Almanach Żydowski: na rok 5678 (1917/18)

Title: 
Almanach Żydowski: na rok 5678 (1917/18)
Editor/Editors: 
Zygmunt Foebus Finkelstein
Publisher: 
Moria
Publishing place: 
Wiedeń (Wien)
Typography: 
Drukarnia Nakładowa 'Vorwarts'
Published from: 
1918
Published until: 
1918
Language: 
Description: 

שנתון מחקרי – ספרותי שהוציא בווינה בן גליציה זיגמונט פייבוש פינקלשטיין, ושחלק ניכר ממשתתפיו היו בני גליציה.

Remarks: 

הופיע באופן חד-פעמי וכלל 265 עמודים ושמונה עמודי פרסומות.

Object type: 
Periodical

Jedność

Title: 
Jedność
Subtitle: 
Organ Żydów Polskich (pismo poświęcone szerzeniu myśli polskiej wśród Żydów)
Editor/Editors: 
Bertold Merwin, Tobiasz Aschkenaze, Eleazar Byk, Feliks Jurowicz, Stanisław Unger, Abraham Gottlieb
Publishing place: 
Lwów
Typography: 
Druk. Zygmunt Hałaciński/ 'Wieku Nowego'/ Artur Goldman
Published from: 
1907
Published until: 
1912
Language: 
Description: 

'אחדות: ביטאון יהודי פולין/ כתב עת המוקדש להפצת המחשבה הפולנית בקרב יהודים', שבועון בפולנית שיצא לאור מידי יום שישי בלמברג ב-1912-1907.

Remarks: 

עורכים ראשונים: ברתולד מרווין וטוביה אשכנזי.

שנה 1, גיליונות 1, 8.3.1907 – 42, 20.12.1907

שנה 2, גיליונות 1, 3.1.1908 – 52, 23.12.1908.

גיליון 5, 31.1.1908 – האחרון שבו טוביה אשכנזי שימש עורך שותף. 

שנה 3, גיליונות 1, 1.1.1909 – 52, 24.12.1909.

שנה 4, גיליונות 1, 1.1.1910 – 51, 30.12.1910

שנה 5, גיליונות 1, 6.1.1911 – 46, 29.12.1911.

גיליון 31, 8.9.1911 – האחרון בעריכת ברתולד מרווין.

גיליון 32, 22.9.1911 – בעריכת אלעזר ביק (Eleazar Byk).

מגיליון זה ואילך כותרת משנה חדשה: Jedność: pismo poświęcone szerzeniu myśli polskiej wśród Żydów

מגיליון 33, בעריכת פליקס יורוביץ' (Feliks Jurowicz).

שנה 6, גיליונות 1, 5.1.1912 – 24, 5.7.1912.

מגיליון 20, 31.5.1912 – עורכים ד"ר סנטיסלב אונגר (Stanisław Unger) ואברהם גוטליב (Abraham Gottlieb).

ספרות:  Glikson, Paul, Preliminary Inventory of the Jewish Daily and Periodical Press Published in the Polish Language, 1823-1982, Hebrew University of Jerusalem, Center for Research on Polish Jewry, Jerusalem 1983, 163.

Object type: 
Periodical

Doresz - Tow

Title: 
Doresz - Tow
Subtitle: 
jedyny polski przegląd dwutygodniowy poświęcony wiedzy judaistycznej i życiu społecznemu żydostwa w szerokim zakresie
Editor/Editors: 
S. A. Taubeles
Publishing place: 
Tarnopol
Typography: 
Drukarnia Podolska Józef Stepka
Published from: 
1904
Published until: 
1904
Language: 
Description: 

'דורש - טוב: הסקירה הפולנית היחידה הדו-שבועית המוקדשת לידע היהדות ולחיי החברה של היהדות ביריעה רחבה'; כתב עת בפולנית שכלל גם כמה חיבורים בעברית; הופיעו ממנו שלושה גיליונות

Remarks: 

כותר נוסף: דורש טוב.

1 – 25.7.1904

2 – 10.8.1904

3 - 25.8.1904.

Object type: 
Periodical

Moriah

Title: 
Moriah
Subtitle: 
Miesięcznik Młodzieży Żydowskiej
Editor/Editors: 
Jacob Thon, Friederich Askenasi, Wilhelm Berkelhammer.
Publisher: 
Wilhelm Birkelhammer Verlag
Publishing place: 
Lwow, Vienna, Krakow
Published from: 
1914
Published until: 
1920
Language: 
Description: 

 'ירחון לנוער יהודי', מומן ע"י ארגון צעירי ציון של לבוב, אך החזיק בעמדה א-מפלגתית; הועבר מלמברג-לבוב לווינה במלחמת העולם הראשונה ולאחריה לקרקוב.

Remarks: 

Moriah: Miesięcznik Młodzieży Żydowskiej, Wilhelm Birkelhammer Verlag, Lwow, 1903-1914; Vienna, 1917-1919/ 1920; Cracow, till  March/ April 1924?,

עורכי העיתון התחלפו לעיתים קרובות. העורך הראשון היה יעקב טהון; ב-1904 החליפו נתן מלט; ב-1905 שימש כעורך פרדריק אשכנזי. מדפיס ועורך אחראי ראשון היה יעקב גרינברג, האחרון, בתקופה שלאחר המלחמה – כנראה י. איגנצי ברבר.

ספרות: כהן, ישראל ודב סדן (ע'), פרקי גליציה: ספר זכרון לד"ר אברהם זילברשטיין, עם עובד, תל-אביב, 1957,  99—108; Glikson, Paul, Preliminary Inventory of the Jewish Daily and Periodical Press Published in the Polish Language, 1823-1982, Hebrew University of Jerusalem, Center for Research on Polish Jewry, Jerusalem 1983, 214; גרינבוים, אברהם, ביבליוגרפיה מוערת של כתבי העת והתקופונים של תנועות הפועלים והתנועות המהפכניות היהודיות במזרח ודרום-מזרח אירופה, 1877—1916 (קונטרסים – מקורות ומחקרים, ב-22), האוניברסיטה העברית בירושלים, מרכז דינור, המפעל לחקר תנועת הפועלים היהודית, ומרכז לבון לחקר תנועת הפועלים, ירושלים 1998, 145.  

Object type: 
Periodical

Wschód

Title: 
Wschód
Subtitle: 
tygodnik poświęcony sprawom żydostwa
Editor/Editors: 
Henryk Gabe
Publisher: 
Stowarzyszenie dla wydawnictw Zydowskich
Publishing place: 
Lwów
Published from: 
1900
Published until: 
1912
Language: 
Description: 

'מזרח: שבועון המוקדש לענייני היהודים' – שבועון ציוני שהופיע כ-13 שנה והמשיך את כתב העת śćPrzyszlo.

Object type: 
Periodical

Ojczyzna

Title: 
Ojczyzna
Editor/Editors: 
Alfred Nossig, Izydor Bernfeld
Publisher: 
M. Thumen & Wilhelm Feldman
Publishing place: 
Lwów
Typography: 
Ch. Rohatyn
Published from: 
1881
Published until: 
1892
Language: 
Description: 

Ojczyna   [מולדת] היה שבועון בפולנית של 'אגודת אחים', שהטיפה להתאזרחות היהודים ולהשתלבותם החברתית והתרבותית בחברה הפולנית הסובבת. מכיוון שחלק מבני חוג זה באו ממחנה המשכילים, ולא יכלו להשתחרר לגמרי מהשפה והתרבות העברית, בשנים הראשונות לעיתון הופיע לצידו המוסף העברי 'המזכיר אהבה לארץ מולדתו'. בו נכללו שבחים לשפה ולספרות העברית והטפה להפצתה בקרב העם היהודי. אנשי האגודה ניסו להשפיע על ההמונים גם באמצעות עיתון גרמני באותיות עברית בשם 'נייעס יודישעס פאלקסבלאט', שהחל להופיע ביולי 1882 בלבוב בעריכת יצחק אהרן ברנפלד, עורך המוסף העברי, ומטרתו "לזרוע זרע אהבה ואחוה בין אחב"י [אחינו בני ישראל] אשר בגאליציען ובין העם אשר בתוכם המה יושבים".  

Remarks: 

מוסף עברי: המזכיר אהבה לארץ מולדתו, בעריכת משה יששכר לנדא ויצחק ברנפלד, 1881—1886.

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 428 ; פרובסט, מנדל, 'העתונות העברית בהתפתחותה הכרונולוגית', אחיאסף, ורשה תרפ"ג, 250—251; גלבר, נתן מיכאל, תולדות התנועה הציונית בגליציה, 1875—1918, הספריה הציונית וראובן מס, ירושלים, 83—84;   Glikson, Paul, Preliminary Inventory of the Jewish Daily and Periodical Press Published in the Polish Language, 1823-1982, Hebrew University of Jerusalem, Center for Research on Polish Jewry, Jerusalem 1983, 335; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 436—437.

Object type: 
Periodical

Zgoda

Title: 
Zgoda
Subtitle: 
Organ Towarzystwa 'Dorsze Szulom'
Editor/Editors: 
Bernard Goldmann
Publishing place: 
Lwow
Published from: 
1877
Published until: 
1878
Language: 
Description: 

דו-שבועון בשפה הפולנית של אגודת 'דורשי שלום', שהופיעו ממנו כ-22 גיליונות במשך כשנה בימי שישי בלמברג ב-1877—1878. הוצא ע"י ד"ר ברנרד גולדמן מוורשה, שהשתתף במרד הפולני ב-1863 והטיף להתקרבות יהודית-פולנית, ב-1867 עבר לווינה כפליט פוליטי, וב-1870 עבר ללבוב, שם הוציא עיתון זה. העיתון הוקדש להתקרבות פולנית-יהודית בכיוון של התבוללות היהודים עם הפולנים, אך לא מצא כל הד או תגובה בציבוריות היהודית.

Object type: 
Periodical

Artur Kolnik (1890-1972)

Author: 
Szwarcman-Czarnota, Bella
Title: 
Artur Kolnik (1890-1972)
Published in: 
Sztejnbarg, Eliezer, Żydowskie bajki z Czerniowców, 105-106
Publisher: 
przekład z jidisz Bella Szwarcman-Czarnota, Austeria
Publishing place: 
Kraków
Date: 
2014
Publication Language: 

Rabin Majer Szapira (1887-1933), zalozyciel uczelni Jesziwot Chachmei Lublin

Author: 
Zielinska, Nina, and Konrad Zieliński
Title: 
Rabin Majer Szapira (1887-1933), zalozyciel uczelni Jesziwot Chachmei Lublin
Published in: 
Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 193 (2000) 49-60
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2000
Publication Language: 

Powstanie i rozwój ruchu Bajs Jakow na przykładzie wybranych ośrodków w latach 1917-1939'

Author: 
Łagodzińska, Anna
Title: 
Powstanie i rozwój ruchu Bajs Jakow na przykładzie wybranych ośrodków w latach 1917-1939'
Published in: 
Kwartalnik Historii Zydów, 241 (2012) 39-51
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2012
Publication Language: 
Subjects: