Szkoła Józefa Perla w Tarnopolu (1813-1939)

Author: 
Rędziński, Kazimierz
Title: 
Szkoła Józefa Perla w Tarnopolu (1813-1939)
Published in: 
Rędzińskiego, Kazimierza, Łapota, Mirosława (red.), Społeczne konteksty edukacji, 225-245
Publisher: 
Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
Publishing place: 
Gliwice
Date: 
2009
Publication Language: 

Filip Friedman i początki badań nad Zagładą

Author: 
Stauber, Roni
Title: 
Filip Friedman i początki badań nad Zagładą
Published in: 
Zagłada Żydów: studia i materiały, 11 (2015) 235-251
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2015
Publication Language: 

W 10-tą rocznicę zgonu błp. Mojżesza Frostiga (23 sz'wat 5688-5698)

Title: 
W 10-tą rocznicę zgonu błp. Mojżesza Frostiga (23 sz'wat 5688-5698)
Published in: 
Nasza Opinia, 1938, Nr. 128 (255), 6-7
Publishing place: 
Lwów
Date: 
1938
Publication Language: 
Remarks: 

A section in memory of Moses Frostig on the tenth anniversary of his death; Includes the following articles:
6-7 – Schaff Maks, 'Wspomnienia o Mojżeszu Frostigu'
6-7 – Hauser N., 'Mojżesz Frostig jako redactor i społecznik'

Wilhelm Feldmana wobec kwestii żydowskiej na ziemiach polskich u schyłku XIX i początku XX wieku [Wilhelm Feldman on the Jewish Qu

Author: 
Glabiszewski, Jakub
Title: 
Wilhelm Feldmana wobec kwestii żydowskiej na ziemiach polskich u schyłku XIX i początku XX wieku [Wilhelm Feldman on the Jewish Question in Poland at the end of th 19th and beginning of the 20th centuries]
Published in: 
Jews and Slavs, 21 (2008), 84-98
Publishing place: 
Jerusalem
Date: 
2008
Publication Language: 

Twórczość Wilhelma Feldmana - świadectwo podwójnej tożsamości i obcości

Author: 
Wróbel, Józef
Title: 
Twórczość Wilhelma Feldmana - świadectwo podwójnej tożsamości i obcości
Published in: 
Borkowski, Grażyn, Rudkowski, Magdalena (red.), Kwestia żydowska w XIX wieku: spory o tożsamość Polaków. Praca zbiorowa pod redakcją, 343-354
Publisher: 
Wydawnictwo Cyklady
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2004
Publication Language: 

Wilhelma Feldmana poglądy na kwestię żydowska

Author: 
Śliwa, Michał
Title: 
Wilhelma Feldmana poglądy na kwestię żydowska
Published in: 
Przeglad Humanistyczny, 36, 6 (1992) 143-153
Publishing place: 
Lwów
Date: 
1992
Publication Language: 

Wilhelm Feldman - historyk literatury polskiej

Author: 
Walas, Teresa
Title: 
Wilhelm Feldman - historyk literatury polskiej
Published in: 
Pamietnik Literacki, 73, 1-2 (1982), 47-88
Publishing place: 
Wrocław
Date: 
1982
Publication Language: 

Pamięci Wilhelma Feldmana

Title: 
Pamięci Wilhelma Feldmana
Publishing place: 
Kraków
Date: 
1922
Publication Language: 
Remarks: 

Review:
צייטלין, אהרן, 'מן הספרות הפולנית', התקופה (ורשה), 14—15 (1922), 791—796: The chapter 'מזכרת קלון'

Juliusz Feldhorn: poeta, pisarz, tłumacz, wybitny polonista Gimnazjum Hebrajskiego w Krakowie, współpraca, Małgorzata Ostoja-Wilam

Author: 
Skotnicki, Aleksander B.
Title: 
Juliusz Feldhorn: poeta, pisarz, tłumacz, wybitny polonista Gimnazjum Hebrajskiego w Krakowie, współpraca, Małgorzata Ostoja-Wilamowska, Hanna Nikodemowicz
Publisher: 
Wydawnictwo AA
Publishing place: 
Kraków
Date: 
2011
Publication Language: 

Relacje polsko-zydowskie w prozie Idy Fink

Author: 
Krupa, Bartłomiej
Title: 
Relacje polsko-zydowskie w prozie Idy Fink
Published in: 
Sucharski, Tadeusz, Murawski, Marta (red.), "Rozliczanie" przeszłości: relacje polsko-żydowskie w tekstach kultury XX i XXI wieku, 113-134
Publisher: 
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Publishing place: 
Słupsk
Date: 
2016
Publication Language: