Terebovlya

שם באוקראינית: 
Terebovlya (Tеребовля)
שם בפולנית: 
Trembowla
שם בגרמנית: 
Terebowlja
שם ביידיש: 
טרעבעוולע (Trebevle)
אזור היסטורי-תרבותי: 
Eastern Galicia
מחוז מנהלי: 
Ternopil Region