Podróz do świętego czaso sądnego dnia według Adolfa Rudnickiego

Author: 
Jeziorkowska-Polakowska, Anna
Title: 
Podróz do świętego czaso sądnego dnia według Adolfa Rudnickiego
Published in: 
Ławski, Jarosław, E. Rusek, Iwona (red.), Żydzi wschodniej Polski, Seria 5: W kręgu judaizmu, 257-276
Publisher: 
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny; Wydawnictwo Prymat
Publishing place: 
Białystok
Date: 
2017
Publication Language: 

Miara cierpienia: O pisarstwie Adolfa Rudnickiego

Author: 
Wróbel, Józef
Title: 
Miara cierpienia: O pisarstwie Adolfa Rudnickiego
Publisher: 
TAiWPN Universitas
Publishing place: 
Kraków
Date: 
2004
Publication Language: 

Ciągłość mimo Zagłady: o kilku aspektach twórczości Adolfa Rudnickiego

Author: 
Grudzińska, Agnieszka
Title: 
Ciągłość mimo Zagłady: o kilku aspektach twórczości Adolfa Rudnickiego
Published in: 
Brodzka-Wald, Alina, Krawczynska, Dorota, Leociak, Jacek (red.), Literatura polska wobec Zaglady, 181-192
Publisher: 
Zydowski Instytut Historyczny
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2000
Publication Language: 

Korzenie kulturowe Adolfa Rudnickiego

Author: 
Schenfeld, Ruth
Title: 
Korzenie kulturowe Adolfa Rudnickiego
Published in: 
Loch, Eugenia (red.), Literackie portrety Zydów, 31-47
Publisher: 
Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej
Publishing place: 
Lublin
Date: 
1996
Publication Language: 

wstęp

Author: 
Majcherek, Janusz
Title: 
wstęp
Published in: 
Rudnicki, Adolf, Sercem dnia jest wieczór, wybór, Janusz Majcherek, 5-8
Publisher: 
Artystyczne i Filmowe
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
1988
Publication Language: 

Józef Kermisz (1907-2005): twórca badań nad Szoa

Author: 
Silberklang, David
Title: 
Józef Kermisz (1907-2005): twórca badań nad Szoa
Published in: 
Zagłada Żydów: studia i materiały, 10,1 (2014) 304-315
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2014
Publication Language: 

Dr. Abraham Korkis

Title: 
Dr. Abraham Korkis
Published in: 
Chwila, Rok 3, Nr. 1036 (9.12.1921), 1-2
Publishing place: 
Lwow
Date: 
1921
Publication Language: 

Moshe Kupferman: prace na papierze = works on paper = malarstwo = painting: Muzeum Sztuki, Łódź, 12 stycznia-28 lutego 1993: Centr

Title: 
Moshe Kupferman: prace na papierze = works on paper = malarstwo = painting: Muzeum Sztuki, Łódź, 12 stycznia-28 lutego 1993: Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa, 13 stycznia-28 lutego 1993 we współpracy, in cooperation Tel Aviv Museum of Art
Publisher: 
Muzeum Sztuki - Łódź, Centrum Sztuki Współczesnej – Warszawa
Date: 
1993
Publication Language: 

Powrót na wieś : projektowanie żydowskiej utopii w cyklu wierszy "Dorf" Racheli H. Korn

Author: 
Koprowska, Karolina
Title: 
Powrót na wieś : projektowanie żydowskiej utopii w cyklu wierszy "Dorf" Racheli H. Korn
Published in: 
Kwartalnik Historii Żydów, 273 (2020), 91-107
Publishing place: 
Warzawa
Date: 
2020
Publication Language: 
Remarks: 

Additional title: Return to the Countryside: Devising the Jewish Utopia in Rachel H. Korn’s Collection of Verse 'Dorf'',

Dr. Gerszon Zipper

Author: 
Insler, Abraham
Title: 
Dr. Gerszon Zipper
Publisher: 
Nakl. spólki wydawn. "Chwila"
Publishing place: 
Lwów
Date: 
1923
Publication Language: