רדומישל רבתי והסביבה: ספר זכרון/ גרויס ראדאמישלע און סביבה: יזכור בוך, ארגון יוצאי רדומישל והסביבה בישראל

Author: 
הרשושנים, הלל (ע' עברית) ויצחק טורקוב-גרודברג (ע', יידיש)
Publication title: 
רדומישל רבתי והסביבה: ספר זכרון/ גרויס ראדאמישלע און סביבה: יזכור בוך, ארגון יוצאי רדומישל והסביבה בישראל
Publisher: 
ארגון יוצאי רדומישל והסביבה בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1971
Publication Language: 
Community: 

רודקי: ספר יזכור ליהודי רודקי והסביבה

Author: 
כרוסט, יוסף (ע')
Publication title: 
רודקי: ספר יזכור ליהודי רודקי והסביבה
Publisher: 
בהשתתפות יוצאי קהילת רודקי
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1978
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the section and introduction in English:
Rudki Memorial Book of the Jews of Rudki and Vicinity

Community: 

ספר זכרון לקהילות ראדיחוב, לופאטין, ויטקוב נובי, חולויוב, טופורוב, סטניסלבטשיק, סטרמילטש, שטרוויץ, והכפרים: אובין, בארילוב, ווליצה

Author: 
קרסל, גצל (ע')
Publication title: 
ספר זכרון לקהילות ראדיחוב, לופאטין, ויטקוב נובי, חולויוב, טופורוב, סטניסלבטשיק, סטרמילטש, שטרוויץ, והכפרים: אובין, בארילוב, ווליצה-ויגודה, סקרילוב, זאוויטש, מיקאלאיוב, דמיטרוב, סינקוב ועוד
Publisher: 
ארגון יושבי היישובים... בארץ ובחו"ל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1976
Publication Language: 
Remarks: 

Includes parts on Radehiv (14-168), Łopatyn (169-340), and additional settlements (341-629);
for expansion see the comment in Hebrew.

Community: 

מומרים יהודים בקרקוב במאה החמש עשרה

Author: 
זרמסקה, חנה
Publication title: 
מומרים יהודים בקרקוב במאה החמש עשרה
Source published in: 
גלעד, 21 (2007), 15—27.
Publisher: 
המכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2007
Publication Language: 
Community: 

מתי נוסד הדפוס העברי הראשון בקרקוב?

Author: 
טטר, מגדה ויחזקאל פראם
Publication title: 
מתי נוסד הדפוס העברי הראשון בקרקוב?
Source published in: 
גלעד, 20 (2006), 144—149.
Publisher: 
המכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2006
Publication Language: 
Community: 

תיעוד בתי העלמין היהודיים בקרקוב, תרגום לאנגלית – אלן סטפק, תרגום לפולנית – אריה בראונר

Author: 
יערי, בנימין, לילי הבר ואודי צין (ע')
Publication title: 
תיעוד בתי העלמין היהודיים בקרקוב, תרגום לאנגלית – אלן סטפק, תרגום לפולנית – אריה בראונר
Publisher: 
ארגון יוצאי קרקוב בישראל, ובסיוע קרן רונלד ס. לאודר, ניו-יורק, ותיעוד בתי עלמין
Publishing place: 
ישראל
Date: 
2004
Publication Language: 
Community: 

מדריך למסייר בקרקוב: קרקוב העתיקה; קז'ימייז'; קרקוב בשואה

Author: 
דנציג, אלכס
Publication title: 
מדריך למסייר בקרקוב: קרקוב העתיקה; קז'ימייז'; קרקוב בשואה
Publisher: 
מורשת, בית עדות על שם מרדכי אנילביץ'
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2003
Publication Language: 
Community: 

פנים רבות לגבורה, תולדות קהילת קרקוב בתקופת השואה

Author: 
קראי, פליציה
Publication title: 
פנים רבות לגבורה, תולדות קהילת קרקוב בתקופת השואה
Publisher: 
יד ושם
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2002
Publication Language: 
Community: 

הגבלת מותרות בקהילה היהודית בקרקוב בשלהי המאה ה-16 ובראשית המאה ה-17

Author: 
פראם, יחזקאל
Publication title: 
הגבלת מותרות בקהילה היהודית בקרקוב בשלהי המאה ה-16 ובראשית המאה ה-17
Source published in: 
גלעד, 18 (2002), יא-כג.
Publisher: 
המכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2002
Publication Language: 
Community: 

קרקוב היהודית: ביבליוגרפיה לשנים 1936—1996

Author: 
קרוסין, סטיבן ד.
Publication title: 
קרקוב היהודית: ביבליוגרפיה לשנים 1936—1996
Source published in: 
ריינר אלחנן (ע'), קראקא - קז'ימייז' - קרקוב: מחקרים בתולדות יהודי קרקוב, 375—395.
Publisher: 
המרכז לחקר תולדות היהודים בפולין והמכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2001
Publication Language: 
Community: