על מפעלו של נחמן אביגד בחקר ארץ ישראל

Author: 
סביב, אהרן
Publication title: 
על מפעלו של נחמן אביגד בחקר ארץ ישראל
Source published in: 
הדאר, 57, א (4.11.1977), 714, ב (11.11), 27—28, ג (18.11), 41—42
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1977
Publication Language: 
Personality: 
Avigad (Reiss), Nahman אביגד (רייס), נחמן

אביגד נחמן', הנ"ל, לכסיקון הספרות העברית בדורות האחרונים, א, ספרית פועלים, מרחביה 1965, 4.

Author: 
קרסל, גצל
Publication title: 
אביגד נחמן', הנ"ל, לכסיקון הספרות העברית בדורות האחרונים, א, ספרית פועלים, מרחביה 1965, 4.
Source published in: 
קרסל, גצל, לכסיקון הספרות העברית בדורות האחרונים, א, 4.
Publisher: 
ספרית פועלים
Publishing place: 
מרחביה
Date: 
1965
Publication Language: 
Personality: 
Avigad (Reiss), Nahman אביגד (רייס), נחמן

ד"ר מאיר אבנר (ליובלו השבעים)

Author: 
קופרשטיין, לייב
Publication title: 
ד"ר מאיר אבנר (ליובלו השבעים)
Source published in: 
דבר, 23.9.1942, מהדורת צהרים, 2
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1942
Publication Language: 
Personality: 
Ebner, Mayer (Meir) אבנר, מאיר

ד"ר בנימין אבנר ז"ל

Publication title: 
ד"ר בנימין אבנר ז"ל
Source published in: 
העולם, שנה 36 (תש"ט), גיליון 5 (11.11.1948), 68.
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1948
Publication Language: 
Personality: 
Ebner, Benjamin אבנר, בנימין

מכלל, אנציקלופדיה לנוער: מודרניזציה ולאומיות

Author: 
הכהן, רן
Publication title: 
מכלל, אנציקלופדיה לנוער: מודרניזציה ולאומיות
Source published in: 
עולם קטן: כתב-עת לספרות ילדים ונוער, 1 (2000), 141—166
Publisher: 
מרכז ימימה - מכללת בית ברל
Publishing place: 
צופית
Date: 
2000
Publication Language: 
Remarks: 

על האנציקלופדיה, בעריכת יצחק אבנון.

Personality: 
Avnon (Waserstein), Yitzhak אבנון, יצחק

לדמותו של שלמה אבי-יונה (שלושים לפטירתו)

Author: 
חבר
Publication title: 
לדמותו של שלמה אבי-יונה (שלושים לפטירתו)
Source published in: 
דבר, שנה 31, גיליון 9267 (30.11.1955), 2.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1955
Publication Language: 
Personality: 
Avi-Yonah, Shmuel אבי-יונה, שמואל

שלמה אבי-יונה (מדברים שנאמרו בהלוויתו)

Author: 
מאיר, א. ר.
Publication title: 
שלמה אבי-יונה (מדברים שנאמרו בהלוויתו)
Source published in: 
הפועל הצעיר, 49 (תשט"ז), 8 (8.11.1955), 15—16.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1955
Publication Language: 
Personality: 
Avi-Yonah, Shmuel אבי-יונה, שמואל

אביבי שמואל

Author: 
קרסל, גצל
Publication title: 
אביבי שמואל
Source published in: 
קרסל, גצל, לכסיקון הספרות העברית בדורות האחרונים, א, 3–4.
Publisher: 
ספרית פועלים
Publishing place: 
מרחביה
Date: 
1965
Publication Language: 
Personality: 
Avivi, Shmuel אביבי, שמואל

שירי שמואל אביבי

Author: 
בן-זאב, מ.
Publication title: 
שירי שמואל אביבי
Source published in: 
מעריב, 20.10.1961, 14.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1961
Publication Language: 
Personality: 
Avivi, Shmuel אביבי, שמואל

רדומישל רבתי והסביבה: ספר זכרון/ גרויס ראדאמישלע און סביבה: יזכור בוך, ארגון יוצאי רדומישל והסביבה בישראל

Author: 
הרשושנים, הלל (ע' עברית) ויצחק טורקוב-גרודברג (ע', יידיש)
Publication title: 
רדומישל רבתי והסביבה: ספר זכרון/ גרויס ראדאמישלע און סביבה: יזכור בוך, ארגון יוצאי רדומישל והסביבה בישראל
Publisher: 
ארגון יוצאי רדומישל והסביבה בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1971
Publication Language: 
Community: