החדש אסור מן התורה: פרקים בתולדות האורתודוקסיה

Author: 
סמט, משה
Publication title: 
החדש אסור מן התורה: פרקים בתולדות האורתודוקסיה
Publisher: 
ירושלים
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2005
Publication Language: 
Remarks: 

A cluster of atricles that were published in the 1960's-1960's in different stages. Including references, according to index, to the following individuals: Meshullam Igra, Samson Bloch, Phinehas Elijah Hurwitz, Solomon Zalman Hayyim Halberstam, Isaac Ha-Levi of Krakow, Zevi Hirsch Chajes, Hayyim Tirer, Zechariah Isaiah Jolles, Zevi Hirsch Levin, Max Letteris, Yechezkel Landau, Samuel Landau, Ephraim Zalman Margolioth, Solomon Kluger, Solomon Judah Rapoport, and Isaac Judah Schmelkes.

פרשנות הרמב"ם בגליציה

Author: 
וונדר, מאיר
Publication title: 
פרשנות הרמב"ם בגליציה
Source published in: 
סיני, שנה 68, כרך קלה-קלו (2005), תד-תט.
Publisher: 
מוסד הרב קוק
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2005
Publication Language: 
Remarks: 

An overview of rabbinical essays on Maimonides in the 18th-20th centuries.

הוד והדר: שרידי אמנות יהודית בגליציה, חלק א': גליציה המזרחית, א-נ

Author: 
וונדר מאיר (ע'), בהשתתפות בנימין לוקין וברוך חיימוביץ
Publication title: 
הוד והדר: שרידי אמנות יהודית בגליציה, חלק א': גליציה המזרחית, א-נ
Publisher: 
המכון להנצחת יהדות גליציה, המרכז הירושלמי לתיעוד מורשת התפוצות
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2005
Publication Language: 

"משהו חדש לגמרי": התפתחותו של רעיון החינוך הדתי לבנות בעת החדשה', מסכת, ב (2004), 63—85."משהו חדש לגמרי": התפתחותו של רעיון החינוך

Author: 
מנקין, רחל
Publication title: 
"משהו חדש לגמרי": התפתחותו של רעיון החינוך הדתי לבנות בעת החדשה', מסכת, ב (2004), 63—85."משהו חדש לגמרי": התפתחותו של רעיון החינוך הדתי לבנות בעת החדשה', מסכת, ב (2004), 63—85.
Source published in: 
מסכת, ב (2004), 63—85
Publisher: 
מתן - מכון תורני לנשים
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2004
Publication Language: 
Remarks: 

On the different stages in Galicia in regard to the religious education for girls and its realization, and on the following individulas: Joseph Perl (64), Abraham Cohen (64), Zevi Hirsch Chajes, Dov Berush Meisels (65), Adele von Mises (67), Zevi Scharfstein (69), Aaron Marcus (69-73), Michalina Artin, Simon Menahem Laser (73), Meir Horowitz (78), Shalom Mordecai Shvadron (78-79), Isaac Weber, Joseph Seliger (78), Sarah Schenirer (80—81, 83—85), Issachar Dov Roke'ah (81), Simcha Kluger (82), Chaya Kluger, (82-83), and Jacob Bross (83).

משהו חדש לגמרי: התפתחותו של רעיון החינוך הדתי לבנות בעת החדשה

Author: 
מנקין רחל
Publication title: 
משהו חדש לגמרי: התפתחותו של רעיון החינוך הדתי לבנות בעת החדשה
Source published in: 
מסכת, ב (2004), 63—85.
Publisher: 
מתן
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2004
Publication Language: 

Resplendent Synagogue: Architecture and Worship in an Eighteenth-Century Polish Community

Author: 
Hubka, Thomas C.
Publication title: 
Resplendent Synagogue: Architecture and Worship in an Eighteenth-Century Polish Community
Publisher: 
Brandeis University Press, University Press of New England,
Publishing place: 
Hanover and London
Date: 
2003
Publication Language: 
Remarks: 

On the synagogue of Gwoździec.

Community: 

Rytualne małżeństwa Żydów w Galicji w drugiej połowie XIX wieku

Author: 
Śliż Małgorzata
Publication title: 
Rytualne małżeństwa Żydów w Galicji w drugiej połowie XIX wieku
Source published in: 
Studia Judaica, 4 ,1-2 (2001), 97-110.
Publisher: 
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich - Ksiegarnia Akademicka
Publishing place: 
Krakow
Date: 
2001
Publication Language: 
Remarks: 

[Ritual marriages of Jews in Galicia in the second half of the 19th century]

אוהלי תורה: הישיבה תבניתה ותולדותיה

Author: 
ברויאר, מרדכי
Publication title: 
אוהלי תורה: הישיבה תבניתה ותולדותיה
Publisher: 
מרכז זלמן שזר
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2003
Publication Language: 
Remarks: 

Including references, according to index, to the following rabbis: Jacob Meshulam Ornstein, Joseph Babad, Hayyim Halberstam, Shlomo Halberstam, Dov Berish Weidenfeld, Jacob Zevi Jolles, Zevi Hirsch Levin, Jacob Lorbeerbaum, Yechezkel Landau, Ephraim Zalman Margolioth, Joseph Saul Nathanson, Solomon Kluger, Jekuthiel Aryeh Kamelhar, Meir Shapira, and Joseph Teomim. And so are references, according to places index, to "Galicia" and to the following places: Bobowa, Brody, Bohorodczany, Tarnów, Jarosław, Lwów, Sanok, Stanisławów, Przemyśl and Kraków.

Благотворительность евреев Восточной Галиции

Author: 
Хонигсман, Яков
Publication title: 
Благотворительность евреев Восточной Галиции
Publisher: 
Бìблìотека ìнституту юдаîки
Publishing place: 
Киев
Date: 
2002
Publication Language: 

צמיחתה וגיבושה של האורתודוקסיה היהודית בגליציה, חברת 'מחזיקי הדת', 1867—1883, דוקטורט

Author: 
מנקין, רחל
Publication title: 
צמיחתה וגיבושה של האורתודוקסיה היהודית בגליציה, חברת 'מחזיקי הדת', 1867—1883, דוקטורט
Publisher: 
האוניברסיטה העברית
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2000
Publication Language: 
Remarks: 

Including the following chapters: 'first chapter - the Jewish community and the liberal politics: the society "Shomer Israel"' (12-58), 'second chapter - orthodoxy and lower bourgeoisie: the foundation of "Machzikei Hadas" scoiety' (59-98), 'third chapter - politics and nationality: the rise of rabbi Shimon Sofer' (99-150), 'forth chapter - the state and the orthodoxy: first conflicts' (151-190), and "fifth chapter - a struggle without winners: the fall of rabbi Shimon Sofer' (191-252).