Poprzez trwającą po nich ciszę

Author: 
Löw, Ryszard
Publication title: 
Poprzez trwającą po nich ciszę
Source published in: 
Löw, Ryszard, Literackie podsumowania: polsko-hebrajskie i polsko-izraelskie, opracowanie tekstu: Michał Siedlecki i Jarosław Ławski, Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych "Wschód - Zachód"
Publisher: 
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Publishing place: 
Białystok
Date: 
2014
Publication Language: 
Remarks: 

And again in: Miasteczko Poznan (Poznan), 1-2 (2015), 72-81

Gross, Adolf

Author: 
Karol, Rolle
Publication title: 
Gross, Adolf
Source published in: 
Polski Słownik Biograficzny, 9, 1960-1961
Publisher: 
Zaklad Naradowy im. Ossolinskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Publishing place: 
Wroclaw
Date: 
1961
Publication Language: 

Josel Dżob - galicyjski Herszele z Ostropola

Author: 
Bomse, Nachum
Publication title: 
Josel Dżob - galicyjski Herszele z Ostropola
Source published in: 
Chwila, Nr 5048, 12.4.1933, 7.
Publishing place: 
Lwow
Date: 
1933
Publication Language: 

Kultura i sztuka ludu zydowskiego na ziemiach polskich: Zbiory Maksymiljana Goldsteina, z przedmowa prof. dr. Majera Balabana, Nak

Author: 
Goldstein, Maksymiljan, Karol Dresdner
Publication title: 
Kultura i sztuka ludu zydowskiego na ziemiach polskich: Zbiory Maksymiljana Goldsteina, z przedmowa prof. dr. Majera Balabana, Nakl. M. Goldsteina
Publishing place: 
Lwów
Date: 
1935
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the articles:
Schall Jakób, zbieracz i jego zbioy' (143-161)
Machniewicz, S., 'Wśród Kert Ksiegi pamiatkowej' (163-188).
reprint: Wydawn. Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1991

Działalność Szymona Dankowicza w Krakowie (1867-1875)

Author: 
Maślak-Maciejewska, Alicja
Publication title: 
Działalność Szymona Dankowicza w Krakowie (1867-1875)
Source published in: 
Galas, Michał (red.), Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych, 69-91
Publisher: 
Wydawn
Publishing place: 
Austeria, Kraków
Date: 
2012
Publication Language: 

Maurycy Gottlieb, 1856-1879: Muzeum Narodowe w Warszawie, 19 sierpnia-20 pazdziernika 1991

Author: 
Malinowski, Jerzy (opr.)
Publication title: 
Maurycy Gottlieb, 1856-1879: Muzeum Narodowe w Warszawie, 19 sierpnia-20 pazdziernika 1991
Publisher: 
Muzeum Narodowe
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
1992
Publication Language: 
Subjects: 

Maurycy Gottlieb: w poszukiwaniu tożsamości = In search of identity

Author: 
Milanowska, Maria (ed.)
Publication title: 
Maurycy Gottlieb: w poszukiwaniu tożsamości = In search of identity
Publisher: 
Muzeum Pałac Herbsta, Oddział Muzeum Sztuki w Łodzi
Publishing place: 
Łódź
Date: 
2014
Publication Language: 

Chrystus nauczający w Kafarnaum' Maurycego Gottlieba: Ikonografia żydowska czy chrześcijańska?

Author: 
Czekanowska, Monika
Publication title: 
Chrystus nauczający w Kafarnaum' Maurycego Gottlieba: Ikonografia żydowska czy chrześcijańska?
Source published in: 
Żyndul, Jolanta (red.), Różni razem: młodzi polscy naukowcy o Żydach, 157-170
Publisher: 
Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2008
Publication Language: 

Maurycy Gottlieb, tlumaczenie na angielski, Aleksandra Rodzinska-Chojnowska

Author: 
Malinowski, Jerzy
Publication title: 
Maurycy Gottlieb, tlumaczenie na angielski, Aleksandra Rodzinska-Chojnowska
Publisher: 
Arkady
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
1997
Publication Language: 

Maurycy Gottlieb (1856-1879)

Author: 
Piatkowska, Renata
Publication title: 
Maurycy Gottlieb (1856-1879)
Source published in: 
BZIH, 158, 45-64
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
1991
Publication Language: