Żyd, mój sąsiad: dialog kultur w przedwojennym Rozwadowie = The Jew, My Neighbor: The Dialogue of Cultures in Pre-War Rozwadów, re

Author: 
Skromak, Elżbieta
Publication title: 
Żyd, mój sąsiad: dialog kultur w przedwojennym Rozwadowie = The Jew, My Neighbor: The Dialogue of Cultures in Pre-War Rozwadów, redaktor naukowy Leszek Hońdo, translated by Jerzy Juruś
Publisher: 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Publishing place: 
Stalowa Wola
Date: 
2013
Publication Language: 
Community: 

Historia Rozwadowskich Żydów'/ 'Die Geschichte der Rozwadower Juden

Author: 
Jakimyszyn, Anna
Publication title: 
Historia Rozwadowskich Żydów'/ 'Die Geschichte der Rozwadower Juden
Source published in: 
Skromak Elzbieta, Anna Garbacz, Marek Wiatrowicz (redakcja katalogu), Kultura Żydów Galicyjskich: ze zbiorow Muzeum Etnografii i Rzemiosa Artystycznego we Lwowie = Культура Галицьких євреїв: зі збірок Музею етнографії та художнього промислу у Львові = Kul
Publisher: 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,‎‪ Stalowa Wola, Muzeum Historyczne Miasta Gdanska, Gdansk, Muz
Publishing place: 
Stalowa Wola
Date: 
2006
Publication Language: 
Community: 

Emanuel Ringelblum o handlu drukami hebrajskimi i księgozbiorach żydowskich w Warszawie za czasów Stanisława Augusta Poniatowskieg

Author: 
Fijałkowski, Paweł
Publication title: 
Emanuel Ringelblum o handlu drukami hebrajskimi i księgozbiorach żydowskich w Warszawie za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego
Source published in: 
Kwartalnik Historii Zydów, 263 (2017), 495-504
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2017
Publication Language: 

Emanuel Rineglblum: biografia i dziedzictwo (wprowadzenie)

Author: 
Żółkiewska, Agnieszka
Publication title: 
Emanuel Rineglblum: biografia i dziedzictwo (wprowadzenie)
Source published in: 
Kwartalnik Historii Zydów, 256 (2015), 575-586
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2015
Publication Language: 

Problemy społeczne i medyczne w tekstach Emanuela Ringelbluma: perspektywa nie tylko historyczna

Author: 
Tuszewicki, Marek
Publication title: 
Problemy społeczne i medyczne w tekstach Emanuela Ringelbluma: perspektywa nie tylko historyczna
Source published in: 
Kwartalnik Historii Zydów, 256 (2015), 612-620
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2015
Publication Language: 

Artykuł wspomnieniowy Geni Silkes w czwartą rocznicę śmierci E. Ringelbluma

Author: 
Silkes, Genia, Person, Katarzyna
Publication title: 
Artykuł wspomnieniowy Geni Silkes w czwartą rocznicę śmierci E. Ringelbluma
Source published in: 
Kwartalnik Historii Zydów, 256 (2015), 673-675
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2015
Publication Language: 

Głos krytyczny o 'Notatkach' Emanuela Ringelbluma na łamach 'Unzer Cajt' (kreowanie pamięci historycznej)

Author: 
Rusiniak, Martyna
Publication title: 
Głos krytyczny o 'Notatkach' Emanuela Ringelbluma na łamach 'Unzer Cajt' (kreowanie pamięci historycznej)
Source published in: 
Kwartalnik Historii Zydów, 256 (2015), 640-649
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2015
Publication Language: 

Nowosądeckie rodowody historyków: Ringelblum – Eisenbach – Mahler

Author: 
Połomski, Łukasz
Publication title: 
Nowosądeckie rodowody historyków: Ringelblum – Eisenbach – Mahler
Source published in: 
Kwartalnik Historii Zydów, 256 (2015), 587-598
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2015
Publication Language: 

Ringelblum - marksista w rozprawie 'Dlaczego Żydzi się nie zasymilowali?

Author: 
Kendziorek, Piotr
Publication title: 
Ringelblum - marksista w rozprawie 'Dlaczego Żydzi się nie zasymilowali?
Source published in: 
Kwartalnik Historii Zydów, 256 (2015), 651-654
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2015
Publication Language: 

Henryk Jabłoński o Ringelblumie - portret intymny historyka

Author: 
Fijałkowski, Paweł
Publication title: 
Henryk Jabłoński o Ringelblumie - portret intymny historyka
Source published in: 
Kwartalnik Historii Zydów, 256 (2015), 679-683
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2015
Publication Language: