בין מציאות לבדיון: 'מגלה טמירין' של יוסף פרל בעיני משכילים וחסידים

Author: 
ורסס, שמואל
Publication title: 
בין מציאות לבדיון: 'מגלה טמירין' של יוסף פרל בעיני משכילים וחסידים
Source published in: 
אטקס, עמנואל, אסף, דוד, ברטל, ישראל, ריינר, אלחנן (ע'), במעגלי חסידים: קובץ מחקרים לזכרו של פרופסור מרדכי וילנסקי, 235-209
Publisher: 
מוסד ביאליק
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1999
Publication Language: 
Remarks: 

And again, updated: גנזי יוסף פרל (פרסומי המרכז לחקר התפוצות על שם גולדשטיין-גורן, ספר 185), בעריכת יונתן מאיר, בית שלום עליכם, מרכז זלמן שזר ואוניברסיטת תל- אביב, ירושלים 2013, 237—263, התוספות – ב-264—265