Volanka

שם באנגלית: 
Volanka
שם באוקראינית: 
Волянка
שם בפולנית: 
Wolanka