ר' נחמן פראנקל ביאססי

Publication title: 
ר' נחמן פראנקל ביאססי
Source published in: 
ספר זכרון לסופרי ישראל החיים אתנו כיום, יאצור תולדותיהם ושמות ספריהם הכתובים בשפת עבר ונוגעים בעניני תורה וחכמת ישראל, 94-93
Publisher: 
האסיף
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1889
Publication Language: 

שלשה שהלכו

Author: 
שפאן, שלמה
Publication title: 
שלשה שהלכו
Source published in: 
שפאן, שלמה, מסות ומחקרים, 163-158
Publisher: 
קרני
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1964
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the chapter: 'חד מן קדמאי (ד"ר ירמיהו פרנקל)' (158—161)

עזר לתלמידים

Author: 
עברון, בועז
Publication title: 
עזר לתלמידים
Source published in: 
הארץ, 2.10.1953, תרבות וספרות, ב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1953
Publication Language: 
Remarks: 

About the book of Jeremiah Frenkel 'פירוש לסוסתי של מנדלי מוכר-ספרים'

ד"ר ירמיהו פרנקל ז"ל

Publication title: 
ד"ר ירמיהו פרנקל ז"ל
Source published in: 
העולם, שנה 36 (תש"ט), גיליון 3 (28.10.1948), 38
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1948
Publication Language: 

ד"ר ירמיהו פרנקל נפטר

Publication title: 
ד"ר ירמיהו פרנקל נפטר
Source published in: 
הדאר, 28, ה (3.12.1948), 122
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1948
Publication Language: 

העברי החדש' (ציון לנפש הד"ר ירמיהו פרנקל ז"ל)

Author: 
עק, נתן
Publication title: 
העברי החדש' (ציון לנפש הד"ר ירמיהו פרנקל ז"ל)
Source published in: 
הארץ, 29.11.1948, 3
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1948
Publication Language: 

ירמיהו פרנקל (למלאת לו חמשים שנה)

Author: 
ד.ש. [דב שטוק-סדן]
Publication title: 
ירמיהו פרנקל (למלאת לו חמשים שנה)
Source published in: 
מאזנים, כרך 4 (תרצ"ו), 538-536
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1936
Publication Language: 
Remarks: 

And again: 'בדרך הביתה: על ירמיהו פרנקל', סדן, דב, ארחות ושבילים, כרך האישים, עם עובד, תל-אביב 1977, 337—341

יושב אהלים

Author: 
לוסטרניק, מלכיאל
Publication title: 
יושב אהלים
Source published in: 
דבר, 6.12.1935, מוסף לשבתות ולמועדים, 7
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1935
Publication Language: 
Remarks: 

On Jeremiah Frenkel, to his fiftieth jubilee

ד"ר ירמיהו פרנקל – השטה החנוכית של הוגו גאודיג. הוצאת 'עבר' ורשה – לודזתרצ"א. נ"ב דפים

Author: 
זילברטל (זרטל), משה
Publication title: 
ד"ר ירמיהו פרנקל – השטה החנוכית של הוגו גאודיג. הוצאת 'עבר' ורשה – לודזתרצ"א. נ"ב דפים
Source published in: 
הצפירה, 29.5.1931, 6
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1931
Publication Language: 

ר' יעקב מענדל פרענקעל בלעמבערג

Publication title: 
ר' יעקב מענדל פרענקעל בלעמבערג
Source published in: 
ספר זכרון לסופרי ישראל החיים אתנו כיום, יאצור תולדותיהם ושמות ספריהם הכתובים בשפת עבר ונוגעים בעניני תורה וחכמת ישראל, 96
Publisher: 
האסיף
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1889
Publication Language: