שתים ערים: מגילת זכרונות משתי קהילות שנחרבו

Author: 
שכטר, חנוך
Publication title: 
שתים ערים: מגילת זכרונות משתי קהילות שנחרבו
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1953
Publication Language: 
Remarks: 

On the communities of Kolomiya and Khorostkiv

Community: 

ספר זכרון לקהילות ודוביצה, אנדריכוב, קלווריה, מישלניץ, סוכא

Author: 
יעקובוביץ, דוד (ע')
Publication title: 
ספר זכרון לקהילות ודוביצה, אנדריכוב, קלווריה, מישלניץ, סוכא
Publisher: 
ארגון עולי ודוביצה, אנדריכוב, קלווריה, מישלניץ וסוכא בישראל, הוצאת מסדה
Publishing place: 
גבעתיים - רמת-גן
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the section in English: Sefer Zikaron Kehilot Wadowice, Andrychow, Kalwaria,
Myslenice, Sucha), as well as parts on the following communities: Wadowice (13-248),
Andrychow (249-323), Kalwaria (325-378), Myslenice, (379-425) and Sucha (427-445).

פעילות של הארגון משנת 1976/77 להנצחת זכרם של חללי השואה

Author: 
יעקובוביץ, דוד
Publication title: 
פעילות של הארגון משנת 1976/77 להנצחת זכרם של חללי השואה
Publisher: 
ארגון עולי ודוביצה, אנדריכוב, קלוריה, מישלניצה, סוכה וזטור בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1976
Publication Language: 

טורקה: ספר זכרון

Author: 
זיגלמן, יצחק (ע')
Publication title: 
טורקה: ספר זכרון
Publisher: 
ארגון יוצאי טורקה
Publishing place: 
חיפה
Date: 
1966
Publication Language: 
Remarks: 

Includes parts on villages in the area (175-218, 313-356) – detailed in the comment in Hebrew.

Community: 

ספר חורוסטקוב

Author: 
שטוקפיש, דוד (ע')
Publication title: 
ספר חורוסטקוב
Publisher: 
ארגון יוצאי חורוסטקוב בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1968
Publication Language: 
Remarks: 

Includes parts in Hebrew (9-249) and in Yiddish (251-385)

Community: 

מפנקסי הקהלות: פנקס החברה קדושה של עיר חורוסטקוב

Author: 
פרנקל, דוד
Publication title: 
מפנקסי הקהלות: פנקס החברה קדושה של עיר חורוסטקוב
Source published in: 
עלים, שנה 1 (1934—1935), חוב' 1, 21—25, חוב' 2, 44—46.
Publishing place: 
וינה
Date: 
1935
Publication Language: 
Community: 

קהילת רישא: ספר זכרון

Author: 
יערי-ולד, משה (ע')
Publication title: 
קהילת רישא: ספר זכרון
Publisher: 
ארגוני בני רישא בישראל ובארצות הברית
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1967
Publication Language: 
Remarks: 

Includes parts in Hebrew (3-374) and in Yiddish (375-544), as well as a section in English,
titled: Rzeszów Jews Memorial Book

Community: 

ספר קהילת זלוצ'וב/ The City of Zloczow

Author: 
קרוא, ברוך, אליעזר בונה (באומן), ישראל מאיר לסק (ע')
Publication title: 
ספר קהילת זלוצ'וב/ The City of Zloczow
Publisher: 
עידית – ארגון יוצאי זלוצ'וב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1967
Publication Language: 
Remarks: 

Includes a part in English:
Lask I. M. and El. Boneh (Bauman) (eds.), The City of Zloczow, Zloczower Relief Verband of America

Community: 

זורבנו

Author: 
הברמן, אברהם מאיר
Publication title: 
זורבנו
Source published in: 
במישור, קצח-ר (תש"ד), כט-ל
Publisher: 
אגוד סופרים דתיים
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1944
Publication Language: 
Remarks: 

Reprinting: See the comment in Hebrew

Community: 

ספר ז'ולקיב (קריה נשגבה) (ספרי זכרון לקהלות הגולה)

Author: 
גלבר, נתן מיכאל וישראל בן-שם (ע')
Publication title: 
ספר ז'ולקיב (קריה נשגבה) (ספרי זכרון לקהלות הגולה)
Publisher: 
חברת אנציקלופדיה של גלויות
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1969
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the section in English: Żółkiew (Kiryia Nizgava)

Community: