ד"ר יהושע טהאן אלס ציוניסטישער אידעאלאג

Author: 
גלבר, נ.מ.
Publication title: 
ד"ר יהושע טהאן אלס ציוניסטישער אידעאלאג
Source published in: 
היינט, 28.8.1931, 5
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1931
Publication Language: 
Remarks: 

And in Polish: 'Poseł dr. Thon jako ideolog: Dr. N. M. Gelber o I. tomie pism Dra Thona', Nowy Dziennik (Krakow), Nr. 240, 6.9.1931, 11

Ozjasz Thon: zarys biograficzny

Author: 
Frenkel Jeremiasz
Publication title: 
Ozjasz Thon: zarys biograficzny
Source published in: 
Nowa druk. dziennikowa w Krakowie
Publishing place: 
Kraków
Date: 
1930
Publication Language: 

Nowy Dziennik, Rok XIII., Nr. 71, 17.3.1930 [Issue in honour of Osias Thon on the occasion of his sixtieth birthday]

Publication title: 
Nowy Dziennik, Rok XIII., Nr. 71, 17.3.1930 [Issue in honour of Osias Thon on the occasion of his sixtieth birthday]
Publishing place: 
Krakow
Date: 
1930
Publication Language: 
Remarks: 

1 – Berkelhammer, Wilhelm, Ozjaszowi Thonowi, naszemu Przywódcy I Mistrzowi w dniu Jubileuszu 60-lecia urodzin w holdzie I czci'
2 – Sokołow, Nachum, 'Drogiemu Towarzyszowi Drowi Ozjaszowi Thonowi'
3 – 'Prezydent Weizmann do jubilata'
3 – Schorr, Mojżesz, '"Strażnikiem Cię uczyniłem dla domu Izraela" (Ez. 33, 2)'
4-5 – Motzkin, Leon, 'W dniu jubileuszu Dra Ozjasza Thona: Wspomnienie z czasów berlińskich i paryskich'
5 – Fischlowitz, Leon, 'Wcielony ideał'
6 – 'Egzekutywa organizacji sjonskiej dla zach. Małop. I śląska w krakowie'
6 – Braude Markus, 'Nasza .. 'trójka''
6-8 – Lazer, Dawid, 'Jubilat Opowiada: Thon – 'sze'b'al-peh''
7 – Podliszewski, Abram, 'Pozdrowienie'
8 – Ehrenpreis, Markus, ''Ci trzej' (List do redakcji)'
8 – ניגר, חיים, 'המנהיג החביב'
9 – Sommerstein, Emil, 'Do wieńca chwały'
9 – Hartglas, Apolinary, 'Doktorowi Thonowi'
10 – Lewin, Jecheskiel, 'Na wyżynach'
10 – Landau, Rafał, 'Hołd zasłudze'
10-11 – Bałaban, Majer, 'Który głos przejdzie do naszej historii?'
11 – Ader, Leon, 'Sześćdziesiąte urodziny Dra Ozjasza Thona'
12-15 – Frenkel, Jeremiasz, 'Ozjasz Thon: Zarys biograficzny'
15 – Schenker, Zygmunt, 'Chorąży Syjonu!'
17 – רפפורט, בן-ציון, 'היהדות הלאומית (למלאת ששים שנה לד"ר יהושע טהון'
18 – Pfeffer, H., 'Ozjasz Thon a Achad Haam'
18-21 – Kanfer, Mojżesz, 'Godzina u pos. Thona'
19 – Moses, Zygfrid, 'Nasz Sztandarowy Kandydat'
20-21 – Rozner, Leopold, 'W sprawie biblijografji pism Ozjasza Thona'

Wybór pism Dra O. Thona

Author: 
Frenkel, Jeremiasz
Publication title: 
Wybór pism Dra O. Thona
Source published in: 
II, Nowy Dziennik, 1922, No 50., 5-6
Publishing place: 
Krakow
Date: 
1922
Publication Language: 
Remarks: 

With the publication of his writings in Hebrew, Warsaw, 1922

Semper fidelis: pamietnik polaka wyznania mojzeszowego z lat 1926-1939

Author: 
Chajes, Wiktor
Publication title: 
Semper fidelis: pamietnik polaka wyznania mojzeszowego z lat 1926-1939
Source published in: 
wstepem i przypisami opatrzyl Pawel Pierzchala przedmowa
Publisher: 
Tadeusz Krzyzewski, Ksiegarnia Akademicka
Publishing place: 
Krakow
Date: 
1997
Publication Language: 

Wachtla artystyczne wypowiedzi językiem idei syjonistycznych: na przykładzie jego prac ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie

Author: 
Lebet-Minakowska, Anna
Publication title: 
Wachtla artystyczne wypowiedzi językiem idei syjonistycznych: na przykładzie jego prac ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie
Source published in: 
Ławski, Jarosław, Feldman-Kołodziejczuk, Ewelina (red.), Żydzi Wschodniej Polski. Seria 7; Między Odessą a Wilnem - wokół idei syjonizmu, 173-202
Publisher: 
Temida 2
Publishing place: 
Białystok
Date: 
2019
Publication Language: 
Remarks: 

Additional title: Speaking the Language of Zionism - Wilhelm Wachtel's Art as Exemplified by his Works from the Collections of the National Museum in Krakow

Wilhelm Wachtel

Author: 
Naumberg, Zygfryd
Publication title: 
Wilhelm Wachtel
Source published in: 
Rocznik Zydowski, 6 (1906), 269-281
Publishing place: 
Lwow
Date: 
1906
Publication Language: 

O genezie twórczości tzw. 'Grupy czterech'

Author: 
Malinowski, Jerzy
Publication title: 
O genezie twórczości tzw. 'Grupy czterech'
Source published in: 
Acta Universitatis Nicolai Copernici, 31 (2000), 159-192
Publishing place: 
Torun
Date: 
2000
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including about Leon Weissberg

O genezie twórczości tzw. 'Grupy czterech'

Author: 
Malinowski, Jerzy
Publication title: 
O genezie twórczości tzw. 'Grupy czterech'
Source published in: 
Acta Universitatis Nicolai Copernici, 31 (2000), 159-192
Publishing place: 
Torun
Date: 
2000
Publication Language: 
Remarks: 

Among the group - Joachim Weingart

Żydowscy przesiedleńcy z dystryktu warszawskiego w getcie warszawskim, 1939-1942 (z pogranicza opisu i interpretacji)

Author: 
Żbikowski, Andrzej
Publication title: 
Żydowscy przesiedleńcy z dystryktu warszawskiego w getcie warszawskim, 1939-1942 (z pogranicza opisu i interpretacji)
Source published in: 
Engelking, Barbara, Leociak, Jack, Libionka, Dariusz (red.), Prowincja noc: życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim, 223-269
Publisher: 
Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2007
Publication Language: 
Remarks: 

Including about Michael Weichert