הדימוי של 'ספרים אסורים' ושרפת ספרים בכתבי משכילי גליציההדימוי של 'ספרים אסורים' ושרפת ספרים בכתבי משכילי גליציה

Author: 
מאיר, יונתן
Publication title: 
הדימוי של 'ספרים אסורים' ושרפת ספרים בכתבי משכילי גליציההדימוי של 'ספרים אסורים' ושרפת ספרים בכתבי משכילי גליציה
Source published in: 
גרבר זאב, לב חקק ושמואל כץ (ע'), המשכיל בעת הזאת: ספר היובל למשה פלאי – מאמרים בהשכלה, ספרות עברית ולימודי היהדות, 221—236
Publisher: 
הקיבוץ המאוחד
Publishing place: 
ישראל
Date: 
2017
Publication Language: 

מבשרי האולטרה-אורתודוקסיה בגליציה ובהונגריה: ר' מנחם מנדל מרימנוב ותלמידיו

Author: 
שלמון, יוסף
Publication title: 
מבשרי האולטרה-אורתודוקסיה בגליציה ובהונגריה: ר' מנחם מנדל מרימנוב ותלמידיו
Source published in: 
זהויות, 2 (2012), 25—54.
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2012
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the chapters:
'Galicia: the center of the struggle between Hassidism and education' (28-34), and within this chapter references to Mendel Lefin (28-29), Joseph Perl (29, 31, 32), Naphtali Herz Homberg (29), Dov Ber Birkenthal (30), Nachman Krochmal, Isaac Erter, Judah Leib Mieses (31, 32), and Solomon Judah Rapoport (32).
'The Authorities' Policy in Galicia' (35).
Chapters on Rabbi Menahem Mendel Torim from Rymanów (36-44).
Chapters about his successors: 'Rabbi Zevi Hirsch [Eichenstein] from Żidaczów' (44-45), 'Rabbi Menachem Mendel [Hager] of Kosov and his son', Rabbi Hayyim Hager' (45-46), 'Rabbi Yechezkel Panet and his sons', 'Rabbi Moses Teietelbaum of Ujhely' (47), Rabbi Zevi Elimelech Shapira of Dynow' (48-50), 'Rabbi Hayyim Halberstam from Nowy Sącz' (50-52) and 'Rabbi Shalom Roke’ah from Bełz' (52-53).
Includes the English version:
Salmon, Yosef: ‘The precursors of Ultra-Orthodoxy in Galicia and Hungary: Rabbi Menachem Mendel Torem of Rymanów and his disciples’, Modern Judaism, 36, 2 (2016) 115-143.

חוק האזרחים': התרגום לעברית של קובץ החוקים האזרחי האוסטרי על-ידי משכיל גליצאי בשנת 1876

Author: 
אנגלרד, יצחק
Publication title: 
חוק האזרחים': התרגום לעברית של קובץ החוקים האזרחי האוסטרי על-ידי משכיל גליצאי בשנת 1876
Source published in: 
משפט ועסקים, יט, 2 (תשע"ו) 953—987. ‬
Publication Language: 

השורשים הגליצאיים של ההיסטוריוגרפיה של יהודי פולין

Author: 
מנקין, רחל
Publication title: 
השורשים הגליצאיים של ההיסטוריוגרפיה של יהודי פולין
Source published in: 
בלטמן דניאל (ע'), היסטוריה מתנגשת וקיום משותף: פרספקטיבות חדשות על המפגש היהודי-פולני, ‬319—331.
Publisher: 
המרכז לחקר תולדות יהדות פולין ותרבותם - האוניברסיטה העברית בירושלים והוצאת מאגנס
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2014
Publication Language: 
Remarks: 

Mainly on the call of Isaac (Aaron) Bernfeld in the journal, 'HaMazkir' (Lvov 1881), to write a modern history of Polish Jewry; including references to Nechemia Landes , Ludwig Gumplowicz, Edward Katch (328) and Karl Emil Franzos (329); as well as mention of major Jewish historians from Galicia, Moses Schorr, Meir Balaban, Ignacy Schiper, Raphael Mahler, Emanuel Ringelblum, Philip Friedman, and Nathan Michael Gelber, and those who studied there, Jacob Shatsky and Mark Wischnitzer (321).

המשכילים במדעים: חינוך יהודי למדעים במרחב דובר הגרמנית בעת החדשה

Author: 
קוגמן, טל
Publication title: 
המשכילים במדעים: חינוך יהודי למדעים במרחב דובר הגרמנית בעת החדשה
Publisher: 
מאגנס
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2013
Publication Language: 
Remarks: 

Includes extensive reference to Joseph Perl's educational project, and his involvement in the
sciences, especially in the chapter 'Science and Faith at 'Tzir Ne'eman' by Joseph Perl' (127-136).
More, according to the key, about him and about the following places and people: Brody, Julius
Barasch, Berusch Goldenberg, Galicia, Naphtali Herz Homberg, Tarnopol, Moses Mordecjai
Juwel, Lvov/ Lemberg, Max Letteris, Mendel Lefin, Krakow, Solomon Judah Rapoport, and
Bezalel Stern.
Based on a doctoral dissertation from Tel Aviv University, 2000.

