שי"ר חדש – שלמה יהודה רפפורט: רבנות, השכלה, לאומיות

Author: 
שיפריס, נתן
Publication title: 
שי"ר חדש – שלמה יהודה רפפורט: רבנות, השכלה, לאומיות
Publisher: 
מרכז זלמן שזר
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2021
Publication Language: 

R' Shlomo Yehuda Rapoport (Shir), Champion of Jewish Unity in the Modern Era

Author: 
Landerer, Chaim
Publication title: 
R' Shlomo Yehuda Rapoport (Shir), Champion of Jewish Unity in the Modern Era
Source published in: 
Hakirah, 8 (2009), 109-139
Publishing place: 
Flatbush
Date: 
2009
Publication Language: 
Subjects: 

ניצני לאומיות בספרות ההשכלה (מאתיים שנה לצמיחתה של ספרות ההשכלה)

Author: 
שטיינר, משה
Publication title: 
ניצני לאומיות בספרות ההשכלה (מאתיים שנה לצמיחתה של ספרות ההשכלה)
Source published in: 
האומה, שנה יז, חוברת 2 (57), מאי 1979, 200—212
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1979
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the chapter: ש. י. רפאפורט (שי"ר) ומאיר הלוי לטריס', 205—206
Aagain in: ,שטיינר, משה, התחיה הלאומית בספרותנו: מבחר מאמרים, צ'ריקובר, תל-אביב 1982, 11—24; החלק האמור, 16—18

Sognando Sion: per un nuovo canone storiografico del genere utopico ebraico

Author: 
Ragaú, Stefania
Publication title: 
Sognando Sion: per un nuovo canone storiografico del genere utopico ebraico
Source published in: 
Materia Giudaica, 25 (2020), 165-177
Publishing place: 
Bologna
Date: 
2020
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Includes references to three authors who dealt with the subject of Zionist utopias, including Nathan Michael Gelber and Getzel Kressel

Improving the Volk: Leon Kellner and the Jewish Toynbee Hall Movement (1900-39)

Author: 
Rechter, David
Publication title: 
Improving the Volk: Leon Kellner and the Jewish Toynbee Hall Movement (1900-39)
Source published in: 
Jewish Social Studies, 24, 3 (2019), 51-79
Publishing place: 
New York
Date: 
2019
Publication Language: 

Leon Kellner: un sionista fra la Vienna di Herzl e gli ebrei della Bucovina

Author: 
Schiavoni, Giulio
Publication title: 
Leon Kellner: un sionista fra la Vienna di Herzl e gli ebrei della Bucovina
Source published in: 
Schiavoni, Giulio, Massino, Guido (eds.), Verso una terra "antica e nuova": culture del sionismo (1895-1948), 79-102
Publisher: 
Carocci
Publishing place: 
Roma
Date: 
2011
Publication Language: 

Nationalism at the Edge: The "Jüdische Volksrat" of Habsburg Bukovina

Author: 
Rechter, David
Publication title: 
Nationalism at the Edge: The "Jüdische Volksrat" of Habsburg Bukovina
Source published in: 
Aschkenas, 18-19, 1 (2009) 59-89
Publishing place: 
Wien
Date: 
2009
Publication Language: 
Remarks: 

Includes about Leon Kellner and Beno Straucher

Leon Kellner zwischen Czernowitz und Wien

Author: 
Pils, Ramon
Publication title: 
Leon Kellner zwischen Czernowitz und Wien
Source published in: 
Brandstetter, Thomas, Rupnow, Dirk, Wessely, Christina (eds.), Sachunterricht: Fundstücke aus der Wissenschaftsgeschichte, 24-29
Publishing place: 
Vienna
Date: 
2008
Publication Language: 

Scholar, Zionist, and man of letters - Reuven Fahn (1878-1939/1944) in the Karaite community of Halicz : notes on the development

Author: 
Kizilov, Mikhail
Publication title: 
Scholar, Zionist, and man of letters - Reuven Fahn (1878-1939/1944) in the Karaite community of Halicz : notes on the development of Jewish ethnolography, epigraphy and Hebrew literature
Source published in: 
Kwartalnik Historii Zydów, 244 (2012), 470-489
Publishing place: 
Warszaw
Date: 
2012
Publication Language: 
Subjects: 

Blicke auf das galizische Judentum: Haskala, Assimilation und Zionismus bei Nathan Samuely, Karl Emil Franzos und Saul Raphael Lan

Author: 
Solomon, Francisca
Publication title: 
Blicke auf das galizische Judentum: Haskala, Assimilation und Zionismus bei Nathan Samuely, Karl Emil Franzos und Saul Raphael Landau
Publisher: 
Lit
Publishing place: 
Wien
Date: 
2012
Publication Language: 
Remarks: 

Originally presented as the author’s thesis (Ph.D.), Universität Wien, 2011