מלחמתו של יוסף פרל בחסידות לאור מסמכים

Author: 
מהלר, רפאל
Publication title: 
מלחמתו של יוסף פרל בחסידות לאור מסמכים
Source published in: 
מהלר, רפאל, החסידות וההשכלה, 186-155
Publisher: 
ספרית פועלים
Publishing place: 
מרחביה
Date: 
1961
Publication Language: 
Remarks: 

And again in: אטקס, עמנואל (ע'), הדת והחיים: תנועת ההשכלה היהודית במזרח אירופה, מרכז זלמן שזר, ירושלים תשנ"ג, 64—88