סדור לצורכי דורנו: סיפורו של סידור רינת ישראל – יצירה, חדשנות והשפעה

Author: 
גפני, ראובן
Publication title: 
סדור לצורכי דורנו: סיפורו של סידור רינת ישראל – יצירה, חדשנות והשפעה
Source published in: 
עלי ספר, כח (תשע"ח), 175—210
Publishing place: 
רמת-גן
Date: 
2018
Publication Language: 

אבלמן, עשהאל (ע'), הדרך הממוצעת – ראשית צמיחת הדתיות המודרנית : תגובות למודרנה בהגות של מר"ץ חיות, רש"ר הירש ושד"ל

Author: 
חמיאל, אפרים
Publication title: 
אבלמן, עשהאל (ע'), הדרך הממוצעת – ראשית צמיחת הדתיות המודרנית : תגובות למודרנה בהגות של מר"ץ חיות, רש"ר הירש ושד"ל
Publisher: 
כרמל
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2011
Publication Language: 
Remarks: 

In the original version: החיים בשני עולמות - "הדרך הממוצעת", תגובות דתיות למודרנה בהגות של מהר"ץ חיות, ש"ר הירש ושד"ל, דוקטורט, האוניברסיטה העברית, ירושלים 2006).
And in the English translation: Chamiel, Ephraim, The Middle Way:‎ The Emergence of Modern Religious Trends in Nineteenth-Century Judaism: Responses to Modernity in the Philosophy of Z. H. Chajes, S. R. Hirsch, and S.D. Luzzatto, editor – Dr. Asael Abelman, translator – Dr. Jeffrey Green, Academic Studies Press, Brighton, MA 2014.
ביקורת: Miller, Moshe Y. ''The Middle Way' by Ephraim Chamiel', Tradition, 49, 3 (2016), 37-53.

חליפת איגרות על הריפורמה בין ר' מרדכי שמואל גירונדי לר' צבי הירש חיות

Author: 
בניהו, מאיר
Publication title: 
חליפת איגרות על הריפורמה בין ר' מרדכי שמואל גירונדי לר' צבי הירש חיות
Source published in: 
פלק, זאב (ע'), גבורות הרֹמח: דברי חכמים כדרבנות וכמזמרות כתתו לרמח לר' משה חיים ויילר הי"ו הנשא מעליהם בגבורות, 292-271
Publisher: 
מישרים, החברה לחקר המקרא בישראל ודפוס רפאל חיים כהן
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1987
Publication Language: 

להסכים על גוף הספר דבר שפתים אף למותר: תרומת הסכמותיו של ר' יעקב משולם אורנשטיין לתולדות הספר העברי

Author: 
דובאוויק, יוסף מרדכי
Publication title: 
להסכים על גוף הספר דבר שפתים אף למותר: תרומת הסכמותיו של ר' יעקב משולם אורנשטיין לתולדות הספר העברי
Source published in: 
אבריאל בר־לבב, עודד ישראלי, יונתן מאיר , אברהם (רמי) ריינר (עורכים), דרך ספר, שי לזאב גריס, ירושלים 2021, עמ' 407-424
Publisher: 
כרמל
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2021

בין רבנות לחסידות: הלכה וקבלה בכתביהם של שני אדמו"רים-פוסקים מבית צאנז

Author: 
בראון, איריס
Publication title: 
בין רבנות לחסידות: הלכה וקבלה בכתביהם של שני אדמו"רים-פוסקים מבית צאנז
Source published in: 
שטרן, ידידיה צ', פרידמן, שוקי (ע'), רבנות: האתגר, א, 934-871
Publisher: 
המכון הישראלי לדמוקרטיה
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2011
Publication Language: 
Remarks: 

בהם הרב חיים הלברשטם

ביטולה של תורה זה קיומה': פסיקה אולטרה-אורתודוקסית בניגוד להלכה למען תקנת החוטאים – דרכו ההלכתית של ר' חיים מצאנז כמקרה מבחן

Author: 
בראון (הויזמן), איריס
Publication title: 
ביטולה של תורה זה קיומה': פסיקה אולטרה-אורתודוקסית בניגוד להלכה למען תקנת החוטאים – דרכו ההלכתית של ר' חיים מצאנז כמקרה מבחן
Source published in: 
תרביץ, עח, ד (תשס"ט), 555—591
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2009
Publication Language: 

ר' חיים מצאנז: דרכי פסיקתו על רקע עולמו הרעיוני ואתגרי זמנו, דיסרטציה

Author: 
בראון (הויזמן), איריס
Publication title: 
ר' חיים מצאנז: דרכי פסיקתו על רקע עולמו הרעיוני ואתגרי זמנו, דיסרטציה
Publisher: 
אוניברסיטת בר-אילן
Publishing place: 
רמת-גן
Date: 
2004
Publication Language: 

כתבי בעל הדעת קדושים מבוטשאטש זצ"ל: סדר עריכתם והדפסם

Author: 
בידרמן, נתן נטע
Publication title: 
כתבי בעל הדעת קדושים מבוטשאטש זצ"ל: סדר עריכתם והדפסם
Source published in: 
קובץ 'עץ חיים' באבוב, שנה י"א חוברת א [לג], ניסן תש"פ, ע' תקלז-תקמז
Date: 
2020
Publication Language: 
Remarks: 

Między ortodoksją a umiarkowaną reformą - rabin i kaznodzieja Moritz Duschak (1815-1890) i jego poglądy na judaizm

Author: 
Maślak-Maciejewska, Alicja
Publication title: 
Między ortodoksją a umiarkowaną reformą - rabin i kaznodzieja Moritz Duschak (1815-1890) i jego poglądy na judaizm
Source published in: 
Kwartalnik Historii Zydów, 263, 443-469.
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2017
Publication Language: 
Remarks: 

Additional title: Between Orthodoxy and moderate Reform - Rabbi and preacher Moritz Duschak (1815-1890) and his view of Judaic faith

The Association of Progressive Jews in Kraków and its Synagogue in the Last Quarter of the 19th Century

Author: 
Maślak-Maciejewska, Alicja
Publication title: 
The Association of Progressive Jews in Kraków and its Synagogue in the Last Quarter of the 19th Century
Source published in: 
Scripta Judaica Cracoviensia, 13, 41-53
Publishing place: 
Kraków
Date: 
2015
Publication Language: 
Remarks: 

Including about Moritz Duschak.