מכתבי העתים: עיתונות ההשכלה מ-1820 עד 1845: מפתחות מוערים לכתבי-העת העבריים של ההשכלה בהולנד, גליציה, גרמניה וליטא (תק"פ-תר"ו)

Author: 
פלאי, משה
Publication title: 
מכתבי העתים: עיתונות ההשכלה מ-1820 עד 1845: מפתחות מוערים לכתבי-העת העבריים של ההשכלה בהולנד, גליציה, גרמניה וליטא (תק"פ-תר"ו)
Publisher: 
מאגנס
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2013
Publication Language: 
Remarks: 

Includes a chapter dedicated to the Galician journal 'Hatzfira' (49-73), and many additional references to Galicia and Galician authors (according to the key). Among them: Jacob Eichenbaum, Isaac Erter, Jakob Bodek, Tzvi Hirsch Bodek, Jacob Samuel Bick, Berusch Blumenfeld, Julius Barasch, Abraham Goldberg, Jacob Goldenthal, Chaim Ginzburg, Abeli Horowitz, Eliakim Getzel Milsahagi, Eliahu Mordecai Werbel, Zvi Hirsch Chajes, Elias Hirsch Thon, Zechariah Isaiah Jolles, Gerson Letteris, Max Letteris, Abraham Mendel Mohr, Judah Leib Mieses, Marcus Strelisker, Moses Jakob Pordes, Nahman Isaac Fischmann, Joseph Perl, Abraham Kohn, Nachman Krochmal, Solomon Judah Rapoport, Joshua Heschel Schorr, and Bezalel Stern (for further details, see the Hebrew comment).

הצפירה (1823/4) בעריכת מאיר הלוי לטריס, "הוא המאסף החדש לבני ישראל"

Author: 
פלאי, משה
Publication title: 
הצפירה (1823/4) בעריכת מאיר הלוי לטריס, "הוא המאסף החדש לבני ישראל"
Source published in: 
קשר, 44 (2013), 29—38.
Publisher: 
אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2013
Publication Language: 
Remarks: 

Includes references to works that appeared there, by Letteris himself (30-31, 34-35), Chaim
Ginzburg, Gerson Letteris, Abraham Goldberg (31), Nachman Krochmal (32), Judah Leib
Mieses (32-33), and Jacob Samuel Bick (33-34).

Blicke auf das galizische Judentum: Haskala, Assimilation und Zionismus bei Nathan Samuely, Karl Emil Franzos und Saul Raphael Lan

Author: 
Solomon, Francisca
Publication title: 
Blicke auf das galizische Judentum: Haskala, Assimilation und Zionismus bei Nathan Samuely, Karl Emil Franzos und Saul Raphael Landau
Publisher: 
Lit
Publishing place: 
Wien
Date: 
2012
Publication Language: 
Remarks: 

[Glances into Galician Jewry: Haskalah, Assimilation, and Zionism by Nathan Samuely, Karl Emil
Franzos, and Saul Raphael Landau]
Originally presented as the author’s thesis (Ph.D.) - Universität Wien, 2011.

Jewish Enlightenment beyond Western Europe

Author: 
Shear, Adam
Publication title: 
Jewish Enlightenment beyond Western Europe
Source published in: 
Kavka Martin, Zachary Braiterman and David Novak (eds.), The Cambridge History of Jewish Philosophy, Vol. 2: The Modern Era, 252-279:
Publisher: 
Cambridge University Press
Publishing place: 
New York
Date: 
2012
Publication Language: 
Remarks: 

The following chapters include:
265-266 – 'The Galician Haskalah and Developments 'East' and 'West'': Including references to
Nachman Krochmal (265-266), Mendel Lefin, Joseph Perl, Solomon Judah Rappaport, and Naphtali Herz
Homberg (266).
269-270 – 'Haskalah as Jewish Philosophy, Past and Present': Including references to Joshua
Heschel Schorr, Nachman Krochmal (269), Abraham Krochmal, Max Letteris, and Solomon
Rubin (270).

The Jewish German Schools in Galicia (1782–1806): School Reality and Corporate Resistance

Author: 
Sadowski, Dirk
Publication title: 
The Jewish German Schools in Galicia (1782–1806): School Reality and Corporate Resistance
Source published in: 
Jewish Culture and History, 13 ,2-3 (2012), 153-172.
Date: 
2012
Publication Language: