Kronika getta warszawskiego' Emanuela Ringelbluma: notatki na ruchomym marginesie'

Author: 
Krupiński, Piotr
Publication title: 
Kronika getta warszawskiego' Emanuela Ringelbluma: notatki na ruchomym marginesie'
Source published in: 
Brejdak, Jaromir [et al.] (eds.), Adlojada: biografia i świadectwo, 75-81
Publisher: 
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Publishing place: 
Szczecin
Date: 
2014
Publication Language: 

Tropiąc Emanuela Ringelbluma: udział polskiej Kriminalpolizei w 'ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej'

Author: 
Grabowski, Jan
Publication title: 
Tropiąc Emanuela Ringelbluma: udział polskiej Kriminalpolizei w 'ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej'
Source published in: 
Zagłada Żydów: studia i materiały, 10, 1 (2014), 27-56
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2014
Publication Language: 

Andrzej Żbikowski (ed.), 'Archiwum Ringelbluma; tom 3: Relacje z Kresów' (2000)

Author: 
Wierzbicki, Marek
Publication title: 
Andrzej Żbikowski (ed.), 'Archiwum Ringelbluma; tom 3: Relacje z Kresów' (2000)
Source published in: 
Kwartalnik Historii Żydów, 206 (2003), 261-267
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2003
Publication Language: 

Emanuela Ringelbluma wolanie o pomoc: kartka z getta warszawskiego do przyjaciela w Nowym Jorku

Author: 
Borzymińska, Zofia
Publication title: 
Emanuela Ringelbluma wolanie o pomoc: kartka z getta warszawskiego do przyjaciela w Nowym Jorku
Source published in: 
Kwartalnik Historii Zydów, 201 (2002), 88-92
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2002
Publication Language: 

W służbie historii: przypadek Emanuela Ringelbluma

Author: 
Kassow, Samuel D.
Publication title: 
W służbie historii: przypadek Emanuela Ringelbluma
Source published in: 
Bergman, Eleonora, Zienkiewicz, Olga (red.), Żydzi Warszawy: materiały konferencji w 100` rocznicę urodzin Emanuela Ringelbluma (21 listopada 1900 - 7 marca 1944), 9-26
Publisher: 
Żydowski Instytut Historyczny
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2000
Publication Language: 

Archiwum Ringelbluma [book + electronic resource]: konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, 1-35

Author: 
Tych, Feliks (redaktor naukowy)
Publication title: 
Archiwum Ringelbluma [book + electronic resource]: konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, 1-35
Publisher: 
Żydowski Instytut Historyczny – Instytut Naukowo-Badawczy, Wydawn. Naukowe PWN
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
1997
Publication Language: 
Remarks: 

1997-2018

Ocalone z warszawskiego getta: Archiwum Ringelbluma = Salvaged from the Warsaw Ghetto: The Archives of E. Ringelblum, scenariusz w

Publication title: 
Ocalone z warszawskiego getta: Archiwum Ringelbluma = Salvaged from the Warsaw Ghetto: The Archives of E. Ringelblum, scenariusz wystawy oraz opracowanie katalogu, Magdalena Sieramska, konsultacja naukowa, Ruta Sakowska, fotografie, Jaroslaw Kucharski
Source published in: 
Magdalena Sieramska, konsultacja naukowa, Ruta Sakowska, fotografie, Jaroslaw Kucharski
Publisher: 
Muzeum Zydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
1993
Publication Language: 

Biuro Informacji i Propagandy KG Armii Krajowej a Archiwum Ringelbluma (luty-lipiec 1942)

Author: 
Sakowska, Ruta
Publication title: 
Biuro Informacji i Propagandy KG Armii Krajowej a Archiwum Ringelbluma (luty-lipiec 1942)
Source published in: 
Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 162-163 (1992), 19-34
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
1992
Publication Language: 
Remarks: 

[The Information and Propaganda Office of the Chief Command of the Home Army and the Ringelblum Archive (February-July 1942)].
Also in: Dunin-Wąsowicz, Krzysztof (red.), Społeczeństwo polskie wobec martyrologii i walki Żydów w latach II wojny światowej; materialy z sesji w Instytucie Historii PAN w dniu 11.III.1993 r., Instytut Historii PAN, Warszawa 1996.

Bibliography

Author: 
Sakowska, Ruta
Source published in: 
Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 152 (1989) 91-102; 153 (1990) 79-95; 155-156: 153-160.
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
1989
Publication Language: 

Wstęp

Author: 
Eisenbach, Arthur
Publication title: 
Wstęp
Source published in: 
Ringelblum, Emanuel, Stosunki polsko-zydowskie w czasie drugiej wojny swiatowej: uwagi i spostrzezenia, 5-26
Publisher: 
oprac. Artur Eisenbach, Czytelnik
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
1988
Publication Language: