Zbarazh

שם באנגלית: 
Zbarazh
שם באוקראינית: 
Збараж [Zbarazh]
שם בפולנית: 
Zbaraż