העיתונות היהודית של גליציה ובוקובינה

הודות לעושרה מהווה העיתונות היהודית של גליציה ובוקובינה מקור בלתי אכזב להבנת התהליכים ההיסטוריים, הפוליטיים, החברתיים, הדתיים והתרבותיים שפקדו את עם ישראל באזורים אלה בעת החדשה רבת התמורות. ודומה כי אין נושא, קטן כגדול, לקימום דמותן, מורשתן וזיכרונן של קהילות אלה, ולהבנת ההוויות הרוחניות של אנשיהן, אורחות חייהם, ערכיהם ואופקי מבטם, הנעדר מעיתונות זאת.

 

מאגר זה כולל כ-70 כותרים של כתבי עת יהודיים גליצאיים שהופיעו בכמאה השנים מראשית העיתונות היהודית בגליציה ב-1813 ועד ל-1918, עם סיום מלחמת העולם הראשונה ועמו תום תקופת השלטון האוסטרי. כותרים אלה נגישים במרשתת בגרסאות סרוקות, מלאות או חלקיות.

 

המאגר הוא חלק ממיזם בהכנה של תיעוד כלל כתבי העת של יהדות גליציה ובוקובינה, החל בתקופה האוסטרית וגמור בתקופה שלאחר השואה. המאגר כולל גם מאספים ופרסומים חד-פעמיים בעלי אופי עיתונאי, וכן כתבי עת ומאספים אשר הופיעו אמנם מחוץ לגבולותיהן של גליציה ובוקובינה, אך שעיסוקם בתפוצות אלה ו/ או שחלק ניכר מעורכיהם ומכותביהם באו משם.    

 

מרבית העותקים של כתבי העת הללו, עקב מלחמות העולם והשואה, נכחדו יחד עם העורכים, הכותבים והקוראים שלהם, וחלק מהכותרים לא שרדו כלל או שרדו באופן חלקי בלבד. מכאן חשיבות הכנת מאגר זה, המרכז מידע על עיתונים אלו, ובדגש על אלו מהם שכבר נסרקו ונגישים ברשת.

מהמאגר אפשר לאחזר מידע לפי הכותר, השפה, מקום הפרסום, שנות ההופעה ומילים כלליות. 

 

קרא עוד על תולדותיה של העיתונות היהודית בגליציה ובבוקובינה.

 

כותרמיין בסדר יורד עורך/עורכים מקום פרסום הופיע משנת הופיע עד שנת
Almanach Żydowski: na rok 5678 (1917/18) Zygmunt Foebus Finkelstein וינה 1918 1918
Der Patriot :האוהב עמו וארץ מולדתו אביגדור (ויקטור) מרמילשטיי, אייזיק שאלתיאל גרבר פשמישל 1880 1880
Doresz - Tow S. A. Taubeles טרנופול 1904 1904
Jedność Bertold Merwin, Tobiasz Aschkenaze, Eleazar Byk, Feliks Jurowicz, Stanisław Unger, Abraham Gottlieb לבוב 1907 1912
Jeschurun Joseph Kobak למברג, פירט, ברסלאו, במברג 1856 1878
Krakauer jüdische Zeitung Ahron Marcus פודגוז'ה (קרקוב) 1898 1900
Moriah Jacob Thon, Friederich Askenasi, Wilhelm Berkelhammer. לבוב, וינה, קרקוב 1903 1920
Ojczyzna Alfred Nossig, Izydor Bernfeld לבוב 1881 1892
Wschód Henryk Gabe לבוב 1900 1912
Zgoda Bernard Goldmann לבוב 1877 1878