מומרים יהודים בקרקוב במאה החמש עשרה

Author: 
זרמסקה, חנה
Publication title: 
מומרים יהודים בקרקוב במאה החמש עשרה
Source published in: 
גלעד, 21 (2007), 15—27.
Publisher: 
המכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2007
Publication Language: 
Community: 

The Lost Generation: Education and Female Conversion in Fin-de-Siècle Cracow

Author: 
Manekin, Rachel
Publication title: 
The Lost Generation: Education and Female Conversion in Fin-de-Siècle Cracow
Source published in: 
Polin, 18 (2005), 189-219.
Date: 
2005
Publication Language: 
Community: 

Bibliography

Author: 
Noga, Zdzisław
Source published in: 
Löw Andrea, Kerstin Robusch, Stefanie Walter (Hrsg.), Deutsche - Juden – Polen: Geschichte einer wechselvollen Beziehung im 20 Jahrhundert; Festschrift für Hubert Schneider(Wissenschaftliche Reihe des Fritz Bauer Instituts, Bd. 9), 19-33.
Publisher: 
Campus Verlag
Publishing place: 
Frankfurt a.M.
Date: 
2004
Publication Language: 
Remarks: 

[Poles, Jews, and Germans in Kraków during the first republic]

Community: 

Polacy i Żydzi w Krakowie w latach 1939-1945: stereotypy i rzeczywistość

Author: 
Chrobaczyński, Jacek
Publication title: 
Polacy i Żydzi w Krakowie w latach 1939-1945: stereotypy i rzeczywistość
Source published in: 
Kiryk Feliks (Red.), Żydzi w Małopolsce; studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, 337-344.
Publisher: 
Poludniowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
Publishing place: 
Przemyśl ב
Date: 
1991
Publication Language: 
Remarks: 

[Poles and Jews in Cracow in the Years 1939-1945: Stereotypes and Reality]

Community: 

Historja Żydów w Krakowie i na Kazimierzu, 1304-1868, 1-2, 1931-1936, Wydanie nowe, rozszerzone i przerobione

Author: 
Bałaban, Majer
Publication title: 
Historja Żydów w Krakowie i na Kazimierzu, 1304-1868, 1-2, 1931-1936, Wydanie nowe, rozszerzone i przerobione
Publisher: 
Nadzieja', Towarzystwo ku wspieraniu chorej mlodziezy Zydowskiej szkól srednich i wyzszych w Krak
Publishing place: 
Krakow
Date: 
1931
Publication Language: 
Remarks: 

[History of Jews in Kraków and Kazimierz: 1304-1868]
Chapter 1 - 1304-1655 ; Chapter 2 - 1656-1868.
Enlarged and improved edition to the first edition, Krakow 1912.
Reprinting – Krajowa Agencja Wydawnicza, Krakow 1991.
Hebrew translation, Jerusalem 2002.

Community: 

די יידן אין קראקע בשעת דער שוועדישער אינוואזיע (א בלעטל געשיכטע פון די יארן 1655—1657)

Author: 
בלבן, מאיר
Publication title: 
די יידן אין קראקע בשעת דער שוועדישער אינוואזיע (א בלעטל געשיכטע פון די יארן 1655—1657)
Source published in: 
הנ"ל, יידן אין פוילן: שטודיעס און שילדערוגען פון פארגאנגענע תקופות, 116—138.
Publisher: 
ב. קלצקין
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1930
Publication Language: 
Remarks: 

[The Jews of Kraków at the time of the Swedish invasion (a short historical chapter from the years 1655-1657)]

Community: 

היחסים בין העירוניים והכנסייה בפשמישל לבין היהודים בשנים 1559—1772

Author: 
קרוכמל, יצק
Publication title: 
היחסים בין העירוניים והכנסייה בפשמישל לבין היהודים בשנים 1559—1772
Source published in: 
גלעד, 15—16 (1997), טו-לג.
Publisher: 
אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1997
Publication Language: 

Symbiosis and Ambivalence: Poles and Jews in a Small Galician Town

Author: 
Lehmann, Rosa
Publication title: 
Symbiosis and Ambivalence: Poles and Jews in a Small Galician Town
Publisher: 
Berghahn Books
Publishing place: 
New York
Date: 
2001
Publication Language: 
Community: 

Jewish Participation in the Lemberg Local Self-Government: The Provisions of the Lemberg Statute of 1870

Author: 
Hein-Kircher, Heidi
Publication title: 
Jewish Participation in the Lemberg Local Self-Government: The Provisions of the Lemberg Statute of 1870
Source published in: 
Simon Dubnow Institute Yearbook, 10 (2011), 237-254.
Date: 
2011
Publication Language: 
Community: 

Ob Deutsch oder Polnisch' - przyczynek do badań nad asymilacją Żydów we Lwowie w latach 1840-1890

Author: 
Kopff-Muszyńska, Katarzyna
Publication title: 
Ob Deutsch oder Polnisch' - przyczynek do badań nad asymilacją Żydów we Lwowie w latach 1840-1890
Source published in: 
Paluch Andrzej K. (ed.), The Jews in Poland, 187-203.
Publishing place: 
Cracow
Date: 
1992
Publication Language: 
Remarks: 

[(…): Jewish life and acculturation in Lemberg (Lwów) during the 19th-20th centuries]]

Community: