Zhuravno

שם באנגלית: 
Zhuravno
שם באוקראינית: 
Журавно
שם בפולנית: 
Żurawno