Leopold Gottlieb

Author: 
Podhorizer-Sandel, Erna
Publication title: 
Leopold Gottlieb
Source published in: 
Folks-Sztyme, 44 (4498), 10 (1.10.1980)
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
1980
Publication Language: 

"I zawsze w sercu obraz twój nosić będę ...": kobiety w pieśniach Mordechaja Gebirtiga

Author: 
Jeziorkowska-Polakowska, Anna
Publication title: 
"I zawsze w sercu obraz twój nosić będę ...": kobiety w pieśniach Mordechaja Gebirtiga
Source published in: 
Studia Żydowskie: Almanach 1 (2011), 117-127
Publishing place: 
Zamosc
Date: 
2011
Publication Language: 

Mordechaj Gebirtig: Między wiarą a zwątpieniem

Author: 
Makosz, Julia
Publication title: 
Mordechaj Gebirtig: Między wiarą a zwątpieniem
Source published in: 
Diatłowicki, Jerzy, Karolina Rąb i Iwona Sobieraj, Holokaust a teodycea, , , 373-380.
Publisher: 
Wydawn. Homini
Publishing place: 
Kraków
Date: 
2008
Publication Language: 

Zydowski bard:gaweda o zyciu i tworczosci Mordechaja Gebirtiga

Author: 
Gross, Natan
Publication title: 
Zydowski bard:gaweda o zyciu i tworczosci Mordechaja Gebirtiga
Publisher: 
Ksieg. Akademicka
Publishing place: 
Krakow
Date: 
2000
Publication Language: 

Piewca gorejacych miast

Author: 
Fuks, Marian
Publication title: 
Piewca gorejacych miast
Source published in: 
Folks-Sztyme, 16 <4470> (19.4.1980), 10.
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
1980
Publication Language: 

Nachmana Blumentala 'Werter un wertlech fun der churbn-tkufe' – spojrzenie językoznawcze

Author: 
Kondrat, Agata
Publication title: 
Nachmana Blumentala 'Werter un wertlech fun der churbn-tkufe' – spojrzenie językoznawcze
Source published in: 
Kwartalnik Historii Zydów,257 (2016), 169-183
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2016
Publication Language: 
Remarks: 

['Words and Sayings of the Holocaust' by Nachman Blumental - Linguistic Perspective]

Medialna przestrzeń nacjonalizmu: Romana Brandstaettera walka z polskim szowinizmem (1928-1939)

Author: 
Sikorski, Dariusz
Publication title: 
Medialna przestrzeń nacjonalizmu: Romana Brandstaettera walka z polskim szowinizmem (1928-1939)
Source published in: 
Miasteczko Poznan, 1, 30-49.
Publishing place: 
Poznan
Date: 
2017
Publication Language: 

Ocalony przez kulturę?: Szkic do portretu Romana Brandstaettera

Author: 
Kulesza, Dariusz
Publication title: 
Ocalony przez kulturę?: Szkic do portretu Romana Brandstaettera
Source published in: 
Zajączkowski, Ryszard (red.), Świat kultury Romana Brandstaettera, 67-82
Publisher: 
Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Publishing place: 
Lublin
Date: 
2015
Publication Language: 

Przedwojenne psalmy Romana Brandstaettera wśród innych psalmów z kręgu literatury Polsko-zydowskiej

Author: 
Krynska, Hanna
Publication title: 
Przedwojenne psalmy Romana Brandstaettera wśród innych psalmów z kręgu literatury Polsko-zydowskiej
Source published in: 
Zajączkowski, Ryszard (red.), Świat kultury Romana Brandstaettera , 141-171
Publisher: 
Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Publishing place: 
Lublin
Date: 
2015
Publication Language: 

Raj utracony ... Roman Brandstaetter o Polsce i Polakach

Author: 
Plichta, Paweł
Publication title: 
Raj utracony ... Roman Brandstaetter o Polsce i Polakach
Source published in: 
Szczerbiński, Waldemar i Bartosz Lampkowski (red.), Żydowski obraz Polski, polski obraz Żyda = The Jewish Image of Poland, the Polish Image of a Jew, 63-84.
Publisher: 
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Publishing place: 
Pozna
Date: 
2012
Publication Language: