פרק תשיעי: היהדות כתרבות לאומית-רוחנית בהתפתחותה – משנת ר' נחמן קרוכמל על יסוד האדיאליזם הדיאלקטי של הגל

Author: 
שביד, אליעזר
Title: 
פרק תשיעי: היהדות כתרבות לאומית-רוחנית בהתפתחותה – משנת ר' נחמן קרוכמל על יסוד האדיאליזם הדיאלקטי של הגל
Published in: 
שביד, אליעזר, תולדות פילוסופית הדת היהודית בזמן החדש, חלק ראשון: תקופת ההשכלה (סדר היום החדש להתמודדות הפילוסופית עם הדת), 217-174
Publisher: 
ם עובד ומכון שכטר ללימודי היהדות
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2001
Publication Language: 

מהי השכלה באמצע המאה התשע-עשרה בהשתקפותה בכוכבי יצחק: "איזה דרך תבונה ואיפה מקום בינה"

Author: 
פלאי, משה
Title: 
מהי השכלה באמצע המאה התשע-עשרה בהשתקפותה בכוכבי יצחק: "איזה דרך תבונה ואיפה מקום בינה"
Published in: 
קשר, 51 (2018), 158—163
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2018
Publication Language: 
Remarks: 

Includes chapters on three authors, among them Yehiel Meler

סאטירה אנטי חסידית בכוכבי יצחק (1845—1873), כתב-העת של ההשכלה העברית

Author: 
פלאי, משה
Title: 
סאטירה אנטי חסידית בכוכבי יצחק (1845—1873), כתב-העת של ההשכלה העברית
Published in: 
הדור, 7 (2016), 147—154
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
2016
Publication Language: 
Remarks: 

About the satire 'משפט אמת' by Selig Hirsch Mondschein (10, 1847, 21—32)

כתבי העת של ההשכלה במחצית המאה הי"ט – מפתחות מוערים לכתבי העת העבריים של ההשכלה: החלוץ: מלחמת הדת והתושיה; בכורים: חכמת ישראל

Author: 
פלאי, משה
Title: 
כתבי העת של ההשכלה במחצית המאה הי"ט – מפתחות מוערים לכתבי העת העבריים של ההשכלה: החלוץ: מלחמת הדת והתושיה; בכורים: חכמת ישראל
Publisher: 
מאגנס
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2015
Publication Language: 
Remarks: 

Iuncludes the chapter 'החלוץ: מלחמת הדת והתושיה, תרי"ב-תרמ"ט (1852—1889)', and in it the sub-chapter (23—382), ובו תת-הפרק 'על החלוץ ועורכו' 177—236), יהושע השל שור

Radical Jewish Study of the Masoretic Text during the Enlightenment Period: Joshua Heschel Schorr, Abraham Krochmal, and Elimelech

Author: 
Viezel, Eran
Title: 
Radical Jewish Study of the Masoretic Text during the Enlightenment Period: Joshua Heschel Schorr, Abraham Krochmal, and Elimelech Bezredḳi
Published in: 
European Journal of Jewish Studies, 10, 1 (2016), 50-78
Publishing place: 
Leiden
Date: 
2016
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the chapter: '2. Jshua Heschel Schorr'(55—59)

יהושע השל שור (יה"ש), עורך החלוץ (1852—1889): חלוץ המערכה לתיקונים בדת ובמנהגים – דרכו בעריכה ובביקורת

Author: 
פלאי, משה
Title: 
יהושע השל שור (יה"ש), עורך החלוץ (1852—1889): חלוץ המערכה לתיקונים בדת ובמנהגים – דרכו בעריכה ובביקורת
Published in: 
הדור, 5 (2012), 77—89
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
2012
Publication Language: 

יה"ש וחוג 'החלוץ' (1852—1888): הפרק הרדיקלי בתולדות ההשכלה בגליציה, דוקטורט

Author: 
כהן, חיים
Title: 
יה"ש וחוג 'החלוץ' (1852—1888): הפרק הרדיקלי בתולדות ההשכלה בגליציה, דוקטורט
Publisher: 
אוניברסיטת בר-אילן
Publishing place: 
רמת-גן
Date: 
2009
Publication Language: 

שי"ר חדש – שלמה יהודה רפפורט: רבנות, השכלה, לאומיות

Author: 
שיפריס, נתן
Title: 
שי"ר חדש – שלמה יהודה רפפורט: רבנות, השכלה, לאומיות
Publisher: 
מרכז זלמן שזר
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2021
Publication Language: 

ניצני לאומיות בספרות ההשכלה (מאתיים שנה לצמיחתה של ספרות ההשכלה)

Author: 
שטיינר, משה
Title: 
ניצני לאומיות בספרות ההשכלה (מאתיים שנה לצמיחתה של ספרות ההשכלה)
Published in: 
האומה, שנה יז, חוברת 2 (57), מאי 1979, 200—212
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1979
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the chapter: ש. י. רפאפורט (שי"ר) ומאיר הלוי לטריס', 205—206
Aagain in: ,שטיינר, משה, התחיה הלאומית בספרותנו: מבחר מאמרים, צ'ריקובר, תל-אביב 1982, 11—24; החלק האמור, 16—18

Shlomo Yehudah Rapaport [shir] (1790-1867) and his contemporaries, Some Aspects of Jewish Scholarship of the Nineteenth Century

Author: 
Barzilay Isaac
Title: 
Shlomo Yehudah Rapaport [shir] (1790-1867) and his contemporaries, Some Aspects of Jewish Scholarship of the Nineteenth Century
Publisher: 
Massada
Publishing place: 
Ramat-Gan
Date: 
1969
Publication Language: 
Remarks: 

Review: 'ספר על שי"ר לד"ר י. ברזילי', בצרון (ניו-יורק), שנה לא, כרך 61 (תש"ל), חוברת 3 (שבט-אדר), 135