ספר היובל לכבוד פרופסור ד"ר משה שור (כתבי המכון לחכמת ישראל בורשה, VI-VII)

Title: 
ספר היובל לכבוד פרופסור ד"ר משה שור (כתבי המכון לחכמת ישראל בורשה, VI-VII)
Publisher: 
החברה להפצת מדעי היהדות בפולניה
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1935
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the chapters:
Hebrew section:
9—17 – בלבן, מאיר, 'פרופ. ד"ר משה שור'
(וכן בפולנית, בפתח החלק הלועזי, 9--29
Polish section:
9-23 – Bałaban, Majer, 'Profesor Dr. Mojzesz Schorr'
25-37 – David, Martin, 'Schorr als Rechtshistoriker'
39-43 – 'Prace Naukowe Prof. Mojzesza Schorra'

Powojenne stosunki polsko-zydowskie w opinii Izaaka Ignacego Schwarzbarta

Author: 
Penkalla, Adam
Title: 
Powojenne stosunki polsko-zydowskie w opinii Izaaka Ignacego Schwarzbarta
Published in: 
Pilarczyk, Krzysztof, Gąsiorowski, Stefan (red.), Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, 2: Materiały z konferencji, Kraków 24-26 XI 1998, 367-380
Publisher: 
Polska Akademia Umiejętności
Publishing place: 
Kraków
Date: 
2000
Publication Language: 

Nadzieja i Zagłada: Ignacy Schwarzbart, żydowski przedstawiciel w Radzie Narodowej RP (1940-1945)

Author: 
Stola, Dariusz
Title: 
Nadzieja i Zagłada: Ignacy Schwarzbart, żydowski przedstawiciel w Radzie Narodowej RP (1940-1945)
Published in: 
Gal-Ed, 15-16 (1998), 276-280
Publishing place: 
Tel-Aviv
Date: 
1998
Publication Language: 
Remarks: 

A Response: Krakowski, Shmuel, 'The Polish Historian on the Struggle and Failure of Dr. Itzhak Schwarzbart', Yad Vashem Studies (Jerusalem), 26 (1998), 387-402

Żyd, mój sąsiad: dialog kultur w przedwojennym Rozwadowie = The Jew, My Neighbor: The Dialogue of Cultures in Pre-War Rozwadów, re

Author: 
Skromak, Elżbieta
Title: 
Żyd, mój sąsiad: dialog kultur w przedwojennym Rozwadowie = The Jew, My Neighbor: The Dialogue of Cultures in Pre-War Rozwadów, redaktor naukowy Leszek Hońdo, translated by Jerzy Juruś
Publisher: 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Publishing place: 
Stalowa Wola
Date: 
2013
Publication Language: 
Community: 

Historia Rozwadowskich Żydów'/ 'Die Geschichte der Rozwadower Juden

Author: 
Jakimyszyn, Anna
Title: 
Historia Rozwadowskich Żydów'/ 'Die Geschichte der Rozwadower Juden
Published in: 
Skromak Elzbieta, Anna Garbacz, Marek Wiatrowicz (redakcja katalogu), Kultura Żydów Galicyjskich: ze zbiorow Muzeum Etnografii i Rzemiosa Artystycznego we Lwowie = Культура Галицьких євреїв: зі збірок Музею етнографії та художнього промислу у Львові = Kul
Publisher: 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,‎‪ Stalowa Wola, Muzeum Historyczne Miasta Gdanska, Gdansk, Muz
Publishing place: 
Stalowa Wola
Date: 
2006
Publication Language: 
Community: 

Emanuel Ringelblum o handlu drukami hebrajskimi i księgozbiorach żydowskich w Warszawie za czasów Stanisława Augusta Poniatowskieg

Author: 
Fijałkowski, Paweł
Title: 
Emanuel Ringelblum o handlu drukami hebrajskimi i księgozbiorach żydowskich w Warszawie za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego
Published in: 
Kwartalnik Historii Zydów, 263 (2017), 495-504
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2017
Publication Language: 

Emanuel Rineglblum: biografia i dziedzictwo (wprowadzenie)

Author: 
Żółkiewska, Agnieszka
Title: 
Emanuel Rineglblum: biografia i dziedzictwo (wprowadzenie)
Published in: 
Kwartalnik Historii Zydów, 256 (2015), 575-586
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2015
Publication Language: 

Problemy społeczne i medyczne w tekstach Emanuela Ringelbluma: perspektywa nie tylko historyczna

Author: 
Tuszewicki, Marek
Title: 
Problemy społeczne i medyczne w tekstach Emanuela Ringelbluma: perspektywa nie tylko historyczna
Published in: 
Kwartalnik Historii Zydów, 256 (2015), 612-620
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2015
Publication Language: 

Artykuł wspomnieniowy Geni Silkes w czwartą rocznicę śmierci E. Ringelbluma

Author: 
Silkes, Genia, Person, Katarzyna
Title: 
Artykuł wspomnieniowy Geni Silkes w czwartą rocznicę śmierci E. Ringelbluma
Published in: 
Kwartalnik Historii Zydów, 256 (2015), 673-675
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2015
Publication Language: 

Głos krytyczny o 'Notatkach' Emanuela Ringelbluma na łamach 'Unzer Cajt' (kreowanie pamięci historycznej)

Author: 
Rusiniak, Martyna
Title: 
Głos krytyczny o 'Notatkach' Emanuela Ringelbluma na łamach 'Unzer Cajt' (kreowanie pamięci historycznej)
Published in: 
Kwartalnik Historii Zydów, 256 (2015), 640-649
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2015
Publication Language: