test book

Author: 
Stöger, Michael
Publication title: 
test book
Publisher: 
Kuhn und Millikowski
Publishing place: 
Lemberg
Date: 
1833
Publication Language: 
Subjects: 
Community: 

This was the Hebrew school in Kraków :‎ the Hebrew Secondary School 1918-1939

Author: 
Belda, Maciej Władysław [et al]
Publication title: 
This was the Hebrew school in Kraków :‎ the Hebrew Secondary School 1918-1939
Publisher: 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Publishing place: 
Krakow
Date: 
2011
Publication Language: 
Community: 

The Lost Generation: Education and Female Conversion in Fin-de-Siècle Cracow

Author: 
Manekin, Rachel
Publication title: 
The Lost Generation: Education and Female Conversion in Fin-de-Siècle Cracow
Source published in: 
Polin, 18 (2005), 189-219.
Date: 
2005
Publication Language: 
Community: 

Żydzi - studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomicznej Galicji (1867-1918)(Prace Komisji Historii i Kultury Żydów,

Author: 
Kulczykowski, Mariusz
Publication title: 
Żydzi - studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomicznej Galicji (1867-1918)(Prace Komisji Historii i Kultury Żydów, 5)
Publisher: 
Polska Akademia Umiejętności
Publishing place: 
Krakow
Date: 
2004
Publication Language: 
Remarks: 

[Jews - students at Jagiellonian University during the second Republic (1918-1939)]
Previous research by the author, Kraków 1995, dealt with the same subject in relation to the previous period.

Community: 

Żydzi - studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomicznej Galicji (1867-1918)

Author: 
Kulczykowski, Mariusz
Publication title: 
Żydzi - studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomicznej Galicji (1867-1918)
Publishing place: 
Krakow
Date: 
1995
Publication Language: 
Remarks: 

[(Jews – students at Jagiellonian University during the time of Galician autonomy 1867-1918)]
Additional research by the same author on this subject and concerning the next period – published
in Kraków in 2004.

Community: 

Żydzi a krakowska młodzież szkolna w XVII wieku

Author: 
Krukowski, Jan
Publication title: 
Żydzi a krakowska młodzież szkolna w XVII wieku
Source published in: 
Kiryk Feliks (Red.), Żydzi w Małopolsce; studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, 79-83.
Publisher: 
Poludniowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
Publishing place: 
Przemyśl
Date: 
1991
Publication Language: 
Remarks: 

[The Jews and Cracow School Youth in the 17th Century]

Community: 

בית הספר העברי בקראקוב 1908—1939: חקר תולדות בי"ס דו-לשוני פולני-עברי

Author: 
לזר, שלמה
Publication title: 
בית הספר העברי בקראקוב 1908—1939: חקר תולדות בי"ס דו-לשוני פולני-עברי
Publisher: 
ארגון יוצאי קרקוב
Publishing place: 
חיפה
Date: 
1990
Publication Language: 
Community: 

זה היה בית-הספר העברי בקרקוב: קורות וזכרונות/To byla Hebrajska Szkola w Krakowie: historia i wspomnienia

Publication title: 
זה היה בית-הספר העברי בקרקוב: קורות וזכרונות/To byla Hebrajska Szkola w Krakowie: historia i wspomnienia
Publisher: 
ארגון יוצאי קרקוב, אירגון חניכי הגימנסיה העברית בקרקוב, עקד
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1989
Community: 

מילקוטי (חקירות ודרישות בדברי ימי עמנו)

Author: 
סוקולוב, נחום
Publication title: 
מילקוטי (חקירות ודרישות בדברי ימי עמנו)
Source published in: 
האסיף, שנה 6 (1893), 'חלק אוצר הספרות', 125—144
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1893
Publication Language: 
Remarks: 

Incudes a chapter on the ways for Torah and professions education according to a copy of a document from the old Pinkas of a Talmud Torah from Kraków, 11.1.1638 (130—131).

Community: 

רבי הראשון ר' אליהו דוד בסטריז'וב (גליציה): חומשו של הרמבמ"ן

Author: 
מוסלר, משה
Publication title: 
רבי הראשון ר' אליהו דוד בסטריז'וב (גליציה): חומשו של הרמבמ"ן
Source published in: 
ידע-עם, כרך ב, חוברת א (1953), 69.
Publisher: 
ידע עם
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1953
Publication Language: 
Community: