Pamięć autobiograficzna w twórczości pisarek polsko-izraelskich

Author: 
Olszewska, Katarzyna
Title: 
Pamięć autobiograficzna w twórczości pisarek polsko-izraelskich
Published in: 
Ławski, Jarosła'w, Olech, Barbara (Redakcja naukow), Żydzi wschodniej Polski, Seria 2: W blasku i w cieniu historii, 519-548
Publisher: 
Alter Studio
Publishing place: 
Białystok
Date: 
2014
Publication Language: 
Remarks: 

About five authors, among them Ida Fink

Opowiadania Idy Fink – nowość na lekcjach języka polskiego w gimnazjum

Author: 
Kasperek, Agnieszka
Title: 
Opowiadania Idy Fink – nowość na lekcjach języka polskiego w gimnazjum
Published in: 
Trojański, Piotr (Redakcja naukowa), Auschwitz i Holokaust: edukacja w szkole i w miejscu pamięci, 101-110
Publisher: 
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
Publishing place: 
Oświęcim
Date: 
2014
Publication Language: 

Ja - ona, ona - ja: gramatyka podmiotu w autobiograficznej prozie Idy Fink i Hanny Krall

Author: 
Wołk, Marcin
Title: 
Ja - ona, ona - ja: gramatyka podmiotu w autobiograficznej prozie Idy Fink i Hanny Krall
Published in: 
Głowiński, Michał [et al.] (red.), Stosowność i forma: jak opowiadać o zagładzie?, 285-301
Publisher: 
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
Publishing place: 
Kraków
Date: 
2005
Publication Language: 

Posłowie: Atom nieodłączalny smutku, Na marginesie montarży Debory Vogel

Author: 
Szymaniak, Karolina
Title: 
Posłowie: Atom nieodłączalny smutku, Na marginesie montarży Debory Vogel
Published in: 
Vogel, Debora, Akacje kwitną: montaże, ilustracje, Henryk Strenga, posłowie i tłumaczenia], Karolina Szymaniak, Wyd. 2., 147-176
Publisher: 
uzup. i rozsz
Publishing place: 
Austeria, Kraków
Date: 
2006
Publication Language: 
Remarks: 

Includes an article by B. Alkwit (179-183) and the article: Schulz, Bruno, 'Akacje kwitną', Nasza Opinia (Warszawa), nr. 72 (199), 1936

Cukierek z Zagłady

Author: 
Zawarczyńska, Marta
Title: 
Cukierek z Zagłady
Published in: 
Miasteczko Poznań, 5 (2008), 76-83
Publishing place: 
Poznań
Date: 
2008
Publication Language: 
Remarks: 

On Miriam Akavia

Z dziejów teatru żydowskiego im. Goldfadena w Stanisławowie w okresie międzywojennym

Author: 
Ciwkacz, Olga
Title: 
Z dziejów teatru żydowskiego im. Goldfadena w Stanisławowie w okresie międzywojennym
Published in: 
Ławski, Jarosław, Pilichniewicz, Kamil K., Wydrycka, Anna (red.), Żydzi wschodniej Polski, Seria 6; Żydzi białostoccy - od początków do 1939 roku, 219-233
Publisher: 
Wydawnictwo Prymat, Mariusz Śliwowski
Publishing place: 
Białystok
Date: 
2018
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Includes about Horacy Safrin

Problem badań nad historią "sztuki żydowskiej" w komunistycznej Polsce : przypadek Józefa Sandla

Author: 
Getka-Kenig, Mikołaj
Title: 
Problem badań nad historią "sztuki żydowskiej" w komunistycznej Polsce : przypadek Józefa Sandla
Published in: 
Kwartalnik Historii Zydów, 269 (2019), 43-67
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2019
Publication Language: 

Jozef Sandel

Author: 
Sieramska, Magdalena
Title: 
Jozef Sandel
Published in: 
Polski Slownik Biograficzny, 34, 1992-1993, pp. 460-461.
Publishing place: 
Wroclaw
Date: 
1993
Publication Language: 

Wspomnienie o Józefie Sandlu (w 10. rocznicę śmierci)

Author: 
Podhorizer-Sandel, Erna
Title: 
Wspomnienie o Józefie Sandlu (w 10. rocznicę śmierci)
Published in: 
Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 85, 1 (1973), 111-119.
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
1973
Publication Language: 

"My, Żydzi...": Marcowy manifest Artura Sandauera

Author: 
Koszarska-Szulc, Justyna
Title: 
"My, Żydzi...": Marcowy manifest Artura Sandauera
Published in: 
Teksty drugie, 6 (174) (2018), 380-390.
Publishing place: 
Warsaw
Date: 
2018
Publication Language: