שער ט: פרשה לא נודעת בתהליכי ארגון יהדות התורה – מ'הסתדרות החרדים' בגליציה עד אגודת ישראל העולמית

Author: 
שפיגל, ישראל
Publication title: 
שער ט: פרשה לא נודעת בתהליכי ארגון יהדות התורה – מ'הסתדרות החרדים' בגליציה עד אגודת ישראל העולמית
Source published in: 
הנ"ל, בדרך המלך: פרקי עיון והיסטוריה במסכת אגודת ישראל
Publisher: 
משאבים
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1982
Publication Language: 
Remarks: 

Written in Sivan 5732 (1972), for the 60th anniversary of Agudath Israel, and first appeared in 'Hamodia'.

The architecture of the European synagogoue

Author: 
Wishnitzer, Rachel
Publication title: 
The architecture of the European synagogoue
Publisher: 
The Jewish Publication Society of America
Publishing place: 
Philadelphia
Date: 
1964
Publication Language: 
Remarks: 

About synagogues in Galicia: mainly in chapters 6-7 (107-148), dedicated to the architecture of synagogues in Eastern Europe in the 16-18 centuries.

שתי תעודות (בעלות ערך קולטור-תולדתי, המוכיחות המאבק ע"א [על אופי] החינוך בקרב חרדי גליציא-בוקבינא)

Author: 
לייטר, משה
Publication title: 
שתי תעודות (בעלות ערך קולטור-תולדתי, המוכיחות המאבק ע"א [על אופי] החינוך בקרב חרדי גליציא-בוקבינא)
Source published in: 
הדרום, ז (אלול תשי"ח), 118—127.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1958
Publication Language: 

בית המדרש לרבנים תחכמוני בווארשא

Author: 
מישאל, י.
Publication title: 
בית המדרש לרבנים תחכמוני בווארשא
Source published in: 
מירסקי שמואל קלמן (ע'), מוסדות תורה באירופה בבנינם ובחורבנם(מורשה, 1), 585—603.
Publisher: 
עגן על יד ההסתדרות העברית באמריקה
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 
Remarks: 

Including references to the following people: Meir Balaban (588, 590, 593), Markus Braude (593-594), Osias Thon (593-594), Moses Schorr (594), and Abraham Weiss (594). About the 'Yavneh' school network in Galicia between the two World Wars - 588.

הישיבות ברומניה

Author: 
ברייאר, מנחם מ.
Publication title: 
הישיבות ברומניה
Source published in: 
מירסקי שמואל קלמן (ע'), מוסדות תורה באירופה בבנינם ובחורבנם (מורשה, 1), 517—557.
Publisher: 
עגן על יד ההסתדרות העברית באמריקה
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 
Remarks: 

Including many references to the Jews of Bucovina, and especially the chapters: 'The Religious Education in Bucovina' (533-536), "Yeshivat Be'er Mayim Chayim" in Czernowitz, (536-537), "Yeshivat Beit Yisroel and Damasek Eliezer" in Wischnitz until 1914 (537-538), 'The New Yeshiva of Wischnitz 1923-1940' (538-539), 'The Order of Study' - in the Wischnitz Yeshiva (539-541) , The Yeshiva 'Beit Yisroel and Tomchim D'Orayta' in Siret-Bucovina (542-543) and 'Yeshivat Banila' (543-544). Likewise, chapters about the Jews of Transylvania (546-557) - reference to their influence and to the Rabbis of Galicia..
Including many references to the religious education in Bucovina, mainly in Czernowitz, Wischnitz and Seret, and to the people who led the system (For names see the Hebrew section).

בית כנסת מנהג פולין בווינה

Author: 
חיות שאול, מלבה"ד - דב סדן
Publication title: 
בית כנסת מנהג פולין בווינה
Source published in: 
רשמות, סדרה חדשה, ה' (1953), 187—196.
Date: 
1953
Publication Language: 
Remarks: 

About the Polish synagogue in Vienna, founded by jews from Galicia.

תנועתנו בגאליציה המערבית ושלזיה

Author: 
בוימינגר ז.
Publication title: 
תנועתנו בגאליציה המערבית ושלזיה
Source published in: 
ברנשטיין ישעיהו (ע'), מצפה: שנתון 'הצופה' לשנת תשי"ג, מוקדש ליובל החמישים של תנועת המזרחי העולמית,תקיד-תקטז.
Publisher: 
המרכז העולמי של המזרחי
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1953
Publication Language: 

מנהגים פון אמאליגע קהילות אין מזרח גאליציע

Author: 
הלפרן, חנוך
Publication title: 
מנהגים פון אמאליגע קהילות אין מזרח גאליציע
Source published in: 
אונזער שטימע,שנה 12, 1 (ספטמבר 1952), 20—21.
Publisher: 
איגוד יוצאי גליציה באמריקה
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1952
Publication Language: 
Remarks: 

About common customs in the communities of Eastern Galicia.

לתולדות הציונות הדתית בגאליציה (תרמ"ב-תרע"ח)

Author: 
גלבר, נתן מיכאל
Publication title: 
לתולדות הציונות הדתית בגאליציה (תרמ"ב-תרע"ח)
Source published in: 
מימון יהודה לייב (ע'), יובל המזרחי: קובץ תורני, מדעי, ספרותי ליובל החמשים של המזרחי (אדר תרס"ב – אדר תשי"ב), רסח-רפב.
Publisher: 
ארגון 'עזרא-נחמיה' בתוך הסתדרות המזרחי, בסיוע מוסד הרב קוק
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1952
Publication Language: 

התורה ולימודה בפולין וליטא

Author: 
שולבס, משה אביגדור
Publication title: 
התורה ולימודה בפולין וליטא
Source published in: 
היילפרין ישראל (ע'), בית ישראל בפולין - מימים ראשונים ועד לימות החורבן: קורות דור ודור, משק וכלכלה, תורה והשכלה, שלוחות, לקט מקורות, ביבליוגראפיה,ב: תורה והשכלה, שלוחות, לקט מקורות, ביבליוגראפיה, 13—35.
Publisher: 
המחלקה לעניני הנוער של ההסתדרות הציונית
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1953
Publication Language: 
Remarks: 

About Galicia and its Rabbis during the period of the partition of Poland - 26-29 and 34-35, including references to Rabbis Jacob Lorbeerbaum (27), Ephraim Zalman Margolioth (28), Solomon Kluger (28-29), Zevi Hirsch Chajes, Hayyim Halberstam, Jacob Meshulam Ornstein, Joseph Saul Nathanson, Isaac Judah Schmelkes (29), Meir Shapira (34), Joseph Engel, Meir Arik, Ben Zion Halberstam, and Shlomo Halberstam (35).