סיפור מחיי ההווה בארץ גאליציה – על 'דגל יהודה' ו'עושה מזימות' מאת יהודה יצחק ליינוואנד (יי"ל)

Author: 
זהר, נעמי
Publication title: 
סיפור מחיי ההווה בארץ גאליציה – על 'דגל יהודה' ו'עושה מזימות' מאת יהודה יצחק ליינוואנד (יי"ל)
Source published in: 
זהר, נעמי, עוללות מבציר: השכלה - חסידות - מתנגדות ביצירות נשכחות, 235-187
Publisher: 
ראובן מס
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1987
Publication Language: 
Subjects: 

פרק רביעי: סיפורת ריאליסטית במזרח אירופה – 'עשה מזימות' מאת יהודה יצחק ליינוואנד

Author: 
זהר, נעמי
Publication title: 
פרק רביעי: סיפורת ריאליסטית במזרח אירופה – 'עשה מזימות' מאת יהודה יצחק ליינוואנד
Source published in: 
זהר, נעמי, קוי מתאר ליצירות נשכחות של משכילים תורניים במזרח אירופה בתקופת ההשכלה, דוקטורט, 226-169
Publisher: 
אוניברסיטת בר-אילן
Publishing place: 
רמת-גן
Date: 
1982
Publication Language: 
Subjects: 

Images de l'"Ostjudentum", différences structurelles et fonctionnelles (H.W. Katz, Soma Morgenstern, Alexander Granach), Forget, P

Author: 
Trapp, Frithjof
Publication title: 
Images de l'"Ostjudentum", différences structurelles et fonctionnelles (H.W. Katz, Soma Morgenstern, Alexander Granach), Forget, Philippe et Stéphane Pesnel (dir.)
Source published in: 
Joseph Roth: l'exil à Paris, 67-91
Publisher: 
Presses universitaires de Rouen et du Havre
Publishing place: 
Mont-Saint-Aignan
Date: 
2017
Publication Language: 

Exile is a Flop: Soma Morgenstern over Central Park

Author: 
North, Paul
Publication title: 
Exile is a Flop: Soma Morgenstern over Central Park
Source published in: 
Goebel, Eckart, Weigel, Sigrid (eds.), "Escape to Life" - German Intellectuals in New York: A Compendium On Exile After 1933, 414-428
Publisher: 
De Gruyter
Publishing place: 
Berlin
Date: 
2012
Publication Language: 

Die galizische Vertikale: Soma Morgenstern im Kontext eines spezifischen Kapitels deutsch-jüdischer Literaturgeschichte - mit Exku

Author: 
Werner, Klaus
Publication title: 
Die galizische Vertikale: Soma Morgenstern im Kontext eines spezifischen Kapitels deutsch-jüdischer Literaturgeschichte - mit Exkursen zu Joseph Roth, Alexander Granach und Manès Sperber
Source published in: 
Werner, Klaus, Erfahrungsgeschichte und Zeugenschaft: Studien zur deutsch-jüdischen Literatur aus Galizien und der Bukowina, 161-191
Publisher: 
IKGS Verlag
Publishing place: 
München
Date: 
2003
Publication Language: 
Subjects: 

בין נומברג לברנדשטטר

Author: 
אבישי, מרדכי
Publication title: 
בין נומברג לברנדשטטר
Source published in: 
אבישי, מרדכי, שערים ברוח: סופרים עבריים–ויהודים בספרות העולם, 16—21
Publisher: 
ירון גולן
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1993
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

On Mordecai David Brandstatter - 19-21.

המעשייה "אם לא למעלה מזה" ומקורה החסידי

Author: 
רוס, ניחם
Publication title: 
המעשייה "אם לא למעלה מזה" ומקורה החסידי
Source published in: 
מחקרי ירושלים בספרות עברית, כו (2003), 69—99
Date: 
2003
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

On Yitzchak Leibush Peretz's story and it's source in the collection of Hassidic sotries 'מפעלות הצדיקים' by Menachem Mendel Bodek

Grammatical Similarities between Nineteenth-Century Hasidic and Maskilic Hebrew Narratives

Author: 
Kahn Lily
Publication title: 
Grammatical Similarities between Nineteenth-Century Hasidic and Maskilic Hebrew Narratives
Source published in: 
Hebrew Studies, 53 (2012), 179-201
Publishing place: 
Wisconsin, Madison
Date: 
2012
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including references to Menachem Mendel Bodek's collection of Hassidic stories

An Anthology of Prose and Poetry of the Teachers and of the Pupils of the Hebrew School in Cracow

Author: 
Leser, Shlomo (ed.)
Publication title: 
An Anthology of Prose and Poetry of the Teachers and of the Pupils of the Hebrew School in Cracow
Publishing place: 
Haifa
Date: 
2004
Publication Language: 
Community: 

תיאטרון וספרות יידיש בגאליציה המזרחית בשנים 1939—1941

Author: 
וייס, אהרן
Publication title: 
תיאטרון וספרות יידיש בגאליציה המזרחית בשנים 1939—1941
Source published in: 
בחינות, 8—9 (1979), 113—128.
Date: 
1980
Publication Language: