בין "טבע האישה" ל"מרות הבעל": האידיאולוגיה החינוכית החרדית וגבולות ההשכלה התורנית לבנות

Author: 
בראון (הויזמן) איריס
Publication title: 
בין "טבע האישה" ל"מרות הבעל": האידיאולוגיה החינוכית החרדית וגבולות ההשכלה התורנית לבנות
Source published in: 
זהויות, 3 (2013), 97—123
Date: 
2013
Publication Language: 
Remarks: 

Including references to Sarah Schenirer (103, 117), Rabbi Issachar Dov Roke'ah (103), and Rabbi
Jekuthiel Judah Halberstam (108-109).

The Jewish German Schools in Galicia (1782–1806): School Reality and Corporate Resistance

Author: 
Sadowski, Dirk
Publication title: 
The Jewish German Schools in Galicia (1782–1806): School Reality and Corporate Resistance
Source published in: 
Jewish Culture and History, 13 ,2-3 (2012), 153-172.
Date: 
2012
Publication Language: 

Paths of modernity in traditions' strongholds :the German Jewish schools as a playground between the Austrian absolutist welfare s

Author: 
Van Luit Hendrika, Johanna (Tehilah)
Publication title: 
Paths of modernity in traditions' strongholds :the German Jewish schools as a playground between the Austrian absolutist welfare state and the Galician Kahal, Thesis (Ph.D.),
Publisher: 
The Hebrew University of Jerusalem
Publishing place: 
Jerusalem
Date: 
2011
Publication Language: 

חבורות להפצת הדיבור העברי בלשון העברית ב'רומניה הישנה', במחצית השנייה של המאה ה-19 ובמחצית הראשונה של המאה ה-20

Author: 
גלר, יעקב
Publication title: 
חבורות להפצת הדיבור העברי בלשון העברית ב'רומניה הישנה', במחצית השנייה של המאה ה-19 ובמחצית הראשונה של המאה ה-20
Source published in: 
מורשת ישראל, 9 (2011), 93—103.
Date: 
2011
Publication Language: 
Remarks: 

Including references to the efforts for promulgating the Hebrew language in Romania as endeavored by Jacob Isaac Niemirower (96), Hirsch Lazar Teller (97), Lazar Elias Igel (97-98), and Hillel Kahana (97-98).

Haskala und Lebenswelt: Herz Homberg und die jüdischen deutschen Schulen in Galizien 1782-1806 (Schriften des Simon-Dubnow-Institu

Author: 
Sadowski, Dirk
Publication title: 
Haskala und Lebenswelt: Herz Homberg und die jüdischen deutschen Schulen in Galizien 1782-1806 (Schriften des Simon-Dubnow-Instituts Leipzig, Bd. 12),
Publisher: 
Vandenhoeck & Ruprecht
Publishing place: 
Göttingen
Date: 
2010
Publication Language: 
Remarks: 

[Haskala and the living environment: Naphtali Herz Homberg and the Jewish-German schools in Galicia 1782-1806]
Based on a PhD dissertation, Leipzig 2008.

Szkoła Józefa Perla w Tarnopolu (1813-1939)

Author: 
Redzinski Kazimierz
Publication title: 
Szkoła Józefa Perla w Tarnopolu (1813-1939)
Source published in: 
Redzinski Kazimierz i Mirosław Łapot (red.), Społeczne konteksty edukacji, PP. 225-245.
Publisher: 
Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
Publishing place: 
Gliwice
Date: 
2009
Publication Language: 
Remarks: 

[Joseph Perl's school in Tarnopol (1813-1839)]

Community: 

Gender, Penmanship and the Primacy of Speech over Writing in the Jewish Society of Galicia and Eastern Europe in the Second half o

Author: 
Parush, Iris
Publication title: 
Gender, Penmanship and the Primacy of Speech over Writing in the Jewish Society of Galicia and Eastern Europe in the Second half of the Nineteenth Century
Source published in: 
Nashim, 16 (2008) 29-66.
Publisher: 
‪ Schechter Institute of Jewish Studies,‎‪ Jerusalem, The Hadassah-Brandeis Institute and Indiana Un
Date: 
2008
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including reference to Asher Korech.

בית המדרש בגליציה במאה התשע-עשרה כמוסד לטיפוח תלמידי חכמים

Author: 
גרטנר, חיים
Publication title: 
בית המדרש בגליציה במאה התשע-עשרה כמוסד לטיפוח תלמידי חכמים
Source published in: 
אטקס עמנואל (ע'), ישיבות ובתי מדרשות, 163—186.
Publisher: 
מרכז זלמן שזר ומרכז דינור, האוניברסיטה העברית
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2006
Publication Language: 
Remarks: 

Including references to the rabbis Zevi Hirsch Chajes (163,171), Hayyim Halberstam (163,175-176), Shlomo Halberstam (163-164), Aryeh Leib Heller (164), Jacob Lorbeerbaum of Lissa (164), Joseph Babad (164, 178—180, 185), Solomon Kluger (165-166), Shimon Sofer (166-167), Solomon Judah Rapoport (171), Joseph Zevi Hirsch Duenner (171), Abraham David Wahrmann (175), Joseph Saul Nathanson (178-185), Ruben Rappoport , Mordecai Ze'ev Ittinga (181). Also mentioned Micahel Brawer (169), Joseph Perl (171), Max Letteris (172-173) and Nachman Krochmal (173).

כללי התנהגות למורים היהודים בבתי הספר בגליציה ובלודומריה: תעודה מתקופתו של הקיסר יוסף השני

Author: 
מנקין, רחל
Publication title: 
כללי התנהגות למורים היהודים בבתי הספר בגליציה ובלודומריה: תעודה מתקופתו של הקיסר יוסף השני
Source published in: 
גלעד, 20 (2006), 112—124.
Publisher: 
אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2006
Publication Language: 
Subjects: 

"משהו חדש לגמרי": התפתחותו של רעיון החינוך הדתי לבנות בעת החדשה', מסכת, ב (2004), 63—85."משהו חדש לגמרי": התפתחותו של רעיון החינוך

Author: 
מנקין, רחל
Publication title: 
"משהו חדש לגמרי": התפתחותו של רעיון החינוך הדתי לבנות בעת החדשה', מסכת, ב (2004), 63—85."משהו חדש לגמרי": התפתחותו של רעיון החינוך הדתי לבנות בעת החדשה', מסכת, ב (2004), 63—85.
Source published in: 
מסכת, ב (2004), 63—85
Publisher: 
מתן - מכון תורני לנשים
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2004
Publication Language: 
Remarks: 

On the different stages in Galicia in regard to the religious education for girls and its realization, and on the following individulas: Joseph Perl (64), Abraham Cohen (64), Zevi Hirsch Chajes, Dov Berush Meisels (65), Adele von Mises (67), Zevi Scharfstein (69), Aaron Marcus (69-73), Michalina Artin, Simon Menahem Laser (73), Meir Horowitz (78), Shalom Mordecai Shvadron (78-79), Isaac Weber, Joseph Seliger (78), Sarah Schenirer (80—81, 83—85), Issachar Dov Roke'ah (81), Simcha Kluger (82), Chaya Kluger, (82-83), and Jacob Bross (83).