בער מייזעלס: זיין אנטייל אין די קאמפן פאר דער פרייהייט פון פוילישן פאלק און דער גלייכבארעכטיקונג פון די יידן

Author: 
קופפר, אפרים
Publication title: 
בער מייזעלס: זיין אנטייל אין די קאמפן פאר דער פרייהייט פון פוילישן פאלק און דער גלייכבארעכטיקונג פון די יידן
Source published in: 
יידיש בוך
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1952
Publication Language: 
Remarks: 

Polish version: Kupfer Ephraim, Ber Meisels i jego udzial w walkach wyzwolenczych narodu polskiego, 1846, 1848, 1863-1864, Zydowski Instytut Historyczny,‎‪ Warszawa 1953. ‬‬‬
Review article: קמלהר משה, רבי דוב בר מייזלש: גדול בתורה מדינאי ולוחם, עם תוספות מאת יצחק רפאל, מוסד הרב קוק, ירושלים 1970, קצח-ר.

Dob Ber Meisels (Z okazji 50-lecia jego śmierci 15 Adar – 5 marca)

Author: 
Gelber, N. M.
Publication title: 
Dob Ber Meisels (Z okazji 50-lecia jego śmierci 15 Adar – 5 marca)
Source published in: 
Nowy Dziennik, 17.3.1920, 18.3, 20.3, 21.3, 22.3
Publishing place: 
Krakow
Date: 
1920
Publication Language: 

Jozef Kohn Zedek: ostatni publicysta nowohebrajski galicyjskiej haskaly

Author: 
Weissberg, Meir
Publication title: 
Jozef Kohn Zedek: ostatni publicysta nowohebrajski galicyjskiej haskaly
Source published in: 
Rocznik Zydowski, 6 (1906), 253-268
Publishing place: 
Lwów
Date: 
1906
Publication Language: 

Dr. Arjie Tartakower: Zarys socjologii żydostwa, 'Cofim', 1938, 240 s.

Author: 
ה. פ. [הרמן פרנק]
Publication title: 
Dr. Arjie Tartakower: Zarys socjologii żydostwa, 'Cofim', 1938, 240 s.
Source published in: 
טיגל, זליג (ע'), פוילישע אידען, 8 (1940), 97
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1940
Publication Language: 

Pomiedzy polityka a duchowoscia: Dr Ozjasz Thon - rabin z Krakowa (1870-1936)

Author: 
Melzer, Emanuel
Publication title: 
Pomiedzy polityka a duchowoscia: Dr Ozjasz Thon - rabin z Krakowa (1870-1936)
Source published in: 
Galas, Michał (ed.), Duchowość żydowska w Polsce; materiały z międzynarodowej konferencji dedykowanej pamięci profesora Chone Shmeruka, Kraków, 1999, 341-352
Publisher: 
Uniwersytet Jagiellonski, Katedra Judaistyki; Księgarnia Akademicka
Publishing place: 
Kraków
Date: 
2000
Publication Language: 
Remarks: 

And in the English version:
Melzer Emanuel, 'Between Politics and Spirituality: The Case of Dr Osjasz Thon, Reform Rabbi of Kraków', Polin, 23 (2011), 261-268.

Ozjasz Thon: wspomnienia corki

Author: 
Thon-Rostowa, Nella
Publication title: 
Ozjasz Thon: wspomnienia corki
Source published in: 
Cofim
Publishing place: 
Lwow
Date: 
1937
Publication Language: 

Ozjasz Thon, 1870-1936

Author: 
Pfeffer H.
Publication title: 
Ozjasz Thon, 1870-1936
Source published in: 
wydane przez Centralny komitet uczczenia pamięci Dra Ozjasza Thona
Publisher: 
Nakł. Za Komitet Uczczenia Pamięci Dra Ozjasza Thona
Publishing place: 
Kraków
Date: 
1937
Publication Language: 

Nasza Opinia, Rok IV., Nr. 67 (194), 22.11.1936

Publication title: 
Nasza Opinia, Rok IV., Nr. 67 (194), 22.11.1936
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
1936
Publication Language: 
Remarks: 

An issue in memory of Osias (Joshua) Thon upon his death
Including the following articles:
1 – Stillerow, Henryk, 'Dr. Ozjasz Thon odszedł...'
3 – Schreiber, Dawid, 'W owe dni górne i chmurne... (Wspomnienia i uwagi z powodu zgonu błp. Dr. Jehoszuha Thona)'
5 – Lewin, Jecheskiel, 'Ozjasz Thon - jako rabin'
5 – 'Dr. Thon a 'Nasza Opinia''

Dr. Ozjasz Thon wobec polityki krajowej syjonistów

Author: 
Hauser, N.
Publication title: 
Dr. Ozjasz Thon wobec polityki krajowej syjonistów
Source published in: 
Chwila, Nr. 6685, 13.11.1937, 3
Publishing place: 
Lwow
Date: 
1937
Publication Language: 

W pierwszą rocznicę Dra Ozjasza Thona

Author: 
H. H.
Publication title: 
W pierwszą rocznicę Dra Ozjasza Thona
Source published in: 
Chwila, Nr. 6685, 13.11.1937, 3
Publishing place: 
Lwow
Date: 
1937
Publication Language: