ר' דוד(ל) ב"ר יוסף שפירא, מדינוב בסנוק (תרל"ח-תרצ"ד)

Author: 
וונדר, מאיר
Publication title: 
ר' דוד(ל) ב"ר יוסף שפירא, מדינוב בסנוק (תרל"ח-תרצ"ד)
Source published in: 
וונדר, מאיר, מאורי גליציה: אנציקלופדיה לחכמי גליציה, 5, 1997, 458—459; 6, 2005, 1220—1221
Publisher: 
המכון להנצחת יהדות גליציה
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1997
Publication Language: 

תולדות המחבר: תולדות וקורות חייו של [...] מרן רבי דוד זצוקללה"ה אב"ד דינאב [...]

Author: 
אשכנזי, צבי הרש
Publication title: 
תולדות המחבר: תולדות וקורות חייו של [...] מרן רבי דוד זצוקללה"ה אב"ד דינאב [...]
Source published in: 
שפירא, דוד, ספר צמח דוד: על התורה ועל המועדים וליקוטי אמרים, מהדורה חדשה, בסוף, א-סב.
Publishing place: 
ברוקלין ניו-יורק
Date: 
2011
Publication Language: 

ר' דוד ב"ר צבי אלימלך שפירא, מדינוב (תקס"ד-תרל"ד)

Author: 
וונדר, מאיר
Publication title: 
ר' דוד ב"ר צבי אלימלך שפירא, מדינוב (תקס"ד-תרל"ד)
Source published in: 
וונדר, מאיר, מאורי גליציה: אנציקלופדיה לחכמי גליציה, 5, 1997, 461—463; 6, 2005, 1221
Publisher: 
המכון להנצחת יהדות גליציה
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1997
Publication Language: 

רבי דוד שפירא מדינוב, בעל 'צמח דוד'

Author: 
הלחמי, דוד
Publication title: 
רבי דוד שפירא מדינוב, בעל 'צמח דוד'
Source published in: 
הלחמי, דוד, חכמי ישראל [...], מהדורה שנייה, מורחבת, תכה-תכו
Publisher: 
תפארת הספר
Publishing place: 
בני-ברק
Date: 
1980
Publication Language: 

רבי דוד שפירא מדינוב

Author: 
אלפסי, יצחק
Publication title: 
רבי דוד שפירא מדינוב
Source published in: 
אלפסי, יצחק, חמישים צדיקים, 112-108
Publisher: 
כרמל
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1997
Publication Language: 

זכרונות, יום א' פ' ויק"פ י"ט באדר תשט"ו

Author: 
ד. ה. [דוד הלחמי]
Publication title: 
זכרונות, יום א' פ' ויק"פ י"ט באדר תשט"ו
Source published in: 
שערים (תל-אביב), 13.3.1955, ב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1955
Publication Language: 
Remarks: 

Another version: 'זכרונות, יום ד' ויקהל י"ט אדר א' תשי"ז', שם, 20.2.1957, ג.

תולדות המחבר

Publication title: 
תולדות המחבר
Source published in: 
שפירא, אלעזר, ספר יודעי בינה: על התורה ומועדים, שנה-תע.
Publisher: 
אמת: אור תורה מונקאטש
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2013
Publication Language: 

ר' אלעזר ב"ר צבי אלימלך שפירא, מלנצוט (תקס"ח-תרכ"ה)

Author: 
וונדר, מאיר
Publication title: 
ר' אלעזר ב"ר צבי אלימלך שפירא, מלנצוט (תקס"ח-תרכ"ה)
Source published in: 
וונדר, מאיר, מאורי גליציה: אנציקלופדיה לחכמי גליציה, 5,1997, 451—454; 6, 2005, 1220
Publisher: 
המכון להנצחת יהדות גליציה
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1997
Publication Language: 

ר' אברהם יעקב ב"ר חיים מאיר יחיאל שפירא, מדרוהוביטש (תרמ"ד-תשכ"ב)

Author: 
וונדר, מאיר
Publication title: 
ר' אברהם יעקב ב"ר חיים מאיר יחיאל שפירא, מדרוהוביטש (תרמ"ד-תשכ"ב)
Source published in: 
וונדר, מאיר, מאורי גליציה: אנציקלופדיה לחכמי גליציה, 5, 1997, 425—427; 6, 2005, 1220
Publisher: 
המכון להנצחת יהדות גליציה
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1997
Publication Language: 

שפירא, אברהם יעקב

Author: 
גולדשלג, יצחק
Publication title: 
שפירא, אברהם יעקב
Source published in: 
רפאל, יצחק וגאולה בת-יהודה (ע'), אנציקלופדיה של הציונות הדתית: אישים, מושגים, מפעלים, 5, 816-815
Publisher: 
מוסד הרב קוק
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1983
Publication Language: