הגנאולוגיה של גליציה: חקר שורשים עם 'גשר גליציה'

Author: 
וייסברגר' פמלה א.
Publication title: 
הגנאולוגיה של גליציה: חקר שורשים עם 'גשר גליציה'
Source published in: 
שרשרת הדורות, כו, 2 (2012), 15—25.
Publisher: 
העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2012
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Appeared also in English:
Weisberger, Pamela A., 'Galician Genealogy: Researching your Roots with Gesher Galicia', Sharsheret Hadorot, 26,2 (2012), 16-27.

גליציה היהודית: גיאוגרפיה, דמוגרפיה, היסטוריה ותרבות

Author: 
הבר-גדליה, לאה
Publication title: 
גליציה היהודית: גיאוגרפיה, דמוגרפיה, היסטוריה ותרבות
Source published in: 
שרשרת הדורות, כו, 2 (2012), 5—14.
Publisher: 
העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2012
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Appeared also in English:
Haber-Gedalia, Leah, 'Jewish Galicia: Geography, Demography, History and Culture', Sharsheret Hadorot, 26, 2 (2012), 5-15.

החוטאים בכתיבה: על משמעותה התרבותית של הכתיבה בחברה היהודית במזרח-אירופה במחצית השנייה של המאה התשע-עשרה

Author: 
פרוש, איריס
Publication title: 
החוטאים בכתיבה: על משמעותה התרבותית של הכתיבה בחברה היהודית במזרח-אירופה במחצית השנייה של המאה התשע-עשרה
Source published in: 
הנ"ל, חמוטל צמיר וחנה סוקר-שווגר (ע'), "הספרות והחיים": פואטיקה ואידיאולוגיה בספרות העברית החדשה – למנחם ברינקר, ביובלו, 136—181.
Publisher: 
קרן פוזן, כרמל והקשרים – המכון לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית
Publishing place: 
ישראל
Date: 
2011
Publication Language: 
Remarks: 

Including references to David Isaiah Silberbusch (153), and to Joseph Perl (154-155).

אורתודוקסיה ומשטר המודרניות: הפקתה של המסורת היהודית באירופה בעת החדשה (ספריית הילל בן-חיים)

Author: 
סורוצקין, דוד
Publication title: 
אורתודוקסיה ומשטר המודרניות: הפקתה של המסורת היהודית באירופה בעת החדשה (ספריית הילל בן-חיים)
Publisher: 
הקיבוץ המאוחד
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2011
Publication Language: 
Remarks: 

Including a chapter about the radical hasidic orthodoxy (349-377), wherein sub-chapters about the following rabbis: Zevi Elimelech Shapira of Dynow (353-362), Elimelech Weisblum of Lyzhansk (365-369), and Hayyim Halberstam of Nowy Sancz (369-373).
Additional references, in the chapter, and in the book in general, to the aforementioned rabbis, and so to the followings (according to index): Zevi Hirsch Eichenstein of Zhidachov, Menahem Mendel Torim of Rimanov, and Naphtali Zevi Horowitz (Rubin) of Ropczyce.

ראשית חכמה: חיבור גנוז בגנותה של החסידות

Author: 
ורסס, שמואל ויונתן מאיר (מהדירים)
Publication title: 
ראשית חכמה: חיבור גנוז בגנותה של החסידות
Publisher: 
המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2011
Publication Language: 
Remarks: 

Based on a manuscript originiated in the Joseph Perl's archive in tarnopol, and now is available in the National Library in Jerusalem (the Perl Archive, folder no. 140).

פשוטה של משנה: עיונים בחקר ספרות חז"ל בעת החדשה (ספריית הילל בן-חיים)

Author: 
גפני, חנן
Publication title: 
פשוטה של משנה: עיונים בחקר ספרות חז"ל בעת החדשה (ספריית הילל בן-חיים)
Publisher: 
הקיבוץ המאוחד
Publishing place: 
בני-ברק – תל-אביב
Date: 
2011
Publication Language: 
Remarks: 

Including 'chapter 4: Maskilim of Galicia' (131-220), wherein a sub-chapter about essays of Joshua Heschel Schorr (133-148), Abraham Krochmal (148-162), Solomon Judah Rapoport (162-188), and Hirsch Mendel Pineles (189-219).
Additional references, according to index, to the aforementioned, and to the followings: Jacob Meshulam Ornstein, Isaac Erter, Joseph Samuel Bloch, Samson Bloch, Joseph Zevi Hirsch Duenner, Solomon Zalman Hayyim Halberstam, Moshe Leib Hermelin, Abraham Jacob Weitzenfeld, Zevi Hirsch Chajes, Abraham Jenner, Joseph Perl, Solomon Kluger, Nachman Krochmal.
And as well to the following places: Brody, Galicia, Żółkiew, Tyśmienice, Tarnopol, Lwów, and Kraków.

חבורות להפצת הדיבור העברי בלשון העברית ב'רומניה הישנה', במחצית השנייה של המאה ה-19 ובמחצית הראשונה של המאה ה-20

Author: 
גלר, יעקב
Publication title: 
חבורות להפצת הדיבור העברי בלשון העברית ב'רומניה הישנה', במחצית השנייה של המאה ה-19 ובמחצית הראשונה של המאה ה-20
Source published in: 
מורשת ישראל, 9 (2011), 93—103.
Date: 
2011
Publication Language: 
Remarks: 

Including references to the efforts for promulgating the Hebrew language in Romania as endeavored by Jacob Isaac Niemirower (96), Hirsch Lazar Teller (97), Lazar Elias Igel (97-98), and Hillel Kahana (97-98).

מראה מקום: מסע בגליציה

Author: 
לב, שמעון (אוצר) ואיילת ליבר (עורכת), ברוך גיאן, אוסקר אבוש ועמרי שפירא (צלמים)
Publication title: 
מראה מקום: מסע בגליציה
Publisher: 
בית עגנון בירושלים
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2010
Publication Language: 

תגובה חסידית ואורתודוקסית לכתיבה ניאו חסידית

Author: 
רוס, ניחם
Publication title: 
תגובה חסידית ואורתודוקסית לכתיבה ניאו חסידית
Source published in: 
דעת, 68—69 (2010), 237—276
Publisher: 
אוניברסיטת בר-אילן
Date: 
2010
Publication Language: 
Remarks: 

Including references to Shmuel Yosef Agnon (241—242, 257), Jacob Friedman of Husyatin (242), Martin Buber (244—246, 273—274), Isaac Fernhof (247), Eliezer Meir Lipschuetz (248, 251), Meir Balaban (248, 253—254), Jacob Samuel Bick (251), Yizhak Raphael (252—253, 267), Isaac Nahum Twersky (258-259), Aaron Marcus (266—267), and Jekuthiel Aryeh Kamelhar (266).

לקרוא את העיר: החוויה האורבנית בסיפורת העברית מאמצע המאה ה-19 עד אמצע המאה ה-20 (ספריית 'הילל בן-חיים')

Author: 
מנדה-לוי, עודד
Publication title: 
לקרוא את העיר: החוויה האורבנית בסיפורת העברית מאמצע המאה ה-19 עד אמצע המאה ה-20 (ספריית 'הילל בן-חיים')
Publisher: 
הקיבוץ המאוחד
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2010
Publication Language: 
Remarks: 

Including elaborated references to Mordecai David Brandstaedter and to Reuben Asher Braudes (according to index, and mainly in pp 91-113).