This was the Hebrew school in Kraków :‎ the Hebrew Secondary School 1918-1939

Author: 
Belda, Maciej Władysław [et al]
Publication title: 
This was the Hebrew school in Kraków :‎ the Hebrew Secondary School 1918-1939
Publisher: 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Publishing place: 
Krakow
Date: 
2011
Publication Language: 
Community: 

Polska i Palestyna - dwie ziemie i dwa nieba: Żydzi krakowscy w obiektywie Ze'eva Aleksandrowicza = Poland and Palestine - two lan

Author: 
Aleksandrowicz, Or, Sinai Aleksandrowicz, Edyta Gawron and Tomasz Strug
Publication title: 
Polska i Palestyna - dwie ziemie i dwa nieba: Żydzi krakowscy w obiektywie Ze'eva Aleksandrowicza = Poland and Palestine - two lands and two skies: Cracovian Jews in the photographs of Ze'ev Aleksandrowicz, translations – Gina Kuhn, Anna Wencel, Mike Levy
Publisher: 
Żydowskie Muzeum Galicja
Publishing place: 
Krakow
Date: 
2012
Publication Language: 
Remarks: 

Photo album.

Community: 

Krakowski Memorbuch bejt hamidraszu Majera Dajana

Author: 
Hońdo, Leszek
Publication title: 
Krakowski Memorbuch bejt hamidraszu Majera Dajana
Publisher: 
Wydawn. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publishing place: 
Krakow
Date: 
2010
Publication Language: 
Remarks: 

[Memory book of the Beit Hamidrash Meir Dayan in Kraków]
The original appeared in Hebrew and was translated into Polish.

Community: 

Artyści żydowscy w Krakowie, 1873-1939 :katalog wystawy = Jewish artists in Kraków, 1873-1939 : exhibition catalogue

Author: 
Styrna Natasza
Publication title: 
Artyści żydowscy w Krakowie, 1873-1939 :katalog wystawy = Jewish artists in Kraków, 1873-1939 : exhibition catalogue
Publisher: 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Publishing place: 
Krakow
Date: 
2008
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the following parts:
Malinowski Jerzy, ‘Kraków and the Jewish art world in Poland and in Europe’ – 17-30
Styrna Natasha, ‘Jewish Artists in Kraków – Jewish students of the School of Fine Arts in Kraków’ – 31-69
‘Catalogue’ – 71-209
Styrna Natasha, ‘Biographical Entries on the Artists’ – 211-240

Community: 

Żydzi - studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomicznej Galicji (1867-1918)(Prace Komisji Historii i Kultury Żydów,

Author: 
Kulczykowski, Mariusz
Publication title: 
Żydzi - studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomicznej Galicji (1867-1918)(Prace Komisji Historii i Kultury Żydów, 5)
Publisher: 
Polska Akademia Umiejętności
Publishing place: 
Krakow
Date: 
2004
Publication Language: 
Remarks: 

[Jews - students at Jagiellonian University during the second Republic (1918-1939)]
Previous research by the author, Kraków 1995, dealt with the same subject in relation to the previous period.

Community: 

Krakowski Kazimierz, dzielnica zydowska, 1870-1988/ Kazimierz, the Jewish quarter of Cracow, 1870-1988, introduction, Rafael Schar

Author: 
Markowski, Stanislaw
Publication title: 
Krakowski Kazimierz, dzielnica zydowska, 1870-1988/ Kazimierz, the Jewish quarter of Cracow, 1870-1988, introduction, Rafael Scharf, translated into English by Jan Rybicki, translated into Jewish by Nathan Gross
Publisher: 
Wydawnictwo
Publishing place: 
Krakow
Publication Language: 
Remarks: 

Photo album, which includes:
Includes:
preface - Rafael Scharf.
Pages 17-92 - historical photographs from the years 1870-1933.
Pages 93-147 - contemporary photographs from the years 1974-1988, by Stanislaw Markowski.

Community: 

Żydzi - studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomicznej Galicji (1867-1918)

Author: 
Kulczykowski, Mariusz
Publication title: 
Żydzi - studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomicznej Galicji (1867-1918)
Publishing place: 
Krakow
Date: 
1995
Publication Language: 
Remarks: 

[(Jews – students at Jagiellonian University during the time of Galician autonomy 1867-1918)]
Additional research by the same author on this subject and concerning the next period – published
in Kraków in 2004.

Community: 

Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku:‎ wypisy z krakowskich rejestrów celnych z lat 1593-1683 / Jewish Trade in C

Author: 
Małecki, Jan M., Elżbieta Szlufik & Krzysztof Pilarczyk
Publication title: 
Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku:‎ wypisy z krakowskich rejestrów celnych z lat 1593-1683 / Jewish Trade in Cracow at the End of the XVI Century and in the XVII: Selected Records from Cracow Customs Registers 1593-1683
Publisher: 
Polska Akademia Umiejętności
Publishing place: 
Krakow
Date: 
1995
Publication Language: 
Remarks: 

וכן שער עברי: מלצקי ין ואלז'בייטה שלופיק, המסחר היהודי בקראקא בסוף המאה הט"ז ובמאה הי"ז: העתקות מתוך רשימות המכס מן השנים 1593—1683, האקדמיה הפולנית לאמנות ולמדעים, האוניברסיטה היגילונית בקרקוב, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, האוניברסיטה העברית בירושלים

Community: 

Polacy i Żydzi w Krakowie w latach 1939-1945: stereotypy i rzeczywistość

Author: 
Chrobaczyński, Jacek
Publication title: 
Polacy i Żydzi w Krakowie w latach 1939-1945: stereotypy i rzeczywistość
Source published in: 
Kiryk Feliks (Red.), Żydzi w Małopolsce; studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, 337-344.
Publisher: 
Poludniowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
Publishing place: 
Przemyśl ב
Date: 
1991
Publication Language: 
Remarks: 

[Poles and Jews in Cracow in the Years 1939-1945: Stereotypes and Reality]

Community: 

Ludność żydowska w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku

Author: 
Karolczak, Kazimierz
Publication title: 
Ludność żydowska w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku
Source published in: 
Kiryk Feliks (Red.), Żydzi w Małopolsce; studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, 251-264.
Publisher: 
Poludniowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
Publishing place: 
Przemyśl
Date: 
1991
Publication Language: 
Remarks: 

[The Jewish Population in Cracow at the Turn of the 20th Century]

Community: