Korespondencja w sprawie wyposadzenia kandydató...

CAHJP Code: 
HM3/1406.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wyposadzenia kandydatów na stanowisko rabinów (z wykazen nazwisk) z wymaganiem od nich dowodu ogólnego wykształcenia z miast: Sądowa Wisznia, Jaworów, Sieniawa, Kanczuga.
Zawierają zwrocenie gminy żydowskiej w Mielcu w sprawie otrzymania dozwolenia na pobory nadzwyczajne w celach budowy łazni rytualnej.

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1904
Size: 
32
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.635
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.30
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla wspólnych nabożeństw i utrzymanie domu modlitwy "Beth Isaak" w Przemyslu, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18215
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia "Safa Berura" w Rożnowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
33
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7977
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.27
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa zapomogowego "Gomlej Chesed", założonego przez członków bożnicy "Klaus Beit Jakob" w Tarnopolu, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5470
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.25
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia osobnego domu modlitwy i wspierania swych członków "Beis Aharon" /Dom Aarona/ w Samborze, z dołączeniem statutu. Zawierają rekurs kupca Jakoba Goldfarba przeciw zakazom o zawiązanie stowarzyszenia "Beis Aharon" w Samborze.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1911
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5399
Site collections: 

W sprawie zabiezpeczenia przez Przełożeństwo gm...

CAHJP Code: 
HM3/1304.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zabiezpeczenia przez Przełożeństwo gminy wyznaniowej kosztów Fundacyj pobożnych, ustanowionych przez Samuela Josla Ubla i Antschla Rechesa i przyznaczonych na rzecz dużej synagogi, "besemedrysza", "Starego klojza" w Mościskach, i na rzecz "uczących się Mischnajes", i ubogich izraelitów miejscowych.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1911
Size: 
77
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.457
Site collections: 

W sprawie zjednoczenia wszystkich Fundacyj dobr...

CAHJP Code: 
HM3/1301.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zjednoczenia wszystkich Fundacyj dobroczynnych imenia: Wolfa Grabsztejna, Josefa Wechslera, Chaima Birnbauma i Izraela Leiba Eisensteina na realności Gminy żydowskiej w Śniatynie zachipotekowanych, i skierowania tych funduszów na budowe synagogi w Sniatynie.

Date of item:

from: 
1907
  -  
to: 
1913
Size: 
53
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.402
Site collections: 

W sprawie założenia i ukonstytuowanie Fundacji ...

CAHJP Code: 
HM3/1301.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie założenia i ukonstytuowanie Fundacji dobroczynnej imenia Chaji Sary Horowitz na rzeczy wyznaniowe i dla ubogich izraelitów Stanisławowa z rozdawaniem wsród biednych odsetek z kwot fundacyjnych przez rabina Rufa i przełożonego boznicy "Sadagóra klaus" Kalmana Jonaśa.

Date of item:

from: 
1908
  -  
to: 
1914
Size: 
92
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.400
Site collections: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne ...

CAHJP Code: 
HM2/9260.15
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. budowy bóżnicy w Kopyczyńcach.

Date of item:

from: 
1931
  -  
to: 
1933
Size: 
66
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.6, д.1698
Tags: 
Site collections: 

Materiały dot. odbudowy bóżnic z XVII-wiecznych...

CAHJP Code: 
HM2/9260.7
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Materiały dot. odbudowy bóżnic z XVII-wiecznych w Husiatynie i Leszniowie.

Date of item:

from: 
1931
  -  
to: 
1931
Size: 
28
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.6, д.1516
Tags: 
Site collections: