Józef Kermisz (1907-2005): twórca badań nad Szoa

Author: 
Silberklang, David
Publication title: 
Józef Kermisz (1907-2005): twórca badań nad Szoa
Source published in: 
Zagłada Żydów: studia i materiały, 10,1 (2014) 304-315
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2014
Publication Language: 

Dr. Abraham Korkis

Publication title: 
Dr. Abraham Korkis
Source published in: 
Chwila, Rok 3, Nr. 1036 (9.12.1921), 1-2
Publishing place: 
Lwow
Date: 
1921
Publication Language: 

Moshe Kupferman: prace na papierze = works on paper = malarstwo = painting: Muzeum Sztuki, Łódź, 12 stycznia-28 lutego 1993: Centr

Publication title: 
Moshe Kupferman: prace na papierze = works on paper = malarstwo = painting: Muzeum Sztuki, Łódź, 12 stycznia-28 lutego 1993: Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa, 13 stycznia-28 lutego 1993 we współpracy, in cooperation Tel Aviv Museum of Art
Publisher: 
Muzeum Sztuki - Łódź, Centrum Sztuki Współczesnej – Warszawa
Date: 
1993
Publication Language: 

Powrót na wieś : projektowanie żydowskiej utopii w cyklu wierszy "Dorf" Racheli H. Korn

Author: 
Koprowska, Karolina
Publication title: 
Powrót na wieś : projektowanie żydowskiej utopii w cyklu wierszy "Dorf" Racheli H. Korn
Source published in: 
Kwartalnik Historii Żydów, 273 (2020), 91-107
Publishing place: 
Warzawa
Date: 
2020
Publication Language: 
Remarks: 

Additional title: Return to the Countryside: Devising the Jewish Utopia in Rachel H. Korn’s Collection of Verse 'Dorf'',

Dr. Gerszon Zipper

Author: 
Insler, Abraham
Publication title: 
Dr. Gerszon Zipper
Publisher: 
Nakl. spólki wydawn. "Chwila"
Publishing place: 
Lwów
Date: 
1923
Publication Language: 

Szkoła Józefa Perla w Tarnopolu (1813-1939)

Author: 
Rędziński, Kazimierz
Publication title: 
Szkoła Józefa Perla w Tarnopolu (1813-1939)
Source published in: 
Rędzińskiego, Kazimierza, Łapota, Mirosława (red.), Społeczne konteksty edukacji, 225-245
Publisher: 
Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
Publishing place: 
Gliwice
Date: 
2009
Publication Language: 

Filip Friedman i początki badań nad Zagładą

Author: 
Stauber, Roni
Publication title: 
Filip Friedman i początki badań nad Zagładą
Source published in: 
Zagłada Żydów: studia i materiały, 11 (2015) 235-251
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2015
Publication Language: 

W 10-tą rocznicę zgonu błp. Mojżesza Frostiga (23 sz'wat 5688-5698)

Publication title: 
W 10-tą rocznicę zgonu błp. Mojżesza Frostiga (23 sz'wat 5688-5698)
Source published in: 
Nasza Opinia, 1938, Nr. 128 (255), 6-7
Publishing place: 
Lwów
Date: 
1938
Publication Language: 
Remarks: 

A section in memory of Moses Frostig on the tenth anniversary of his death; Includes the following articles:
6-7 – Schaff Maks, 'Wspomnienia o Mojżeszu Frostigu'
6-7 – Hauser N., 'Mojżesz Frostig jako redactor i społecznik'

Wilhelm Feldmana wobec kwestii żydowskiej na ziemiach polskich u schyłku XIX i początku XX wieku [Wilhelm Feldman on the Jewish Qu

Author: 
Glabiszewski, Jakub
Publication title: 
Wilhelm Feldmana wobec kwestii żydowskiej na ziemiach polskich u schyłku XIX i początku XX wieku [Wilhelm Feldman on the Jewish Question in Poland at the end of th 19th and beginning of the 20th centuries]
Source published in: 
Jews and Slavs, 21 (2008), 84-98
Publishing place: 
Jerusalem
Date: 
2008
Publication Language: 

Twórczość Wilhelma Feldmana - świadectwo podwójnej tożsamości i obcości

Author: 
Wróbel, Józef
Publication title: 
Twórczość Wilhelma Feldmana - świadectwo podwójnej tożsamości i obcości
Source published in: 
Borkowski, Grażyn, Rudkowski, Magdalena (red.), Kwestia żydowska w XIX wieku: spory o tożsamość Polaków. Praca zbiorowa pod redakcją, 343-354
Publisher: 
Wydawnictwo Cyklady
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2004
Publication Language: