Gródek Jagełłoński, Grybów, Horodenka, Husiatyn...

CAHJP Code: 
HM3/938.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Gródek Jagełłoński, Grybów, Horodenka, Husiatyn, Janów, Jarosław, Jaśienica, Jaworów, Jazłowiec, Kałusz, Kolbuszowa, Kraków, Leszniów, Lipnik, Łopatyn, Lubaczów, Lwów, Mielnica, Monasterzyska, Mosty Wielkie, Narajów, Narol, Niemirów, Obertyn, Oleszyce, Oświęcym, Ottynia, Podkamień, Rozdól, Sasów, Skała, Sokołówka, Sołotwina, Strzeliska, Szczurowice, Tarnopol, Tłumacz, Tłuste, Toporów, Trembowla, Turka, Tyśmienica, Wadowice, Wieliczka, Wiśnicz, Wolanka, Żabno, Zaleszczyki, Załozce, Zbaraż, Zborów, Złoczów, Żólkiew, Zmigród, Żurawno, Żydaczów, Żywiec.Zawierają wykaz szkół religijnych z wykładaniem przedmiotów ogólnych, "Talmud Thora" i fundacji Barona Hirsza w Borysławie, Buczaczu, Korolówce, Krakowie, Monasterzysce, Ryglice i Zabłocie

Date of item:

from: 
1909
Size: 
150
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.146, оп.24, д.15667