שי"ר חדש – שלמה יהודה רפפורט: רבנות, השכלה, לאומיות

Author: 
שיפריס, נתן
Publication title: 
שי"ר חדש – שלמה יהודה רפפורט: רבנות, השכלה, לאומיות
Publisher: 
מרכז זלמן שזר
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2021
Publication Language: 

ניצני לאומיות בספרות ההשכלה (מאתיים שנה לצמיחתה של ספרות ההשכלה)

Author: 
שטיינר, משה
Publication title: 
ניצני לאומיות בספרות ההשכלה (מאתיים שנה לצמיחתה של ספרות ההשכלה)
Source published in: 
האומה, שנה יז, חוברת 2 (57), מאי 1979, 200—212
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1979
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the chapter: ש. י. רפאפורט (שי"ר) ומאיר הלוי לטריס', 205—206
Aagain in: ,שטיינר, משה, התחיה הלאומית בספרותנו: מבחר מאמרים, צ'ריקובר, תל-אביב 1982, 11—24; החלק האמור, 16—18

Shlomo Yehudah Rapaport [shir] (1790-1867) and his contemporaries, Some Aspects of Jewish Scholarship of the Nineteenth Century

Author: 
Barzilay Isaac
Publication title: 
Shlomo Yehudah Rapaport [shir] (1790-1867) and his contemporaries, Some Aspects of Jewish Scholarship of the Nineteenth Century
Publisher: 
Massada
Publishing place: 
Ramat-Gan
Date: 
1969
Publication Language: 
Remarks: 

Review: 'ספר על שי"ר לד"ר י. ברזילי', בצרון (ניו-יורק), שנה לא, כרך 61 (תש"ל), חוברת 3 (שבט-אדר), 135

תרומתו של שלמה יהודה רפופורט לחכמת ישראל: מאה שנה למותו

Author: 
ברזילי, יצחק
Publication title: 
תרומתו של שלמה יהודה רפופורט לחכמת ישראל: מאה שנה למותו
Source published in: 
שנתון הספר העברי, 25 (1969), 249—258
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1969
Publication Language: 

Solomon Judah Rapoport

Author: 
Rudavsky, David
Publication title: 
Solomon Judah Rapoport
Source published in: 
Rudavsky, David, Modern Jewish Religious Movements: A History of Emancipation and Adjustment, 215-217
Publisher: 
Behrman House
Publishing place: 
New York
Date: 
1967
Publication Language: 
Remarks: 

2 – Revised Edition,
Behrman House, New York 1979

The Scholarly Contribution of Shelomo Judah Leib Rapoport (Shir) (1790-1867)

Author: 
Barzilay, Isaac
Publication title: 
The Scholarly Contribution of Shelomo Judah Leib Rapoport (Shir) (1790-1867)
Source published in: 
Proceedings of the American Academy for Jewish Research, 35 (1967), 1-41
Publishing place: 
New York
Date: 
1967
Publication Language: 
Remarks: 

Later appeared as the first chapter in the author's book on Rapaport: Shlomo Yehudah Rapaport [shir] (1790-1867) and his contemporaries

שלמה רובין (1823—1910): ספריית השכלה של איש אחד, דיסרטציה

Author: 
ז'קונט, אמנון
Publication title: 
שלמה רובין (1823—1910): ספריית השכלה של איש אחד, דיסרטציה
Publisher: 
אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2006
Publication Language: 

Radical Jewish Study of the Masoretic Text during the Enlightenment Period: Joshua Heschel Schorr, Abraham Krochmal, and Elimelech

Author: 
Viezel, Eran
Publication title: 
Radical Jewish Study of the Masoretic Text during the Enlightenment Period: Joshua Heschel Schorr, Abraham Krochmal, and Elimelech Bezredḳi
Source published in: 
European Journal of Jewish Studies, 10, 1 (2016), 50-78
Date: 
2016
Publication Language: 

כתבי העת של ההשכלה במחצית המאה הי"ט – מפתחות מוערים לכתבי העת העבריים של ההשכלה: החלוץ: מלחמת הדת והתושיה; בכורים: חכמת ישראל

Author: 
פלאי, משה
Publication title: 
כתבי העת של ההשכלה במחצית המאה הי"ט – מפתחות מוערים לכתבי העת העבריים של ההשכלה: החלוץ: מלחמת הדת והתושיה; בכורים: חכמת ישראל
Publisher: 
מאגנס
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2015
Publication Language: 
Remarks: 

Includes chapter on the journal 'בכורים' edited by Naftali Keller (383-456)

The Prayer House of a Galician Maskil: Joseph Perl's Synagogue Regulations

Author: 
Manekin, Rachel
Publication title: 
The Prayer House of a Galician Maskil: Joseph Perl's Synagogue Regulations
Source published in: 
AJS Review, 42, 2 (2018), 403-440
Publishing place: 
Cambridge, Mass
Date: 
2018
Publication Language: