O dwujezyczności miniatur literackich Kalmana Segala

Author: 
Ruta, Magdalena
Publication title: 
O dwujezyczności miniatur literackich Kalmana Segala
Source published in: 
Pilarczyk, Krzysztof, Gąsiorowski, Stefan (red.), Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, 2: Materiały z konferencji, Kraków 24-26 XI 1998, 397-404
Publisher: 
Polska Akademia Umiejętności
Publishing place: 
Kraków
Date: 
2000
Publication Language: 

Artur Markowicz, 1872-1934: wystawa monograficzna

Author: 
Piatkowska, Renata, Tarnowska, Magdalena
Publication title: 
Artur Markowicz, 1872-1934: wystawa monograficzna
Publisher: 
Jewish Historical Institute
Publishing place: 
Warsaw
Date: 
1994
Publication Language: 
Subjects: 

Pokój Maryana: Maryan (Pinchas Burstein) w Nowym Sączu i w Nowym Jorku/ Maryan’s Room: Maryan (Pinchas Burstein) in Nowy Sącz a

Author: 
Rottenberg, Anda, Ewa Andrzejewska, Krzysztof Bojarczuk
Publication title: 
Pokój Maryana: Maryan (Pinchas Burstein) w Nowym Sączu i w Nowym Jorku/ Maryan’s Room: Maryan (Pinchas Burstein) in Nowy Sącz and in New York City
Source published in: 
Stowarzyszenie 'Maryan': Flexergis
Publishing place: 
Nowy Sącz
Date: 
2016
Publication Language: 
Community: 

Nowosądeckie rodowody historyków: Ringelblum - Eisenbach – Mahler

Author: 
Połomski, Łukasz
Publication title: 
Nowosądeckie rodowody historyków: Ringelblum - Eisenbach – Mahler
Source published in: 
Kwartalnik Historii Zydów, 256 (2015), 587-598.
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2015
Publication Language: 

Pomiędzy sztuką a ideologią: ikonografia syjonistyczna na podstawie ilustracji Efraima Mojżesza Liliena do księgi 'Juda' (1900)

Author: 
Stolarska, Małgorzata
Publication title: 
Pomiędzy sztuką a ideologią: ikonografia syjonistyczna na podstawie ilustracji Efraima Mojżesza Liliena do księgi 'Juda' (1900)
Source published in: 
Żyndul, Jolanta (red.), Różni razem: młodzi polscy naukowcy o Żydach, 143-156
Publisher: 
Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2008
Publication Language: 
Subjects: 

Syjonistyczna antyfeminizacja Żyda

Author: 
Kamczycki, Artur
Publication title: 
Syjonistyczna antyfeminizacja Żyda
Source published in: 
Lisek, Joanna (red.), Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz, 299-336
Publisher: 
Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego
Publishing place: 
Wrocław
Date: 
2010
Publication Language: 
Remarks: 

On Ephraim Moses Lilien

Pomiędzy sztuką a ideologią: ikonografia syjonistyczna na podstawie ilustracji Efraima Mojżesza Liliena do księgi 'Juda' (1900)

Author: 
Stolarska, Małgorzata
Publication title: 
Pomiędzy sztuką a ideologią: ikonografia syjonistyczna na podstawie ilustracji Efraima Mojżesza Liliena do księgi 'Juda' (1900)
Source published in: 
Żyndul, Jolanta (red.), Różni razem: młodzi polscy naukowcy o Żydach, 143-156
Publisher: 
Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2008
Publication Language: 

Posel Herman Lieberman

Author: 
Leinwand, Artur
Publication title: 
Posel Herman Lieberman
Publisher: 
Wydawn. Literackie
Publishing place: 
Kraków
Date: 
1983
Publication Language: 

Postep (Progress), edited by Herman Lieberman

Author: 
Piasecki, Henryk
Publication title: 
Postep (Progress), edited by Herman Lieberman
Source published in: 
Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego , 120 (1981), 3-16
Publishing place: 
Warzszawa
Date: 
1981
Publication Language: 

Dow Ber Meisels: dzieciństwo, młodość oraz okres krakowski

Author: 
Jakimyszyn, Anna, Michał Galas, Renata Piątkowska, Marcus Jastrow
Publication title: 
Dow Ber Meisels: dzieciństwo, młodość oraz okres krakowski
Source published in: 
Galas, Michał, Skrzypczyk, Mirosław (red.), Żydzi szczekocińscy: osoby, miejsca, pamięć
Publisher: 
Wydawn
Publishing place: 
Austeria, Kraków
Date: 
2008
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the articles:
Galas, Michal, 'Rabin Ber Meisels i jego działalność w Warszawie' (157-169).
Piątkowska, Renata, 'Portrety rabina Dow Bera Meiselsa' (171-181).
Jastrow, Markus, 'Ber Meisels naczelny rabin Warszawy i jego życie na tle wydarzeń historycznych' (231-256) [Appeared originally in German in "The Hebrew Leader" (17.4.1870 and 1.7.1870)].