136-123
Publisher: 
מאגנס
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2005
Publication Language: 

בין מציאות לבדיון: 'מגלה טמירין' של יוסף פרל בעיני משכילים וחסידים

Author: 
ורסס, שמואל
Title: 
בין מציאות לבדיון: 'מגלה טמירין' של יוסף פרל בעיני משכילים וחסידים
Published in: 
אטקס, עמנואל, אסף, דוד, ברטל, ישראל, ריינר, אלחנן (ע'), במעגלי חסידים: קובץ מחקרים לזכרו של פרופסור מרדכי וילנסקי, 235-209
Publisher: 
מוסד ביאליק
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1999
Publication Language: 
Remarks: 

And again, updated: גנזי יוסף פרל (פרסומי המרכז לחקר התפוצות על שם גולדשטיין-גורן, ספר 185), בעריכת יונתן מאיר, בית שלום עליכם, מרכז זלמן שזר ואוניברסיטת תל- אביב, ירושלים 2013, 237—263, התוספות – ב-264—265

Yosef Perl et la Haskalah: une approche historique et littéraire

Author: 
Carpenter, Zehava
Title: 
Yosef Perl et la Haskalah: une approche historique et littéraire
Published in: 
Tsafon: revue d’études juives du Nord, 22-23 (1995), 51-65
Publishing place: 
Lille
Date: 
1995
Publication Language: 

ההשכלה והחסידות: פעילותו של יוסף פרל

Author: 
רובינשטיין, אברהם
Title: 
ההשכלה והחסידות: פעילותו של יוסף פרל
Published in: 
בר-אילן, יב (1974), 166—178
Publishing place: 
רמת-גן
Date: 
1974
Publication Language: 

מלחמתו של יוסף פרל בחסידות לאור מסמכים

Author: 
מהלר, רפאל
Title: 
מלחמתו של יוסף פרל בחסידות לאור מסמכים
Published in: 
מהלר, רפאל, החסידות וההשכלה, 186-155
Publisher: 
ספרית פועלים
Publishing place: 
מרחביה
Date: 
1961
Publication Language: 
Remarks: 

And again in: אטקס, עמנואל (ע'), הדת והחיים: תנועת ההשכלה היהודית במזרח אירופה, מרכז זלמן שזר, ירושלים תשנ"ג, 64—88

הירש מנדל פיניליש וחיבורו דרכה של תורה, עבודת גמר (מ"א)

Author: 
גפני, חנן
Title: 
הירש מנדל פיניליש וחיבורו דרכה של תורה, עבודת גמר (מ"א)
Publisher: 
האוניברסיטה העברית בירושלים
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1999
Publication Language: 

Blicke auf das galizische Judentum: Haskala, Assimilation und Zionismus bei Nathan Samuely, Karl Emil Franzos und Saul Raphael Lan

Author: 
Solomon, Francisca
Title: 
Blicke auf das galizische Judentum: Haskala, Assimilation und Zionismus bei Nathan Samuely, Karl Emil Franzos und Saul Raphael Landau
Publisher: 
Lit
Publishing place: 
Wien
Date: 
2012
Publication Language: 
Remarks: 

Originally presented as the author’s thesis (Ph.D.), Universität Wien, 2011

Zwischen Lebenswelt und literarischer Raumkonstruktion: Das galizische Schtetl bei Nathan Samuely und Karl Emil Franzos

Author: 
Solomon, Francisca
Title: 
Zwischen Lebenswelt und literarischer Raumkonstruktion: Das galizische Schtetl bei Nathan Samuely und Karl Emil Franzos
Published in: 
Pardès, 17 (2011), 143-156.
Publishing place: 
Paris
Date: 
2011
Publication Language: