רבי יוסף שאול נתנזון – 'הרב מלעמבערג'

Author: 
אלפסי, יצחק
Publication title: 
רבי יוסף שאול נתנזון – 'הרב מלעמבערג'
Source published in: 
אלפסי, יצחק, תשעים שרים בממלכת התורה והחסידות, א, 264-260
Publisher: 
מכון 'אל ההרים'
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1997
Publication Language: 

יד יוסף: ויפרד לארבעה [...]

Author: 
אפל, יוסף יהושע
Publication title: 
יד יוסף: ויפרד לארבעה [...]
Publisher: 
מכון בארה התורה
Publishing place: 
לייקווד
Date: 
1996
Publication Language: 
Remarks: 

Includes a chapter on Rabbi Joseph Saul Nathanson

רבי יוסף שאול נאטנזון (תקס"ח – תרל"ה)

Author: 
שטרן, יחיאל מיכל
Publication title: 
רבי יוסף שאול נאטנזון (תקס"ח – תרל"ה)
Source published in: 
שטרן, יחיאל מיכל, ספר גדולי הדורות: סקירה קצרה ותמציתית מחיי וחיבורי גדולי הדורות בעבר, 698-697
Publisher: 
מכון מנחת ישראל
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1996
Publication Language: 

דמותו ומשנתו של בעל שו"מ

Author: 
אפפל, יוסף יהושע
Publication title: 
דמותו ומשנתו של בעל שו"מ
Source published in: 
הדרום, סא (אלול תשנ"ב), 147—197
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1992
Publication Language: 

ר' יוסף שאול ב"ר אריה ליבוש נתנזון, מלבוב (תקס"ח-תרל"ה)

Author: 
וונדר, מאיר
Publication title: 
ר' יוסף שאול ב"ר אריה ליבוש נתנזון, מלבוב (תקס"ח-תרל"ה)
Source published in: 
וונדר, מאיר, מאורי גליציה: אנציקלופדיה לחכמי גליציה, 3, 1986, 1031—1044; 6, 2005, 964—966
Publisher: 
המכון להנצחת יהדות גליציה
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1986
Publication Language: 

הגאון רבי יוסף שאול נתנזון ז"ל

Author: 
בנדיקט, אברהם
Publication title: 
הגאון רבי יוסף שאול נתנזון ז"ל
Source published in: 
שנה בשנה, תשמ"ב, 399—407
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1982
Publication Language: 

פניני לשון משו"ת 'שואל ומשיב' (לרב יוסף שאול נתנזון)

Author: 
גולדפרב, שלמה דוד
Publication title: 
פניני לשון משו"ת 'שואל ומשיב' (לרב יוסף שאול נתנזון)
Source published in: 
לשוננו לעם, מחזור כו, קונטרס ג-ד (רנג-רנד), טבת-שבט תשל"ה, 1975, 102—105
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1975
Publication Language: 

היחסים בין הגאונים ר' יוסף שאול נאטאנזאן והמהר"ץ חיות

Author: 
הרשקוביץ, מאיר
Publication title: 
היחסים בין הגאונים ר' יוסף שאול נאטאנזאן והמהר"ץ חיות
Source published in: 
אור המזרח, כרך כ, חוברת א (סט), תשרי תשל"א, 63—73
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1971
Publication Language: 

המחבר שו"ת 'שואל ומשיב' (קוים לדמותו)

Author: 
לייטר, משה
Publication title: 
המחבר שו"ת 'שואל ומשיב' (קוים לדמותו)
Source published in: 
הדרום, חוברת כט (ניסן תשכ"ט), 146—170, חוברת לא (ניסן תש"ל), 171—202
Date: 
1959
Publication Language: 
Remarks: 

On Rabbi Joseph Saul Nathanson

חוברת בעל 'שואל ומשיב' זצ"ל, מוקדשת לדמותו הרוחנית והמוסרית של אביר האבירים בים הפוסקים לדורות למלאות תשעים שנה להסתלקותו של מרן ר

Publication title: 
חוברת בעל 'שואל ומשיב' זצ"ל, מוקדשת לדמותו הרוחנית והמוסרית של אביר האבירים בים הפוסקים לדורות למלאות תשעים שנה להסתלקותו של מרן ר' יוסף שאול נאטהינזאהן זי"ע
Source published in: 
אור המזרח, שנה יד, חוברת א-ב (מז-מח), ניסן תשכ"ד
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1964
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the section 'מרן ה'שאול ומשיב' לאור תשובותיו' which contains the following articles:
אתרוג, י. ד., 'קוים ושרטוטים לנשמתו הגדולה של רבן של ישראל ה'שואל ומשיב'' (10—17);
גרשוני, יהודה, 'לדמותו של מאור הגולה ר' יוסף שאול הלוי נאטאנזאהן' (18—26);
רובינשטיין, יהודה, 'שבלים בודדות משו"ת 'שואל ומשיב'' (27—30);
י. ש. א. [ישראל ש. אלפנביין], 'תשובות מאור הגולה 'שואל ומשיב' (שעד עתה לא ראו אור בדפוס)' (30—32).