Korespondencja w sprawie dozwolenia dla Izraeli...

CAHJP Code: 
HM3/1414.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie dozwolenia dla Izraelickiej gminy wyznaniowej w Jarosławiu na sprzedarz, należącej Gminie obligacji galicyjskiej pozyczki krajowej z 1893 r., wartośc której stanowi 4000 koron, powstalej z fundacji bł. p. Berischa Lifschitza na rzecz budowy łazni gminnej.

Date of item:

from: 
1907
  -  
to: 
1908
Size: 
36
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.562
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwiedzenia zmian w s...

CAHJP Code: 
HM3/1413.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwiedzenia zmian w statucie Izraelickiej gminy wyznaniowej w Tarnowie. W sprawie: Zaproszenie na posiedzenie Rady  dla omawiania zmian w statucie gminnym z wykazem nazwisk zaproszonych; Kosztorys na budowe synagogi w Tarnowie i zwrocenie do Starostwa o podniesenie datków domiestykalnych wskutek wykonczenia budowy synagogi.

Date of item:

from: 
1908
  -  
to: 
1908
Size: 
153
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.499
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w ...

CAHJP Code: 
HM3/1413.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Izraelickiej gminy wyznaniowej w Tarnowie, zawierających dozwolenie na pobor i podwyszenie oplat od rzezi koszernej na rzecz projektowanych robot na odnowienie synagogi i ogrodzenie cmientarza. W sprawie kosztorys na oparkanienie cmientarza izraelickiego i budżet gminny.

Date of item:

from: 
1876
  -  
to: 
1907
Size: 
121
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.495
Site collections: 

Korespondencja w sprawach skarg członków gminy ...

CAHJP Code: 
HM3/1407.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawach skarg członków gminy żydowskiej w Brzesku na zawyszone datki domiestykalne i nieprawidłowe układanie budżetu gminnego, rekurs przełożeństwa wyznaniowego przeciw otwarcia osobnego domu modlitwy stowarzyszenia "Gmiłus Chasudim" z wykazem wszystkich bożnic w Brzesku.

Date of item:

from: 
1888
  -  
to: 
1907
Size: 
163
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.14
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zakazu żydowskiemu tow...

CAHJP Code: 
HM3/1407.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zakazu żydowskiemu towarzystwu dobroczynnemu "Gmilus Chasidim" (z nazwiskami członków) otwarcia i utrzymania osobnego domu modlitwy w Brzesku.

Date of item:

from: 
1887
  -  
to: 
1895
Size: 
156
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.13
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwiedzenia wniesiony...

CAHJP Code: 
HM3/1407.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwiedzenia wniesionych zmian do statutów gmin żydowskich w miastach Budzanów i Uście Zielone.
Zawierają kosztorys względem rekonstrukcji łazni rytualnej i zamknięcie rachunków izraelickiej gminy wyznaniowej w Uściu Zielonym.

Date of item:

from: 
1907
  -  
to: 
1909
Size: 
33
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.1150
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja z starostwami w miastach: Lwów, ...

CAHJP Code: 
HM3/1406.16
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z starostwami w miastach: Lwów, Kamionka Strumiłowa, Strzyżów, Sanok, Żywiec, Łanowce, Lisko, Żółkiew, Mosty Wielkie, Ropczyce, Łańcut, Rohatyn, Wadowice, Nowy Sącz, Zbaraż, Chrzanów i innych w sprawach nadania wykazów o zmianach stanu w gminach żydowskich ich budżetów, iłośći zakładów rytualnych, mędzy innymi łazeń i cmientarzów.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1906
Size: 
76
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.795
Site collections: 

Korespondencja z starostwami w Samborze, Jarosl...

CAHJP Code: 
HM3/1406.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z starostwami w Samborze, Jaroslawiu, Myślienicach, Rudkach, Kamionce Strumiłowej, Przemyszlanach, Turce, Kopyczyncach, Przeworsku, Gorlice, Strzyżów, Grodku, Tarnobrzegu, Rzeszowie, Żółkwi, Trembowli, Bórce, Sokalu, Brzozowie, Krakowie, Skałacie, Wadowicach, Przeworsku, Przemyślu, Zydaczowie, Snitynie i innych w sprawach nadania wykazów zmian stanu w gminach żydowskich, nazwisk rabinów dożywotnio ustanowionych, iłośći zakładów rytualnych, do których zalicza się łaznie i cmientarze.
Zawierają wykaz rabinów dożywotnio ustanowionych: Leiba Ehrlicha w Wielopolu i Nuchima Langera w Turce.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1906
Size: 
111
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.794
Site collections: 

Korespondencja w sprawach zażaleń członków gmin...

CAHJP Code: 
HM3/1406.10
Original name: 

Korespondencja w sprawach zażaleń członków gmin żydowskich przeciw odmówienia przez Starostwa zezwoleń na urzadzenie nowych domów modlitwy w Rudkach i Mielcu.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1905
Size: 
26
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.706
Site collections: 

Korespondencja z starostwami w sprawach wykazów...

CAHJP Code: 
HM3/1406.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z starostwami w sprawach wykazów i sprawozdań, dotyczących zmian w stanie funduszów, zapisów majątkowych, obecnośći hajderów, lazeń, cmentarzów i innych zakładów rytualnych w gminach izraelickich: Chodorów, Strzeliska Nowe, Rawa Ruska, Zbaraż, Rohatyn, Bukaczowce, Bołszowce, Bursztyn, Knihynicze, Lisko, Zaleszczyki, Brzostek, Pilzno, Podgórze, Przemyśl, Dubiecko, Gorlice, Kałusz, Tarnów, Śniatyn, Ropczyce, Zborów, Skałat, Dolina, Tarnopol, Mikulińce, Wadowice, Borszczów, Zalożce, Podhajce, Zawałow, Sambor, Jasło, Ołpiny, Wieliczka, Złoczów, Bochnia, Bohorodczany, Biała, Brzeżany, Jarosław, Chrzanów.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1905
Size: 
98
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.701
Site collections: