שי"ר חדש – שלמה יהודה רפפורט: רבנות, השכלה, לאומיות

Author: 
שיפריס, נתן
Title: 
שי"ר חדש – שלמה יהודה רפפורט: רבנות, השכלה, לאומיות
Publisher: 
מרכז זלמן שזר
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2021
Publication Language: