Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w ...

CAHJP Code: 
HM3/1413.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Izraelickiej gminy wyznaniowej w Tarnowie, zawierających dozwolenie na pobor i podwyszenie oplat od rzezi koszernej na rzecz projektowanych robot na odnowienie synagogi i ogrodzenie cmientarza. W sprawie kosztorys na oparkanienie cmientarza izraelickiego i budżet gminny.

Date of item:

from: 
1876
  -  
to: 
1907
Size: 
121
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.495
Site collections: