חסידות וחכמה' [ליצחק ארטר]: תופעת הקרע בזיקה לעיצוב ההמון והמציאות ההמונית .

Author: 
ויליאן, יוסף
Publication title: 
חסידות וחכמה' [ליצחק ארטר]: תופעת הקרע בזיקה לעיצוב ההמון והמציאות ההמונית .
Source published in: 
דפים למחקר בספרות, 5—6 (1989), 277—286
Publisher: 
אוניברסיטת חיפה - החוג לספרות עברית והשוואתית
Publishing place: 
חיפה
Date: 
1989
Publication Language: 

מורה נבוכים' בין משכילי ולמדני גליציה

Author: 
רוזנבלום, יצחק
Publication title: 
מורה נבוכים' בין משכילי ולמדני גליציה
Source published in: 
דעת, 85 (תשע"ח), 189—228
Publisher: 
אוניברסיטת בר-אילן
Publishing place: 
רמת-גן
Date: 
2018
Publication Language: 

ההשכלה היהודית בקרקוב במאה ה- 19

Author: 
זלקין, מרדכי
Publication title: 
ההשכלה היהודית בקרקוב במאה ה- 19
Source published in: 
ריינר אלחנן (ע'), קראקא - קז'ימייז' - קרקוב: מחקרים בתולדות יהודי קרקוב, 131—153.
Publisher: 
המרכז לחקר תולדות היהודים בפולין והמכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2001
Publication Language: 
Community: 

רבי הראשון ר' אליהו דוד בסטריז'וב (גליציה): חומשו של הרמבמ"ן

Author: 
מוסלר, משה
Publication title: 
רבי הראשון ר' אליהו דוד בסטריז'וב (גליציה): חומשו של הרמבמ"ן
Source published in: 
ידע-עם, כרך ב, חוברת א (1953), 69.
Publisher: 
ידע עם
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1953
Publication Language: 
Community: 

החרם בלמברג בשנת 1816: רברבנות משכילית והיסטוריוגרפיה יהודית

Author: 
מנקין, רחל
Publication title: 
החרם בלמברג בשנת 1816: רברבנות משכילית והיסטוריוגרפיה יהודית
Source published in: 
ציון עג, ב (2008), 173—198.
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2008
Publication Language: 
Community: 

משכילי למברג וארץ-ישראל: על פרשה לא ידועה משנת 1816

Author: 
מנקין, רחל
Publication title: 
משכילי למברג וארץ-ישראל: על פרשה לא ידועה משנת 1816
Source published in: 
קתדרה, 130 (2008), 31—50
Publisher: 
יד יצחק בן-צבי
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2008
Publication Language: 
Community: 

Between Haskalah and Zionism: The Example of the Jewish Community of Brody

Author: 
Rank, Dominika
Publication title: 
Between Haskalah and Zionism: The Example of the Jewish Community of Brody
Source published in: 
Scripta Judaica Cracoviensia, 15 (2017), 115-125.
Publisher: 
Uniwesytet Jagiellonski
Publishing place: 
Krakow
Date: 
2017
Publication Language: 
Community: 

The Prayer House of a Galician Maskil: Joseph Perl's Synagogue Regulations

Author: 
Manekin, Rachel
Publication title: 
The Prayer House of a Galician Maskil: Joseph Perl's Synagogue Regulations
Source published in: 
AJS Review, 42, 2 (2018), 403-440.
Date: 
2018
Publication Language: 

חכמת היהדות בעברית

Author: 
ברנפלד, שמעון
Publication title: 
חכמת היהדות בעברית
Source published in: 
העולם, שנה 11: גיליון 40, 26.10.1923, 747—749; גיליון 41, 2.11.1923, 768—769, גיליון 42, 9.11, 787—789.
Publisher: 
ההסתדרות הציונית העולמית
Publishing place: 
ברלין
Date: 
1923
Publication Language: 
Remarks: 

Includes references to Nachman Krochmal (749), Solomon Judah Rapoport (749, 768), Eliakim
Getzel Milsahagi (768-769), Joshua Heschel Schorr, Abraham Krochmal, Simhah Pinsker, Hirsch
Mendel Pineles (769), and Solomon Buber (788).

From Johann Pezzl to Joseph Perl: Galician Haskalah and the Austrian Enlightenment

Author: 
Manekin, Rachel
Publication title: 
From Johann Pezzl to Joseph Perl: Galician Haskalah and the Austrian Enlightenment
Source published in: 
Tobias Grill (ed.), Jews and Germans in Eastern Europe: Shared and Comparative Histories (New Perspectives on Modern Jewish History, 8), 61-71.
Publisher: 
Walter de Gruyter
Publishing place: 
Berlin – Boston
Date: 
2018
Publication Language: