מסע לגליציה: חקר ותיעוד קהילות שחרבו בשואה, א-ד

Author: 
שילה, מאיר
Publication title: 
מסע לגליציה: חקר ותיעוד קהילות שחרבו בשואה, א-ד
Publisher: 
יד לזהב"ה – יד לזכר הנספים בשואה הי"ד, מכון לחקר ותעוד השואה ע"ש זהבה וצבי שוורץ
Publishing place: 
קדומים
Date: 
2015
Publication Language: 

קהילות ואישים בגליציה

Author: 
וונדר, מאיר
Publication title: 
קהילות ואישים בגליציה
Publisher: 
יהדות גליציה ובוקובינה
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2015
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the following parts:
'Galician Communities' - 5-438
'Personalities in Galicia' - 439-695

The Jewish Formations of Western Ukraine in the Civil War

Author: 
Tynchenko, Yaroslav
Publication title: 
The Jewish Formations of Western Ukraine in the Civil War
Source published in: 
Polin, 26 (2014), 197-212.
Publisher: 
Littman Library of Jewish Civilization
Publishing place: 
Oxford - Portland, Orego
Date: 
2014
Publication Language: 
Remarks: 

Including about Jewish military installations in east Galicia during the Civil War, in the years 1918-1920

The Jewish German Schools in Galicia (1782–1806): School Reality and Corporate Resistance

Author: 
Sadowski, Dirk
Publication title: 
The Jewish German Schools in Galicia (1782–1806): School Reality and Corporate Resistance
Source published in: 
Jewish Culture and History, 13 ,2-3 (2012), 153-172.
Date: 
2012
Publication Language: 

Jewish Identities in Synagogue Architecture of Galicia and Bukovina

Author: 
Kravtsov, Sergei R.
Publication title: 
Jewish Identities in Synagogue Architecture of Galicia and Bukovina
Source published in: 
Ars Judaica, 6 (2010), 81-100.
Publisher: 
Department of Jewish Art, Bar-Ilan University
Date: 
2010
Publication Language: 

Szkoła Józefa Perla w Tarnopolu (1813-1939)

Author: 
Redzinski Kazimierz
Publication title: 
Szkoła Józefa Perla w Tarnopolu (1813-1939)
Source published in: 
Redzinski Kazimierz i Mirosław Łapot (red.), Społeczne konteksty edukacji, PP. 225-245.
Publisher: 
Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
Publishing place: 
Gliwice
Date: 
2009
Publication Language: 
Remarks: 

[Joseph Perl's school in Tarnopol (1813-1839)]

Community: 

Powstanie pierwszych żydowskich zakładów dla sierot w Galicji

Author: 
Łapot, Mirosław
Publication title: 
Powstanie pierwszych żydowskich zakładów dla sierot w Galicji
Source published in: 
Pękowska Marzena (red.), Z dziejów oświaty na ziemiach polskich w XIX i XX wieku; studia i szkice, 241-261.
Publisher: 
Wszechnica Świętokrzyska
Publishing place: 
Kielce
Date: 
2007
Publication Language: 
Remarks: 

The First Jewish Orphanages in Galicia]

Photographing traces of Memory: A Contemporary View of the Jewish Past in Polish Galicia = Podążając śladami pamięci: współczesne

Author: 
Schwarz Chris (photographs and captions)
Publication title: 
Photographing traces of Memory: A Contemporary View of the Jewish Past in Polish Galicia = Podążając śladami pamięci: współczesne spojrzenie na żydowską przeszłość Galicji, with introductory texts by Jonathan Webber, edited by Tomek Strug
Publisher: 
Galicia Jewish Museum
Publishing place: 
Kraków
Date: 
2006
Publication Language: 
Remarks: 

Including photographs followed by explanations about the following places from Polish Galicia:
Auschwitz-Birkenau (122-137, 166-169, 172-173, 176-177), Barwinek (110-111), Bełżec (118-119, 158-159), Bobowa (66-67, 86-87), Bochnia (82-83), Czarny Dunajec (44-45), Dąbrowa Tarnowska (24-25, 34-37, 40-41), Dobra (182-183), Gorlice (106-107), Kańczuga (48-49), Kraków (50-51, 96-97, 116-117, 174-175), Kraków Kazimierz (22-23, 30-31, 52-53, 64-65, 74-77, 80-81, 90-95, 98-99, 146-149, 178-181), Kraków Płaszów (20-22, 170-171), Kraków Podgórze (114-115, 142-143, 152-153), Lesko (46-47), Leżajsk (88-89), Lubaczów (78-79), Łańcut (62-63), Niebylec (150-151), Pruchnik (104-105), Rymanów (9, 32-33, 56-57), Stary Dzików (144-145), Tarnów (70-71, 84-85, 120-121, 156-157), Tuchów (160-161), Wielkie Oczi (54-55, 68-69, 72-73), Zakopane (42-43), Zasław (112-113), Zator (154-155), Zbylitowska Góra (108-109), Żywiec (38-39).

Resplendent Synagogue: Architecture and Worship in an Eighteenth-Century Polish Community

Author: 
Hubka, Thomas C.
Publication title: 
Resplendent Synagogue: Architecture and Worship in an Eighteenth-Century Polish Community
Publisher: 
Brandeis University Press, University Press of New England,
Publishing place: 
Hanover and London
Date: 
2003
Publication Language: 
Remarks: 

On the synagogue of Gwoździec.

Community: 

אוהלי תורה: הישיבה תבניתה ותולדותיה

Author: 
ברויאר, מרדכי
Publication title: 
אוהלי תורה: הישיבה תבניתה ותולדותיה
Publisher: 
מרכז זלמן שזר
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2003
Publication Language: 
Remarks: 

Including references, according to index, to the following rabbis: Jacob Meshulam Ornstein, Joseph Babad, Hayyim Halberstam, Shlomo Halberstam, Dov Berish Weidenfeld, Jacob Zevi Jolles, Zevi Hirsch Levin, Jacob Lorbeerbaum, Yechezkel Landau, Ephraim Zalman Margolioth, Joseph Saul Nathanson, Solomon Kluger, Jekuthiel Aryeh Kamelhar, Meir Shapira, and Joseph Teomim. And so are references, according to places index, to "Galicia" and to the following places: Bobowa, Brody, Bohorodczany, Tarnów, Jarosław, Lwów, Sanok, Stanisławów, Przemyśl and Kraków.