"משהו חדש לגמרי": התפתחותו של רעיון החינוך הדתי לבנות בעת החדשה', מסכת, ב (2004), 63—85."משהו חדש לגמרי": התפתחותו של רעיון החינוך

Author: 
מנקין, רחל
Publication title: 
"משהו חדש לגמרי": התפתחותו של רעיון החינוך הדתי לבנות בעת החדשה', מסכת, ב (2004), 63—85."משהו חדש לגמרי": התפתחותו של רעיון החינוך הדתי לבנות בעת החדשה', מסכת, ב (2004), 63—85.
Source published in: 
מסכת, ב (2004), 63—85
Publisher: 
מתן - מכון תורני לנשים
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2004
Publication Language: 
Remarks: 

On the different stages in Galicia in regard to the religious education for girls and its realization, and on the following individulas: Joseph Perl (64), Abraham Cohen (64), Zevi Hirsch Chajes, Dov Berush Meisels (65), Adele von Mises (67), Zevi Scharfstein (69), Aaron Marcus (69-73), Michalina Artin, Simon Menahem Laser (73), Meir Horowitz (78), Shalom Mordecai Shvadron (78-79), Isaac Weber, Joseph Seliger (78), Sarah Schenirer (80—81, 83—85), Issachar Dov Roke'ah (81), Simcha Kluger (82), Chaya Kluger, (82-83), and Jacob Bross (83).

משהו חדש לגמרי: התפתחותו של רעיון החינוך הדתי לבנות בעת החדשה

Author: 
מנקין רחל
Publication title: 
משהו חדש לגמרי: התפתחותו של רעיון החינוך הדתי לבנות בעת החדשה
Source published in: 
מסכת, ב (2004), 63—85.
Publisher: 
מתן
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2004
Publication Language: 

Maskilisches Bildungsideal und josephinische Erziehungspolitik - Herz Homberg und die jüdisch-deutschen Schulen in Galizien 1787-1

Author: 
Sadowski, Dirk
Publication title: 
Maskilisches Bildungsideal und josephinische Erziehungspolitik - Herz Homberg und die jüdisch-deutschen Schulen in Galizien 1787-1806
Source published in: 
Leipziger Beiträge zur jüdischen Geschichte und Kultur, 1 (2003), 145-168.
Publishing place: 
Leipzig
Date: 
2003
Publication Language: 
Remarks: 

The enlightenment educational vision and the Josephian education policy - Naphtali Herz Homberg and the Jewish-German schools in Galicia during the years 1787-1806.

Die jüdische Bevölkerung im Modernisierungsprozess Galiziens (1867-1914) (Menschen und Strukturen, Bd. 11)

Author: 
Andlauer, Teresa
Publication title: 
Die jüdische Bevölkerung im Modernisierungsprozess Galiziens (1867-1914) (Menschen und Strukturen, Bd. 11)
Publisher: 
P. Lang
Publishing place: 
Frankfurt am Main
Date: 
2001
Publication Language: 
Remarks: 

Including chapters on demography, economics, politics, legal Status, education, relations with the
surrounding population, and emigration.

Żydowskie szkolnictwo świeckie w Galicji w latach 1813-1918

Author: 
Rędziński, Kazimierz
Publication title: 
Żydowskie szkolnictwo świeckie w Galicji w latach 1813-1918
Publisher: 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Publishing place: 
Częstochowa
Date: 
2000
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

[Secular Jewish education in Galicia in the years 1813-1918]

Żydowskie fundacje oświatowe w Galicji na przełomie XIX i XX w.

Author: 
Rędzinski, Kazimierz
Publication title: 
Żydowskie fundacje oświatowe w Galicji na przełomie XIX i XX w.
Source published in: 
Bilewicz Aleksandr i Stefan Walasek (Red.), Rola mniejszosci narodowych w kulturze i oswiacie polskiej w latach 1700-1939, 105-116.
Publisher: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego
Publishing place: 
Wroclaw
Date: 
1998
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

[Jewish educational institutions in the turn of the 19th and 20th centuries]

Fundacyjne szkolnictwo żydowskie w Galicji w latach 1881-1918

Author: 
Rędziński, Kazimierz
Publication title: 
Fundacyjne szkolnictwo żydowskie w Galicji w latach 1881-1918
Publisher: 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Wydawnictwo Częstochowa
Publishing place: 
Częstochowa
Date: 
1997
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

[Foundation for jewish education in Galicia, 1881-1918] Chiefly about Moritz Hirsch's fund for development of an elementary Jewish education in Galicia and Bucovina. Includes summary in English and German.

Die Entwicklung des Volksschulwesens in Lemberg zwischen den Jahren 1772 und 1848

Author: 
Röskau-Rydel, Isabel
Publication title: 
Die Entwicklung des Volksschulwesens in Lemberg zwischen den Jahren 1772 und 1848
Source published in: 
Studia Austro-Polonica, 5 (1996) 417-437.
Publisher: 
Uniwersytet Jagielloński
Publishing place: 
Kraków
Date: 
1996
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

[The evolution of the public education in Lemberg between 1772 and 1848]
Among others, deals with Jewish schools in Lemberg and in Galicia in general.

Młodzież żydowska w szkołach średnich Galicji 1848-1914

Author: 
Adamczyk, Mieczysław
Publication title: 
Młodzież żydowska w szkołach średnich Galicji 1848-1914
Source published in: 
Prace Pedagogiczne, 118 (1996), 71-90.
Publishing place: 
Krakow
Date: 
1996
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

[Jewish youth in secondary schools in Galicia 1848-1914]
With an English summary.
A French translation: 'La jeunesse juive dans des école secondaires en Galicie autrichuenne 1848-1914',
Revue des Etudes Juives, 156,1-2 (1997), 173-189.

ביבליוגרפיה של ספרי לימוד יהודיים (רמ"ח-תרע"ח) (דור לדור, ח)

Author: 
רפל, דב
Publication title: 
ביבליוגרפיה של ספרי לימוד יהודיים (רמ"ח-תרע"ח) (דור לדור, ח)
Publisher: 
אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1995
Publication Language: 
Remarks: 

Including a registration of curricular text books, which appeared in Galicia in the following cities (according to index, on pp 147-155): mostly Lwów and Kraków, and so Brody, Drohobycz, Zbaraż, Żółkiew, Tarnopol, Sanok, Stanisławów, Przemyśl, Kołomyja, Rzeszów/ Raysha and Czernowitz.