גורה הומורה - עיירה בדרום בוקובינה: קורותיה של קהילה יהודית

Author: 
ישורון (יורגראו), שרגא
Publication title: 
גורה הומורה - עיירה בדרום בוקובינה: קורותיה של קהילה יהודית
Publisher: 
העמותה להנצחת קהילת גורה הומורה והסביבה
Publishing place: 
ישראל
Date: 
1992
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the foreign section: Gura Humora

Community: 

Zur Geschichte der Juden in Czernowitz

Author: 
Sternberg, Hermann
Publication title: 
Zur Geschichte der Juden in Czernowitz
Publisher: 
Olamenu
Publishing place: 
Tel-Aviv
Date: 
1962
Publication Language: 
Remarks: 

[to the history of the Jews in Chernivtsi]
Originally appeared in: Gold Hugo, Geschichte der Juden in der Bukowina: Ein Sammelwerk, 2

Community: 

Zur Geschichte der Dynastie von Sadagora

Author: 
Gelber, Nathan Michael
Publication title: 
Zur Geschichte der Dynastie von Sadagora
Source published in: 
idem, Aus Zwei Jahrhunderten: Beiträge zur Neueren Geschichte der Juden, 116-121.
Publisher: 
R. Löwit
Publishing place: 
Wien und Leipzig
Date: 
1923
Publication Language: 
Remarks: 

[To the history of the Sadagora dynasty]

Community: 

Historia Rozwadowskich Żydów'/ 'Die Geschichte der Rozwadower Juden

Author: 
Jakimyszyn, Anna
Publication title: 
Historia Rozwadowskich Żydów'/ 'Die Geschichte der Rozwadower Juden
Source published in: 
Skromak Elzbieta, Anna Garbacz, Marek Wiatrowicz (redakcja katalogu), Kultura Żydów Galicyjskich: ze zbiorow Muzeum Etnografii i Rzemiosa Artystycznego we Lwowie = Культура Галицьких євреїв: зі збірок Музею етнографії та художнього промислу у Львові = Kul
Publisher: 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,‎‪ Stalowa Wola, Muzeum Historyczne Miasta Gdanska, Gdansk, Muz
Publishing place: 
Stalowa Wola
Date: 
2006
Publication Language: 
Community: 

Aus der korrespondenz Salomo Leib Rappoports

Author: 
Balaban, Majer
Publication title: 
Aus der korrespondenz Salomo Leib Rappoports
Source published in: 
Baron, Salo W., Marx, Alexander (eds.), Jewish Studies in Memory of George A. Kohut, 1874-1933, 47-71
Publishing place: 
New York
Date: 
1935
Publication Language: 

Rabbi Salomon Lob Rapoport', idem, 'Die neuhebraische Aufklarungsliteratur in Galizien: II. Teil: Die Menschen und ihr Werk

Author: 
Weissberg, Max
Publication title: 
Rabbi Salomon Lob Rapoport', idem, 'Die neuhebraische Aufklarungsliteratur in Galizien: II. Teil: Die Menschen und ihr Werk
Source published in: 
Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums, 71, 379-387
Date: 
1927
Publication Language: 

Rapaport, Salomon Lob

Author: 
Kayserling, Meyer
Publication title: 
Rapaport, Salomon Lob
Source published in: 
Kayserling, Meyer, Gedenkblatter: Hervorragende Judische Personlichkeiten des neunzehnten Jahrhunderts, 67
Publishing place: 
Leipzig
Date: 
1892
Publication Language: 

Zu S.J.L.Rapoport's hunderstem Geburtstag (1890)

Author: 
Kaufmann, David
Publication title: 
Zu S.J.L.Rapoport's hunderstem Geburtstag (1890)
Source published in: 
Kaufmann, David, Gesammelte Schriften, 1
Publisher: 
Band
Publishing place: 
Frankfurt
Date: 
1908
Publication Language: 

S.L.Rapoport's Schriften

Author: 
Kaufmann, David
Publication title: 
S.L.Rapoport's Schriften
Source published in: 
Judisches litteratur-blatt., 19 (1890), No. 24, 93; No. 26, 101
Date: 
1890
Publication Language: 

Salomon Lob Rapoport: Zum Hndersten Gebustage

Author: 
Karpeles, Gustav
Publication title: 
Salomon Lob Rapoport: Zum Hndersten Gebustage
Source published in: 
Allgemeine Zeitung des Judenthums, 54 Jahrgang, Nr. 21, 6.6.1890, 285-287
Publishing place: 
Berlin
Date: 
1890
Publication Language: