Kupiec warszawski':Debiut dramaturgiczny Romana Brandstaettera

Author: 
Frister, Elżbieta
Publication title: 
Kupiec warszawski':Debiut dramaturgiczny Romana Brandstaettera
Source published in: 
Udalska, Eleonora (red.), Żydzi w lustrze dramatu, teatru i krytyki teatralnej, 145-159.
Publisher: 
Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego
Publishing place: 
Katowice
Date: 
2004
Publication Language: 

Pieśniarz karczem i zajazdów (Berl Broder Margulies (1815-1880) (Z cyclu 'Nasz Panteon')

Author: 
Manger, Itzik
Publication title: 
Pieśniarz karczem i zajazdów (Berl Broder Margulies (1815-1880) (Z cyclu 'Nasz Panteon')
Source published in: 
Chwila, Nr. 6639, 14.9.1937.
Publishing place: 
Lwow
Date: 
1937
Publication Language: 
Remarks: 

[זמר בבית מרזח ובפונדקים (ברל ברודר מרגליות (1815—1880) (מהסדרה 'הפנתיאון שלנו')]

Judaizm w "Nowym Žyciu": Studium z antropologii mediów

Author: 
Sikorski, Dariusz
Publication title: 
Judaizm w "Nowym Žyciu": Studium z antropologii mediów
Source published in: 
Ławski, Jarosław, i Iwona E. Rusek (red.), Żydzi wschodniej Polski, Seria 5: W kręgu judaizmu, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, 147-164.
Publishing place: 
Białystok
Date: 
2017
Publication Language: 
Remarks: 

[Judaism in Nowy Žyciu: research on the Anthropology of Media ]
Mainly on Meir Balaban.

Raum und Symbol: Das Jüdische Viertel in der frühen Neuzeit als 'Ghetto' in den Werken Majer Bałabans

Author: 
Heyde, Jürgen
Publication title: 
Raum und Symbol: Das Jüdische Viertel in der frühen Neuzeit als 'Ghetto' in den Werken Majer Bałabans
Source published in: 
Kwartalnik Historii Zydów, 240 (2011), 445-461
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2011
Publication Language: 
Remarks: 

[Room and symbol: the Jewish Quarter in early modern times as a 'ghetto' in Meir Balaban's essays.]

Szkoła historyczna Majera Bałabana: młodzi historycy żydowscy w Polsce w okresie międzywojennym

Author: 
Aleksiun, Natalia
Publication title: 
Szkoła historyczna Majera Bałabana: młodzi historycy żydowscy w Polsce w okresie międzywojennym
Source published in: 
Studia Żydowskie 1 (2011), 91-102
Date: 
2011
Publication Language: 
Remarks: 

[Meir Balaban's historic school: young Jewish historians in Poland in the interwar period]

W poszukiwaniu żydowskiej przeszłości w Polsce: przewodniki po zabytkach w II Rzeczypospolitej

Author: 
Aleksiun, Natalia
Publication title: 
W poszukiwaniu żydowskiej przeszłości w Polsce: przewodniki po zabytkach w II Rzeczypospolitej
Source published in: 
Grabski, Augusta i Artur Markowski (red.), Narody i polityka: Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Tomaszewskiemu, Żydowski Instytut Historyczny im. E Ringelbluma; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego,201-213.
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2010
Publication Language: 
Remarks: 

[In search of the Jewish past in Poland: guides to monuments in the Second Republic of Poland]
Including Meir Balaban's work on the subject matter.

Die Wahrnehmung Majer Balabans im polnischen Kontext

Author: 
Dold, Maria
Publication title: 
Die Wahrnehmung Majer Balabans im polnischen Kontext
Source published in: 
Kwartalnik Historii Zydów, 212 (2004), 558-570
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2004
Publication Language: 
Remarks: 

[Meir Balaban's perspective with regards to the Polish context]

"Lepiej jest wykonać w jednej części Polski cała prace, niz w całej Polsce połowe lub wcale": uwagi dotyczace sprawozdania prof. d

Author: 
Schuster, Frank Michael
Publication title: 
"Lepiej jest wykonać w jednej części Polski cała prace, niz w całej Polsce połowe lub wcale": uwagi dotyczace sprawozdania prof. dr. Majera Balabana o wizycie w polskich gminach żydowskich w czasie I wojny światowej
Source published in: 
Kwartalnik Historii Zydów, 197 (2001), 27-34
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2001
Publication Language: 
Remarks: 

["It is better to arrange all of the studies in one part of Poland rather than in all of Poland, half, or not at all": Comments on the report by Dr. Meir Balaban during a visit to Polish Jewish communities during World War I]

Majer Balaban:Czołowy historyk polskich Żydów

Author: 
Goldberg, Jacob
Publication title: 
Majer Balaban:Czołowy historyk polskich Żydów
Source published in: 
Kwartalnik Historyczny, 98 (1991), 3, 85-97
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
1991
Publication Language: 
Remarks: 

[Majer Balaban:The leading historian of the Polish Jews]

Majer Balaban - wybitny historyk Żydów polskich i pedagog, 1877-1942

Author: 
Horn, Maurycy
Publication title: 
Majer Balaban - wybitny historyk Żydów polskich i pedagog, 1877-1942
Source published in: 
Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 123-124 (1982), 3-15
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
1982
Publication Language: 
Remarks: 

[Meir Balaban - historian of Polish Jews and extraordinary pedagogue]