חיפוש מתקדם

Search here for items found in our research. Alternatively, you can search inside the items by their type - see links on the right.

כל הפריטים במאגר המידע

שם הפריט סוג הפריט שנים קהילות
1. אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 1928 Tarnopol
2. From political settlement to the self-identification with the Polish nation. History of the Jewish community of the city of Lviv from 1873 till 1914 מאמרים קצרים Lviv
3. A Rabbi of Solotvin מאגר שמות Solotvin
4. A Teacher in Solotvin מאגר שמות Solotvin, Stanislawow (Ivano-Frankivsk)
5. Aisman מאגר שמות
עד 1943
Solotvin, Stanislawow (Ivano-Frankivsk)
6. Baron מאגר שמות Yablunka
7. Beresh מאגר שמות Solotvin
8. Bergman מאגר שמות
9. Bitkover מאגר שמות Nadworna
10. Borgenicht מאגר שמות
1888 עד 1942
Nadworna
11. Buvenfelts מאגר שמות
עד 1943
Solotvin, Stanislawow (Ivano-Frankivsk)
12. Daughter of Yeshayahu מאגר שמות Solotvin
13. Daughter of Shimon מאגר שמות
עד 1675
Solotvin
14. Daughter of Shimon מאגר שמות
עד 1675
Solotvin
15. Daughter of Ya? Meir מאגר שמות
עד 1889
Burshtyn
16. daughter of Yehoshua מאגר שמות Lysiec
17. Daughter of Yehuda Leib מאגר שמות Solotvin
18. Daughter of Yitzhak מאגר שמות
עד 1860
Solotvin
19. Ferber מאגר שמות
עד 1942
Lysiec
20. Galer מאגר שמות Stebnyk, Lysiec
21. German מאגר שמות Lysiec
22. Gersh Rambler neighborhood מבנים Kolomea
23. Gersh Ramler neighborhood מבנים Kolomea
24. Gilman מאגר שמות Lysiec
25. Gilman מאגר שמות