פרק שלישי: 'משא צפון עם מעשה רוקח' – סאטירה משאית מאת אברהם גאלדבערג

Author: 
זהר, נעמי
Publication title: 
פרק שלישי: 'משא צפון עם מעשה רוקח' – סאטירה משאית מאת אברהם גאלדבערג
Source published in: 
זהר, נעמי, קוי מתאר ליצירות נשכחות של משכילים תורניים במזרח אירופה בתקופת ההשכלה, דוקטורט, 121—168.
Publisher: 
אוניברסיטת בר-אילן
Publishing place: 
רמת-גן
Date: 
1982
Publication Language: 

כופרים, אפיקורסים ו'ציונים אחרים' – שמעון ברנפלד והפוליטיקה של מדעי היהדות

Author: 
שבת, מאיה
Publication title: 
כופרים, אפיקורסים ו'ציונים אחרים' – שמעון ברנפלד והפוליטיקה של מדעי היהדות
Source published in: 
חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה, 22 (תש"ף, 2020), 59—96
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2020
Publication Language: 

היסטוריה בשירות הפובליצסטיקה – מפעלו ההיסטוריוגרפי של שמעון ברנפלד, עבודת דוקטור

Author: 
שבת, מאיה
Publication title: 
היסטוריה בשירות הפובליצסטיקה – מפעלו ההיסטוריוגרפי של שמעון ברנפלד, עבודת דוקטור
Publisher: 
אוניברסיטת תל- אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2017
Publication Language: 

Mordekhai David Brandstetter: A Maskil beyond his Time

Author: 
Holtzman, Avner
Publication title: 
Mordekhai David Brandstetter: A Maskil beyond his Time
Source published in: 
Studia Judaica 18, 1, 9-33.
Publishing place: 
Kraków
Date: 
2015
Publication Language: 

השכלה בשום שכל: סיפורת ההשכלה: פניה האחרות (מראה מקום: סדרת עיונים בספרות העברית, אוניברסיטת תל-אביב)

Author: 
מזור, יאיר
Publication title: 
השכלה בשום שכל: סיפורת ההשכלה: פניה האחרות (מראה מקום: סדרת עיונים בספרות העברית, אוניברסיטת תל-אביב)
Publisher: 
פפירוס, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1990
Publication Language: 
Remarks: 

Including the following parts about Mordecai David Brandstatter:
48—50 – תת-הפרק 'התמונה – רימוז מטרים (מנבא, מבשר, חוזה) בסיפור 'ד"ר יוסף אלפסי' שמאת ברנדשטטר'
151—164 – הפרק 'מרדכי דוד ברנדשטטר: 'אליהו הנביא', 'צורר היהודים בעיר גריליב', 'מחיל אל חיל''

Not Just an Appendix: The Narrative of M. D. Brandshtetter and Its Role in the Haskalah Hebrew Fiction

Author: 
Mazor, Yair
Publication title: 
Not Just an Appendix: The Narrative of M. D. Brandshtetter and Its Role in the Haskalah Hebrew Fiction
Source published in: 
Hebrew Studies, 24 , 59-67
Publishing place: 
Wisconsin, Madison
Date: 
1983
Publication Language: 

בין שני עולמות - יעקב שמואל ביק בין השכלה לחסידות - עיון מחודש

Author: 
ורסס, שמואל
Publication title: 
בין שני עולמות - יעקב שמואל ביק בין השכלה לחסידות - עיון מחודש
Source published in: 
גלעד, 9 (1986), 27—76
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1986
Publication Language: 
Remarks: 

And again: ורסס, שמואל, מגמות וצורות בספרות ההשכלה, מאגנס, ירושלים 1990, 110—159

יעקב-שמואל ביק, דער בלאנדזשענדיקער משכיל

Author: 
ורסס, שמואל
Publication title: 
יעקב-שמואל ביק, דער בלאנדזשענדיקער משכיל
Source published in: 
ייווא בלעטער, 13 (1938), 505—536.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1938
Publication Language: 

אן אינטערעסאנטע פערזענלעכקייט פון דער השכלה-צייט (צום הונדערטסטן יארצייט פון שמואל יעקב ביק)

Author: 
רייזן, זלמן
Publication title: 
אן אינטערעסאנטע פערזענלעכקייט פון דער השכלה-צייט (צום הונדערטסטן יארצייט פון שמואל יעקב ביק)
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 8, כרך 7, חוברת 42 (389), 16.10.1931, 793—794, חוברת 43 (390), 23.10, 811—813
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1939
Publication Language: 
Remarks: 

[Interesting personality from the Haskalah period (for the centenary of Jacob Samuel Bick)]

חסידות וחכמה' [ליצחק ארטר]: תופעת הקרע בזיקה לעיצוב ההמון והמציאות ההמונית .

Author: 
ויליאן, יוסף
Publication title: 
חסידות וחכמה' [ליצחק ארטר]: תופעת הקרע בזיקה לעיצוב ההמון והמציאות ההמונית .
Source published in: 
דפים למחקר בספרות, 5—6 (1989), 277—286
Publisher: 
אוניברסיטת חיפה - החוג לספרות עברית והשוואתית
Publishing place: 
חיפה
Date: 
1989
Publication Language: