חכמת היהדות בעברית

Author: 
ברנפלד, שמעון
Title: 
חכמת היהדות בעברית
Published in: 
העולם, שנה 11: גיליון 40, 26.10.1923, 747—749; גיליון 41, 2.11.1923, 768—769, גיליון 42, 9.11, 787—789.
Publisher: 
ההסתדרות הציונית העולמית
Publishing place: 
ברלין
Date: 
1923
Publication Language: 
Remarks: 

Includes references to Nachman Krochmal (749), Solomon Judah Rapoport (749, 768), Eliakim
Getzel Milsahagi (768-769), Joshua Heschel Schorr, Abraham Krochmal, Simhah Pinsker, Hirsch
Mendel Pineles (769), and Solomon Buber (788).

The Prayer House of a Galician Maskil: Joseph Perl's Synagogue Regulations

Author: 
Manekin, Rachel
Title: 
The Prayer House of a Galician Maskil: Joseph Perl's Synagogue Regulations
Published in: 
AJS Review, 42, 2 (2018), 403-440.
Date: 
2018
Publication Language: 

From Johann Pezzl to Joseph Perl: Galician Haskalah and the Austrian Enlightenment

Author: 
Manekin, Rachel
Title: 
From Johann Pezzl to Joseph Perl: Galician Haskalah and the Austrian Enlightenment
Published in: 
Tobias Grill (ed.), Jews and Germans in Eastern Europe: Shared and Comparative Histories (New Perspectives on Modern Jewish History, 8), 61-71.
Publisher: 
Walter de Gruyter
Publishing place: 
Berlin – Boston
Date: 
2018
Publication Language: 

שיח מדעי עברי במגמת שינוי במחצית הראשונה של המאה ה-19 באשכנז – שבילי עולם לשמשון בלוך וספר תולדות הארץ ליוסף שיינהאק כמקרי מבחן

Author: 
קוגמן, טל
Title: 
שיח מדעי עברי במגמת שינוי במחצית הראשונה של המאה ה-19 באשכנז – שבילי עולם לשמשון בלוך וספר תולדות הארץ ליוסף שיינהאק כמקרי מבחן
Published in: 
גרבר זאב, לב חקק ושמואל כץ (ע'), המשכיל בעת הזאת: ספר היובל למשה פלאי – מאמרים בהשכלה, ספרות עברית ולימודי היהדות, 256—280
Publisher: 
הקיבוץ המאוחד
Publishing place: 
ישראל
Date: 
2017
Publication Language: 
Remarks: 

In the center of the article a chapter about the geography book by Samson Bloch (261-268).
The article also includes references to Solomon Judah Rapoport (256-258, 260, 261), Julius
Barasch (256), Moses Mordecjai Juwel (257), Nachman Krochmal (260), Naphtali Mendel
Schorr (260), Abraham Mendel Mohr (266-267), Joseph Perl, and Jechiel Meller (268).

הדימוי של 'ספרים אסורים' ושרפת ספרים בכתבי משכילי גליציההדימוי של 'ספרים אסורים' ושרפת ספרים בכתבי משכילי גליציה

Author: 
מאיר, יונתן
Title: 
הדימוי של 'ספרים אסורים' ושרפת ספרים בכתבי משכילי גליציההדימוי של 'ספרים אסורים' ושרפת ספרים בכתבי משכילי גליציה
Published in: 
גרבר זאב, לב חקק ושמואל כץ (ע'), המשכיל בעת הזאת: ספר היובל למשה פלאי – מאמרים בהשכלה, ספרות עברית ולימודי היהדות, 221—236
Publisher: 
הקיבוץ המאוחד
Publishing place: 
ישראל
Date: 
2017
Publication Language: 

מבשרי האולטרה-אורתודוקסיה בגליציה ובהונגריה: ר' מנחם מנדל מרימנוב ותלמידיו

Author: 
שלמון, יוסף
Title: 
מבשרי האולטרה-אורתודוקסיה בגליציה ובהונגריה: ר' מנחם מנדל מרימנוב ותלמידיו
Published in: 
זהויות, 2 (2012), 25—54.
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2012
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the chapters:
'Galicia: the center of the struggle between Hassidism and education' (28-34), and within this chapter references to Mendel Lefin (28-29), Joseph Perl (29, 31, 32), Naphtali Herz Homberg (29), Dov Ber Birkenthal (30), Nachman Krochmal, Isaac Erter, Judah Leib Mieses (31, 32), and Solomon Judah Rapoport (32).
'The Authorities' Policy in Galicia' (35).
Chapters on Rabbi Menahem Mendel Torim from Rymanów (36-44).
Chapters about his successors: 'Rabbi Zevi Hirsch [Eichenstein] from Żidaczów' (44-45), 'Rabbi Menachem Mendel [Hager] of Kosov and his son', Rabbi Hayyim Hager' (45-46), 'Rabbi Yechezkel Panet and his sons', 'Rabbi Moses Teietelbaum of Ujhely' (47), Rabbi Zevi Elimelech Shapira of Dynow' (48-50), 'Rabbi Hayyim Halberstam from Nowy Sącz' (50-52) and 'Rabbi Shalom Roke’ah from Bełz' (52-53).
Includes the English version:
Salmon, Yosef: ‘The precursors of Ultra-Orthodoxy in Galicia and Hungary: Rabbi Menachem Mendel Torem of Rymanów and his disciples’, Modern Judaism, 36, 2 (2016) 115-143.

חוק האזרחים': התרגום לעברית של קובץ החוקים האזרחי האוסטרי על-ידי משכיל גליצאי בשנת 1876

Author: 
אנגלרד, יצחק
Title: 
חוק האזרחים': התרגום לעברית של קובץ החוקים האזרחי האוסטרי על-ידי משכיל גליצאי בשנת 1876
Published in: 
משפט ועסקים, יט, 2 (תשע"ו) 953—987. ‬
Date: 
2016
Publication Language: 

השורשים הגליצאיים של ההיסטוריוגרפיה של יהודי פולין

Author: 
מנקין, רחל
Title: 
השורשים הגליצאיים של ההיסטוריוגרפיה של יהודי פולין
Published in: 
בלטמן דניאל (ע'), היסטוריה מתנגשת וקיום משותף: פרספקטיבות חדשות על המפגש היהודי-פולני, ‬319—331.
Publisher: 
המרכז לחקר תולדות יהדות פולין ותרבותם - האוניברסיטה העברית בירושלים והוצאת מאגנס
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2014
Publication Language: 
Remarks: 

Mainly on the call of Isaac (Aaron) Bernfeld in the journal, 'HaMazkir' (Lvov 1881), to write a modern history of Polish Jewry; including references to Nechemia Landes , Ludwig Gumplowicz, Edward Katch (328) and Karl Emil Franzos (329); as well as mention of major Jewish historians from Galicia, Moses Schorr, Meir Balaban, Ignacy Schiper, Raphael Mahler, Emanuel Ringelblum, Philip Friedman, and Nathan Michael Gelber, and those who studied there, Jacob Shatsky and Mark Wischnitzer (321).

המשכילים במדעים: חינוך יהודי למדעים במרחב דובר הגרמנית בעת החדשה

Author: 
קוגמן, טל
Title: 
המשכילים במדעים: חינוך יהודי למדעים במרחב דובר הגרמנית בעת החדשה
Publisher: 
מאגנס
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2013
Publication Language: 
Remarks: 

Includes extensive reference to Joseph Perl's educational project, and his involvement in the
sciences, especially in the chapter 'Science and Faith at 'Tzir Ne'eman' by Joseph Perl' (127-136).
More, according to the key, about him and about the following places and people: Brody, Julius
Barasch, Berusch Goldenberg, Galicia, Naphtali Herz Homberg, Tarnopol, Moses Mordecjai
Juwel, Lvov/ Lemberg, Max Letteris, Mendel Lefin, Krakow, Solomon Judah Rapoport, and
Bezalel Stern.
Based on a doctoral dissertation from Tel Aviv University, 2000.

מכתבי העתים: עיתונות ההשכלה מ-1820 עד 1845: מפתחות מוערים לכתבי-העת העבריים של ההשכלה בהולנד, גליציה, גרמניה וליטא (תק"פ-תר"ו)

Author: 
פלאי, משה
Title: 
מכתבי העתים: עיתונות ההשכלה מ-1820 עד 1845: מפתחות מוערים לכתבי-העת העבריים של ההשכלה בהולנד, גליציה, גרמניה וליטא (תק"פ-תר"ו)
Publisher: 
מאגנס
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2013
Publication Language: 
Remarks: 

Includes a chapter dedicated to the Galician journal 'Hatzfira' (49-73), and many additional references to Galicia and Galician authors (according to the key). Among them: Jacob Eichenbaum, Isaac Erter, Jakob Bodek, Tzvi Hirsch Bodek, Jacob Samuel Bick, Berusch Blumenfeld, Julius Barasch, Abraham Goldberg, Jacob Goldenthal, Chaim Ginzburg, Abeli Horowitz, Eliakim Getzel Milsahagi, Eliahu Mordecai Werbel, Zvi Hirsch Chajes, Elias Hirsch Thon, Zechariah Isaiah Jolles, Gerson Letteris, Max Letteris, Abraham Mendel Mohr, Judah Leib Mieses, Marcus Strelisker, Moses Jakob Pordes, Nahman Isaac Fischmann, Joseph Perl, Abraham Kohn, Nachman Krochmal, Solomon Judah Rapoport, Joshua Heschel Schorr, and Bezalel Stern (for further details, see the Hebrew comment).