Historyk o literaturze i teatrze - publicystyka Ignacego Schipera (1918-1939)

Author: 
Zabłowska-Zaremba, Monika
Title: 
Historyk o literaturze i teatrze - publicystyka Ignacego Schipera (1918-1939)
Published in: 
Czerwiński, Grzegorz i Jarosław Ławski (ed.), Żydzi wschodniej Polski, Seria 4: Uczeni żydowscy, 143-162.
Publisher: 
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Publishing place: 
Białystok
Date: 
2016
Publication Language: 

Wstęp', Schiper, Ignacy, Przyczynki do dziejow chasydyzmu w Polsce, przypisami opatrzyl oraz do druku przygotowal Zbigniew Targiel

Author: 
Targielski, Zbigniew
Title: 
Wstęp', Schiper, Ignacy, Przyczynki do dziejow chasydyzmu w Polsce, przypisami opatrzyl oraz do druku przygotowal Zbigniew Targielski
Publisher: 
Żydowski Instytut Historyczny –Instytut Naukowo-Badawczy, Wydawn. Naukowe PWN
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
1992
Publication Language: 

Ignacy Schiper (W 50-lecie Jego urodzin)

Author: 
Grünbaum, Isaac
Title: 
Ignacy Schiper (W 50-lecie Jego urodzin)
Published in: 
Nasza Opinia , Rok II, Nr. 46 (94), 18.11.1934, 1.
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
1934
Publication Language: 

Pionier nowej historjografji żydowskiej, 'Dykteryjki z życia I. Schipera'

Author: 
Friedman, Filip
Title: 
Pionier nowej historjografji żydowskiej, 'Dykteryjki z życia I. Schipera'
Published in: 
Nasza Opinia, Rok II, Nr. 46 (94), 18.11.1934, 3.
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
1934
Publication Language: 

Twarzą ku nocy: twórczość literacka Maurycego Szymla (Studia polsko-żydowskie)

Author: 
Antosik-Piela, Maria i Eugenia Prokop-Janiec
Title: 
Twarzą ku nocy: twórczość literacka Maurycego Szymla (Studia polsko-żydowskie)
Publisher: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publishing place: 
Kraków
Date: 
2015
Publication Language: 

"Wieczór cudów": o twórczości Maurycego Szymla dla dzieci

Author: 
Karczewska, Agnieszka
Title: 
"Wieczór cudów": o twórczości Maurycego Szymla dla dzieci
Published in: 
Jeziorkowska-Polakowska, Anna i Agnieszka Karczewska (red.), Żydowskie dziecko, 111-125.
Publisher: 
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Publishing place: 
Lublin
Date: 
2013
Publication Language: 

Maurycy Szymel: lato 1939

Author: 
Prokop-Janiec, Eugenia
Title: 
Maurycy Szymel: lato 1939
Published in: 
Buryła, Sławomir i Alina Molisak (red.), Ślady obecności,15-34.
Publisher: 
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
Publishing place: 
Kraków
Date: 
2010
Publication Language: 

Obraz narodu żydowskiego w poezji Maurycego Szymla

Author: 
Lisek, Joanna
Title: 
Obraz narodu żydowskiego w poezji Maurycego Szymla
Published in: 
Szawerna-Dyrszka, Anna i Maciej Tramer (red.), Żydzi w literaturze: materyały XII Konferencji Pracówników Naukowych i Studentów, 51-64.
Publisher: 
Wydawnictwo Gnome
Publishing place: 
Katowice
Date: 
2003
Publication Language: 

"Dziadowie moi!": O postaciach biblijnych w poezji Maurycego Szymla

Author: 
Lisek, Joanna
Title: 
"Dziadowie moi!": O postaciach biblijnych w poezji Maurycego Szymla
Published in: 
Studia Judaica, 3, 2 (2000), 191-209.
Publishing place: 
Kraków
Date: 
2000
Publication Language: 

Norbert Strassberg (1911-1941) – zapomniany malarz żydowski

Author: 
Lameński, Lechosław
Title: 
Norbert Strassberg (1911-1941) – zapomniany malarz żydowski
Published in: 
Architektura znaczeń: studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę urodzin i w 40-lecie pracy dydaktycznej, 548–559.
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2011
Publication Language: