מֶנֶש, יהודית

Author: 
קרסל, גצל
Publication title: 
מֶנֶש, יהודית
Source published in: 
קרסל, גצל, לכסיקון הספרות העברית בדורות האחרונים, 2, 409
Publisher: 
ספרית פועלים
Publishing place: 
מרחביה
Date: 
1967
Publication Language: 

מַראָני-שפיגל, דוד

Author: 
קרסל, גצל
Publication title: 
מַראָני-שפיגל, דוד
Source published in: 
קרסל, גצל, לכסיקון הספרות העברית בדורות האחרונים, 2, 416-415
Publisher: 
ספרית פועלים
Publishing place: 
מרחביה
Date: 
1967
Publication Language: 

במילים מועטות: קריאה בט"ז שירים

Author: 
וייכרט, רפי
Publication title: 
במילים מועטות: קריאה בט"ז שירים
Publisher: 
ספרי עיתון 77
Publishing place: 
תל אביב
Date: 
2018
Publication Language: 
Remarks: 

Including by Jehiel Mar

מר (מוהר), יחיאל (1921—1969)

Author: 
קרן, יערה
Publication title: 
מר (מוהר), יחיאל (1921—1969)
Source published in: 
סתוי, זיסי, שוורץ, יגאל (ע'), לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, 620
Publisher: 
דביר ומכון הקשרים – אוניברסיטת בן גוריון בנגב
Publishing place: 
אור יהודה
Date: 
2014
Publication Language: 

לומר זאת אחרת: עיוני סגנון ולשון בשירה העברית בת ימינו

Author: 
אגמון-פרוכטמן, מאיה
Publication title: 
לומר זאת אחרת: עיוני סגנון ולשון בשירה העברית בת ימינו
Publisher: 
הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב
Publishing place: 
באר שבע
Date: 
2000
Publication Language: 
Remarks: 

Includes reference to Jehiel Mar

לשון "פרוזאית" ולשון "פיוטית": עיון בשלושה שירים

Author: 
אגמון-פרוכטמן, מאיה
Publication title: 
לשון "פרוזאית" ולשון "פיוטית": עיון בשלושה שירים
Source published in: 
החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות: עבודות, 1, 14—16
Date: 
1987
Publication Language: 
Remarks: 

Including by Jehiel Mar

מאר יחיאל

Author: 
כהן, ברל
Publication title: 
מאר יחיאל
Source published in: 
כהן, ברל, לעקסיקאן פון יידיש-שרייבערס [...], 366
Publisher: 
רעיה אילמן-כהן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1986
Publication Language: 

"עוז כביר להיות חלש"

Author: 
מגד, אהרן
Publication title: 
"עוז כביר להיות חלש"
Source published in: 
דבר, 18.5.1979, 20
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1979
Publication Language: 
Remarks: 

On Jehiel Mar

על יחיאל מר במלאת עשר שנים למותו

Publication title: 
על יחיאל מר במלאת עשר שנים למותו
Source published in: 
מאזנים, מט, 1 (1979), 52—54, 58
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1979
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the articles:
קלינוב, רינה, 'חכם תמים' (52—54)
חזק, יחיאל, 'האיש ושירו' (54—55, 58)

יחיאל מר: שירה של לשונות-בונות-לשון

Author: 
עקביהו, יצחק
Publication title: 
יחיאל מר: שירה של לשונות-בונות-לשון
Source published in: 
עקביהו, יצחק, לפנים משורת השיר: עיון ודיון, 123-118
Publisher: 
מפעל סופרי חיפה על-ידי עקד
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1975
Publication Language: