שאלה למדנית ומשמעותה ההגותית: בין דאורייתא לדרבנן במשנתו של ה'מנחת חינוך'

Author: 
טיקוצ'ינסקי, מיכל
Publication title: 
שאלה למדנית ומשמעותה ההגותית: בין דאורייתא לדרבנן במשנתו של ה'מנחת חינוך'
Source published in: 
שנתון המשפט העברי, כט (2018), 93—122
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2018
Publication Language: 
Remarks: 

About 'Minchat Chinuch' by Yosef Babad

יסודות השיטה הלמדנית בספר 'מנחת חינוך', עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן , ניסן תשע"ד

Author: 
טיקוצ'ינסקי, מיכל
Publication title: 
יסודות השיטה הלמדנית בספר 'מנחת חינוך', עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן , ניסן תשע"ד
Publishing place: 
רמת-גן
Date: 
2014
Publication Language: 
Remarks: 

About 'Minchat Chinuch' by Yosef Babad

Krakowski Memorbuch bejt hamidraszu Majera Dajana

Author: 
Hońdo, Leszek
Publication title: 
Krakowski Memorbuch bejt hamidraszu Majera Dajana
Publisher: 
Wydawn. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publishing place: 
Krakow
Date: 
2010
Publication Language: 
Remarks: 

[Memory book of the Beit Hamidrash Meir Dayan in Kraków]
The original appeared in Hebrew and was translated into Polish.

Community: 

בתי הכנסת העתיקים בקרקוב

Author: 
דודה, אוגניוש
Publication title: 
בתי הכנסת העתיקים בקרקוב
Source published in: 
ריינר אלחנן (ע'), קראקא - קז'ימייז' - קרקוב: מחקרים בתולדות יהודי קרקוב, 261—292.
Publisher: 
המרכז לחקר תולדות היהודים בפולין והמכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2001
Publication Language: 
Community: 

האורתודוקסיה בקרקוב על סף המאה ה-20

Author: 
מנקין, רחל
Publication title: 
האורתודוקסיה בקרקוב על סף המאה ה-20
Source published in: 
ריינר אלחנן (ע'), קראקא - קז'ימייז' - קרקוב: מחקרים בתולדות יהודי קרקוב, 155—190.
Publisher: 
המרכז לחקר תולדות היהודים בפולין והמכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2001
Publication Language: 
Community: 

Die Krakauer jüdische Reformgemeinde, 1864-1874 (Europäische Hochschulschriften, Reihe 3; Geschichte und ihre Hilfswissenschaften,

Author: 
Kozińska-Witt, Hanna
Publication title: 
Die Krakauer jüdische Reformgemeinde, 1864-1874 (Europäische Hochschulschriften, Reihe 3; Geschichte und ihre Hilfswissenschaften, Bd. 818)
Publisher: 
P. Lang
Publishing place: 
Frankfurt am Main
Date: 
1999
Publication Language: 
Remarks: 

[ The reform Jewish community of Kraków, 1864-1874].
Originally presented as the author's thesis (Ph.D.) - Universität Tübingen, 1996.

Community: 

רבני קראקא

Author: 
יערי, אברהם
Publication title: 
רבני קראקא
Source published in: 
תלפיות, כרך ט, חוברת א-ב (נובמבר 1964), 307—313.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1964
Publication Language: 
Remarks: 

A continuation of the article appeared in the same periodical in 1957 and in 1963.

Community: 

קדושי קראקא (לפי פנקס בית המדרש של ר' מאיר דיין בקראקא)

Author: 
יערי, אברהם
Publication title: 
קדושי קראקא (לפי פנקס בית המדרש של ר' מאיר דיין בקראקא)
Source published in: 
תלפיות, כרך ז', חוב' א' (1957), 185—193, כרך ח', חוב' ג'-ד' (1963), 451—458.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1958
Publication Language: 
Remarks: 

A continuation of the article in the same periodical appeared in 1964.

Community: 

שיחות מני קדם, מועתקות מפנקסי קראקא עם הערות לתולדות ישראל וחכמיו בפולין

Author: 
וטשטיין, פייבל הירש
Publication title: 
שיחות מני קדם, מועתקות מפנקסי קראקא עם הערות לתולדות ישראל וחכמיו בפולין
Source published in: 
הצופה מארץ הגר [הצופה לחכמת ישראל], שנה 4 (תרע"ה), 166—186.
Publishing place: 
בודפסט
Date: 
1915
Publication Language: 
Community: 

לתולדות ישראל וחכמיו בפולין

Author: 
וטשטיין, פייבל הירש
Publication title: 
לתולדות ישראל וחכמיו בפולין
Source published in: 
האשכול: 6 (1909), 211—235; 7 (1913), 147—194 (לזכר הג"מ חיים נתן דעמביצער במלאת בר"ח כסלו תרע"ג עשרים שנה למותו)
Publishing place: 
קרקוב
Date: 
1909
Publication Language: 
Remarks: 

Primarily about the sages of Kraków; two parts appeared also as publication itself (for details – see the comment in Hebrew).

Community: