Szkoła Józefa Perla w Tarnopolu (1813-1939)

Author: 
Redzinski Kazimierz
Publication title: 
Szkoła Józefa Perla w Tarnopolu (1813-1939)
Source published in: 
Redzinski Kazimierz i Mirosław Łapot (red.), Społeczne konteksty edukacji, PP. 225-245.
Publisher: 
Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
Publishing place: 
Gliwice
Date: 
2009
Publication Language: 
Remarks: 

[Joseph Perl's school in Tarnopol (1813-1839)]

Community: 

Powstanie pierwszych żydowskich zakładów dla sierot w Galicji

Author: 
Łapot, Mirosław
Publication title: 
Powstanie pierwszych żydowskich zakładów dla sierot w Galicji
Source published in: 
Pękowska Marzena (red.), Z dziejów oświaty na ziemiach polskich w XIX i XX wieku; studia i szkice, 241-261.
Publisher: 
Wszechnica Świętokrzyska
Publishing place: 
Kielce
Date: 
2007
Publication Language: 
Remarks: 

The First Jewish Orphanages in Galicia]

Photographing traces of Memory: A Contemporary View of the Jewish Past in Polish Galicia = Podążając śladami pamięci: współczesne

Author: 
Schwarz Chris (photographs and captions)
Publication title: 
Photographing traces of Memory: A Contemporary View of the Jewish Past in Polish Galicia = Podążając śladami pamięci: współczesne spojrzenie na żydowską przeszłość Galicji, with introductory texts by Jonathan Webber, edited by Tomek Strug
Publisher: 
Galicia Jewish Museum
Publishing place: 
Kraków
Date: 
2006
Publication Language: 
Remarks: 

Including photographs followed by explanations about the following places from Polish Galicia:
Auschwitz-Birkenau (122-137, 166-169, 172-173, 176-177), Barwinek (110-111), Bełżec (118-119, 158-159), Bobowa (66-67, 86-87), Bochnia (82-83), Czarny Dunajec (44-45), Dąbrowa Tarnowska (24-25, 34-37, 40-41), Dobra (182-183), Gorlice (106-107), Kańczuga (48-49), Kraków (50-51, 96-97, 116-117, 174-175), Kraków Kazimierz (22-23, 30-31, 52-53, 64-65, 74-77, 80-81, 90-95, 98-99, 146-149, 178-181), Kraków Płaszów (20-22, 170-171), Kraków Podgórze (114-115, 142-143, 152-153), Lesko (46-47), Leżajsk (88-89), Lubaczów (78-79), Łańcut (62-63), Niebylec (150-151), Pruchnik (104-105), Rymanów (9, 32-33, 56-57), Stary Dzików (144-145), Tarnów (70-71, 84-85, 120-121, 156-157), Tuchów (160-161), Wielkie Oczi (54-55, 68-69, 72-73), Zakopane (42-43), Zasław (112-113), Zator (154-155), Zbylitowska Góra (108-109), Żywiec (38-39).

Galicyjscy Żydzi na drodze do równouprawnienia 1848-1914: aspekt prawny procesu emancypacji Żydów w Galicji (Studia Judaica Cracov

Author: 
Śliż, Małgorzata
Publication title: 
Galicyjscy Żydzi na drodze do równouprawnienia 1848-1914: aspekt prawny procesu emancypacji Żydów w Galicji (Studia Judaica Cracoviensia: Series dissertationum, III)
Publisher: 
Księgarnia Akademicka
Publishing place: 
Kraków
Date: 
2006
Publication Language: 
Subjects: 

Żydzi w Galicji i ich kultura/ Євреї у Галичині та їхня культура/ Die Juden in Galizien und ihre Kultur

Author: 
Hońdo, Leszek
Publication title: 
Żydzi w Galicji i ich kultura/ Євреї у Галичині та їхня культура/ Die Juden in Galizien und ihre Kultur
Source published in: 
Skromak Elzbieta, Anna Garbacz, Marek Wiatrowicz (redakcja katalogu), Kultura Żydów Galicyjskich: ze zbiorow Muzeum Etnografii i Rzemiosa Artystycznego we Lwowie = Культура Галицьких євреїв: зі збірок Музею етнографії та художнього промислу у Львові = K
Publisher: 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,‎ ‪ Stalowa Wola, Muzeum Historyczne Miasta Gdanska, Gdansk, Mu
Publishing place: 
Lviv
Date: 
2006
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

[The Jews in Galicia and their culture]

Kultura Zydow Galicyjskich: ze zbiorow Muzeum Etnografii i Rzemiosa Artystycznego we Lwowie = Культура Галицьких євреїв: зі збірок

Author: 
Skromak Elzbieta, Anna Garbacz, Marek Wiatrowicz (red.)
Publication title: 
Kultura Zydow Galicyjskich: ze zbiorow Muzeum Etnografii i Rzemiosa Artystycznego we Lwowie = Культура Галицьких євреїв: зі збірок Музею етнографії та художнього промислу у Львові = Kultur der galizischen Juden: aus den Sammlungen des Museums für Ethnographie und Kunsthandwek in Lemberg
Publisher: 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,‎ ‪ Stalowa Wola, Muzeum Historyczne Miasta Gdanska, Gdansk, Muz
Publishing place: 
Lviv
Date: 
2006
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Catalog of an exhibition held Mar.-May 2006 at the Muzeum Regionalne w Stalowej Woli and June-
Sept. 2006 at the Muzeum Historyczne Miasta Gdanska.

Opieka nad dzieckiem zydowskim w Galicji w okresie I wojny swiatowej

Author: 
Łapot, Mirosław
Publication title: 
Opieka nad dzieckiem zydowskim w Galicji w okresie I wojny swiatowej
Source published in: 
Redzinski Kazimierz i Iwona Wagner (Red.), Edukacja - roznica i tozsamosc, 359-368.
Publisher: 
Wydawn. Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie
Publishing place: 
Czestochowa
Date: 
2005
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

[An assistance to Jewish children during the First Soviet War].

Orientacje polityczne Żydów galicyjskich w drugiej połowie XIX i na początku XX w.

Author: 
Smolśkyj, Ihor
Publication title: 
Orientacje polityczne Żydów galicyjskich w drugiej połowie XIX i na początku XX w.
Source published in: 
Jasiewicz Krzysztof (Red.), Świat NIEpożegnany: Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku = A World We Bade No Farewell; Jews in the Eastern Territories of the Polish Republic from 18th to 20th, 215-221.
Publisher: 
Century,Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza RYTM; London: Polonia Aid Fo
Publishing place: 
Warsaw - London
Date: 
2004
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

[Galician Jews’s political orientation in the second half of the 19th century and at the begining of the 20th]

Pogrom lwowski 22 listopada 1918 roku w świetle zeznań organizacji syjonistycznej złożonych przed komisją Morgenthaua

Author: 
Różański, Przemysław
Publication title: 
Pogrom lwowski 22 listopada 1918 roku w świetle zeznań organizacji syjonistycznej złożonych przed komisją Morgenthaua
Source published in: 
Kwartalnik Historii Żydów, 211 (2004), 347-358.
Publishing place: 
Warsaw
Date: 
2004
Publication Language: 
Remarks: 

[The Lvov pogrom of 22 November 1918 in light of the Zionist Organisation’s depositions before the Morgenthau Commission]

Community: 

Das multikulturelle Galizien: Die Entstehung eines Mythos während des Ersten Weltkrieges

Author: 
Schuster, Frank Michael
Publication title: 
Das multikulturelle Galizien: Die Entstehung eines Mythos während des Ersten Weltkrieges
Source published in: 
Kwartalnik Historii Zydów, 212 (2004) 532-545.
Publishing place: 
Warsaw
Date: 
2004
Publication Language: 
Remarks: 

[The multicultural Galicia: the creation of a myth during World War I]