שני יומוני יידיש נשכחים

Publication title: 
שני יומוני יידיש נשכחים
Source published in: 
העתונות שלנו, 2 (1988), 33—35
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1988
Publication Language: 
Remarks: 

About the Yiddish newspapers 'וויענער מארגענצייטונג' ( from 1.1.1915) and 'יודישע מארגענפאסט' (1919—1924), edited by Racker

ר' שמואל ב"ר שלמה רפפורט, מלבוב (תרל"א-תש"ב)

Author: 
וונדר, מאיר
Publication title: 
ר' שמואל ב"ר שלמה רפפורט, מלבוב (תרל"א-תש"ב)
Source published in: 
וונדר, מאיר, מאורי גליציה: אנציקלופדיה לחכמי גליציה, 4, 1990, 1022; 6, 2005, 1181
Publisher: 
המכון להנצחת יהדות גליציה
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1990
Publication Language: 

רפפורט, שמואל

Publication title: 
רפפורט, שמואל
Source published in: 
רפאל, יצחק, בת-יהודה, גאולה (ע'), אנציקלופדיה של הציונות הדתית: אישים, מושגים, מפעלים, 5, 707-705
Publisher: 
מוסד הרב קוק
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1983
Publication Language: 

שמואל רפפורט

Author: 
גלבר, נתן מיכאל
Publication title: 
שמואל רפפורט
Source published in: 
מירסקי, שמואל קלמן (ע'), אישים ודמויות בחכמת ישראל באירופה המזרחית לפני שקיעתה, 356-353
Publisher: 
עוגן שליד ההסתדרות העברית של אמריקה
Publishing place: 
ישראל
Date: 
1959
Publication Language: 

שי"ר חדש – שלמה יהודה רפפורט: רבנות, השכלה, לאומיות

Author: 
שיפריס, נתן
Publication title: 
שי"ר חדש – שלמה יהודה רפפורט: רבנות, השכלה, לאומיות
Publisher: 
מרכז זלמן שזר
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2021
Publication Language: 

דימוי ומציאות ביחסי משכילים וחסידים: פרשת מינויו של שי"ר לרבנות טרנופול

Author: 
גרטנר, חיים
Publication title: 
דימוי ומציאות ביחסי משכילים וחסידים: פרשת מינויו של שי"ר לרבנות טרנופול
Source published in: 
אסף, דוד, רפפורט-אלברט, עדה (ע'), ישן מפני חדש: מחקרים בתולדות יהודי מזרח אירופה ובתרבותם, שי לעמנואל אטקס, כרך ב: משכילים, מתנגדים ורבנים, 383-355
Publisher: 
מרכז זלמן שזר
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2009
Publication Language: 

פריודיזציה ורוויזיה של סיפרות הדורות בתפיסת ההשכלה

Author: 
פלאי משה
Publication title: 
פריודיזציה ורוויזיה של סיפרות הדורות בתפיסת ההשכלה
Source published in: 
פלאי משה, השכלה ומודרניזם – התחלות והמשכים: התקבלות ההשכלה המוקדמת במאה הי"ט ובשילהי התקופה', ספריית הילל בן-חיים, הקיבוץ המאוחד, ישראל 2007, [...], 108-82
Publisher: 
הקיבוץ המאוחד
Publishing place: 
ישראל
Date: 
2007
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the chapter: ש. י. ראפופורט – סיפרות הדורות משקפת את תולדות האומה' (96—97);
And again: 'פריודיזציה ורוויזיה של סיפרות הדורות בתפיסת ההשכלה', פרוש, איריס, חמוטל צמיר וחנה סוקר-שווגר (ע'), "הספרות והחיים" – פואטיקה ואידיאולוגיה בספרות העברית החדשה: למנחם ברינקר, ביובלו, קרן פוזן, הוצאת כרמל והקשרים – המכון לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית, ירושלים 2011, 107—135, the chapter: 'ש"י ראפופורט: ספרות הדורות משקפת את תולדות האומה', 119—121

ב'אספקלריה הכפולה: בעקבות חליפת המכתבים בין שמואל דוד לוצאטו לשלמה יהודה רפפורט

Author: 
ורסס, שמואל
Publication title: 
ב'אספקלריה הכפולה: בעקבות חליפת המכתבים בין שמואל דוד לוצאטו לשלמה יהודה רפפורט
Source published in: 
בונפיל, ראובן, גוטליב, יצחק, כשר, חנה (ע'), שמואל דוד לוצאטו: מאתיים שנה להולדתו (איטליה, כינוסים, סדרת מוספים, 2), עט-צח
Publisher: 
מאגנס
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2004
Publication Language: 

הוויכוח בין שד"ל לשי"ר על ראב"ע על רקע הדיונים בפרשנות המקרא בתקופת ההשכלה

Author: 
ורגון, שמואל
Publication title: 
הוויכוח בין שד"ל לשי"ר על ראב"ע על רקע הדיונים בפרשנות המקרא בתקופת ההשכלה
Source published in: 
מורשתנו, י' (1996), 31—44
Publishing place: 
רחובות
Date: 
1996
Publication Language: 

יצירותיו הפיוטיות של שלמה יהודה ראפופורט, רב משכיל בפראג

Author: 
שטראוס, ז'נין
Publication title: 
יצירותיו הפיוטיות של שלמה יהודה ראפופורט, רב משכיל בפראג
Source published in: 
בן-אמתי, אברהם (ע'), דברי הכנס העברי המדעי העשירי באירופה, האוניברסיטה על שם קרול, פראג, אוגוסט-ספטמבר 1992, 78-73
Publisher: 
ברית עברית עולמית
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1996
Publication Language: