חיפוש מתקדם

Search here for items found in our research. Alternatively, you can search inside the items by their type - see links on the right.

כל הפריטים במאגר המידע

שם הפריט סוג הפריט שנים קהילות
1. Rădăuţi קהילות Rădăuţi
2. Andrychów קהילות אנדריכוב
3. Arbore קהילות Arbore
4. Babcze קהילות
5. Babince קהילות
6. Baligród באליגרוד קהילות Baligród באליגרוד
7. Baranezyce קהילות
8. Baranów קהילות באראנוב
9. Bartsitse Dolne קהילות
10. Bartsitse Gurne קהילות
11. Barwinek קהילות בארווינק
12. Barysh קהילות
13. Batyatyche קהילות
14. Bavoriv קהילות
15. Bednaruv קהילות
16. Bedohora קהילות
17. Begonitse קהילות
18. Belotyn קהילות
19. Belz קהילות Belz
20. Bendnilci קהילות
21. Berekiresz קהילות
22. Berezhany קהילות
23. Bialostok קהילות
24. Bibrka קהילות
25. Biecz קהילות