Zbarazh

שם באוקראינית: 
Збараж [Zbarazh]
שם בפולנית: 
Zbaraż
שם ביידיש: 
זבאריזש
אזור היסטורי-תרבותי: 
Eastern Galicia - Pokuttia
מחוז מנהלי: 
Ternopil Region