בין שני עולמות - יעקב שמואל ביק בין השכלה לחסידות - עיון מחודש

Author: 
ורסס, שמואל
Publication title: 
בין שני עולמות - יעקב שמואל ביק בין השכלה לחסידות - עיון מחודש
Source published in: 
גלעד, 9 (1986), 27—76
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1986
Publication Language: 
Remarks: 

And again: ורסס, שמואל, מגמות וצורות בספרות ההשכלה, מאגנס, ירושלים 1990, 110—159

יעקב-שמואל ביק, דער בלאנדזשענדיקער משכיל

Author: 
ורסס, שמואל
Publication title: 
יעקב-שמואל ביק, דער בלאנדזשענדיקער משכיל
Source published in: 
ייווא בלעטער, 13 (1938), 505—536.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1938
Publication Language: 

אן אינטערעסאנטע פערזענלעכקייט פון דער השכלה-צייט (צום הונדערטסטן יארצייט פון שמואל יעקב ביק)

Author: 
רייזן, זלמן
Publication title: 
אן אינטערעסאנטע פערזענלעכקייט פון דער השכלה-צייט (צום הונדערטסטן יארצייט פון שמואל יעקב ביק)
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 8, כרך 7, חוברת 42 (389), 16.10.1931, 793—794, חוברת 43 (390), 23.10, 811—813
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1939
Publication Language: 
Remarks: 

[Interesting personality from the Haskalah period (for the centenary of Jacob Samuel Bick)]

חסידות וחכמה' [ליצחק ארטר]: תופעת הקרע בזיקה לעיצוב ההמון והמציאות ההמונית .

Author: 
ויליאן, יוסף
Publication title: 
חסידות וחכמה' [ליצחק ארטר]: תופעת הקרע בזיקה לעיצוב ההמון והמציאות ההמונית .
Source published in: 
דפים למחקר בספרות, 5—6 (1989), 277—286
Publisher: 
אוניברסיטת חיפה - החוג לספרות עברית והשוואתית
Publishing place: 
חיפה
Date: 
1989
Publication Language: 

ההשכלה היהודית בקרקוב במאה ה- 19

Author: 
זלקין, מרדכי
Publication title: 
ההשכלה היהודית בקרקוב במאה ה- 19
Source published in: 
ריינר אלחנן (ע'), קראקא - קז'ימייז' - קרקוב: מחקרים בתולדות יהודי קרקוב, 131—153.
Publisher: 
המרכז לחקר תולדות היהודים בפולין והמכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2001
Publication Language: 
Community: 

רבי הראשון ר' אליהו דוד בסטריז'וב (גליציה): חומשו של הרמבמ"ן

Author: 
מוסלר, משה
Publication title: 
רבי הראשון ר' אליהו דוד בסטריז'וב (גליציה): חומשו של הרמבמ"ן
Source published in: 
ידע-עם, כרך ב, חוברת א (1953), 69.
Publisher: 
ידע עם
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1953
Publication Language: 
Community: 

החרם בלמברג בשנת 1816: רברבנות משכילית והיסטוריוגרפיה יהודית

Author: 
מנקין, רחל
Publication title: 
החרם בלמברג בשנת 1816: רברבנות משכילית והיסטוריוגרפיה יהודית
Source published in: 
ציון עג, ב (2008), 173—198.
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2008
Publication Language: 
Community: 

משכילי למברג וארץ-ישראל: על פרשה לא ידועה משנת 1816

Author: 
מנקין, רחל
Publication title: 
משכילי למברג וארץ-ישראל: על פרשה לא ידועה משנת 1816
Source published in: 
קתדרה, 130 (2008), 31—50
Publisher: 
יד יצחק בן-צבי
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2008
Publication Language: 
Community: 

Between Haskalah and Zionism: The Example of the Jewish Community of Brody

Author: 
Rank, Dominika
Publication title: 
Between Haskalah and Zionism: The Example of the Jewish Community of Brody
Source published in: 
Scripta Judaica Cracoviensia, 15 (2017), 115-125.
Publisher: 
Uniwesytet Jagiellonski
Publishing place: 
Krakow
Date: 
2017
Publication Language: 
Community: 

The Prayer House of a Galician Maskil: Joseph Perl's Synagogue Regulations

Author: 
Manekin, Rachel
Publication title: 
The Prayer House of a Galician Maskil: Joseph Perl's Synagogue Regulations
Source published in: 
AJS Review, 42, 2 (2018), 403-440.
Date: 
2018
Publication Language: