Stzheliska Nove

שם באנגלית: 
Stzheliska Nove
שם באוקראינית: 
Нові Стрілища
שם בפולנית: 
Strzeliska Nowe