ספר זכרון לקהילות ודוביצה, אנדריכוב, קלווריה, מישלניץ, סוכא

Author: 
יעקובוביץ, דוד (ע')
Publication title: 
ספר זכרון לקהילות ודוביצה, אנדריכוב, קלווריה, מישלניץ, סוכא
Publisher: 
ארגון עולי ודוביצה, אנדריכוב, קלווריה, מישלניץ וסוכא בישראל, הוצאת מסדה
Publishing place: 
גבעתיים - רמת-גן
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the section in English: Sefer Zikaron Kehilot Wadowice, Andrychow, Kalwaria,
Myslenice, Sucha), as well as parts on the following communities: Wadowice (13-248),
Andrychow (249-323), Kalwaria (325-378), Myslenice, (379-425) and Sucha (427-445).

טורקה: ספר זכרון

Author: 
זיגלמן, יצחק (ע')
Publication title: 
טורקה: ספר זכרון
Publisher: 
ארגון יוצאי טורקה
Publishing place: 
חיפה
Date: 
1966
Publication Language: 
Remarks: 

Includes parts on villages in the area (175-218, 313-356) – detailed in the comment in Hebrew.

Community: 

ספר חורוסטקוב

Author: 
שטוקפיש, דוד (ע')
Publication title: 
ספר חורוסטקוב
Publisher: 
ארגון יוצאי חורוסטקוב בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1968
Publication Language: 
Remarks: 

Includes parts in Hebrew (9-249) and in Yiddish (251-385)

Community: 

קהילת רישא: ספר זכרון

Author: 
יערי-ולד, משה (ע')
Publication title: 
קהילת רישא: ספר זכרון
Publisher: 
ארגוני בני רישא בישראל ובארצות הברית
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1967
Publication Language: 
Remarks: 

Includes parts in Hebrew (3-374) and in Yiddish (375-544), as well as a section in English,
titled: Rzeszów Jews Memorial Book

Community: 

ריישער יידן: זכרונות פון ריישע ביז ניו יארק

Author: 
לדר, צבי שמחה
Publication title: 
ריישער יידן: זכרונות פון ריישע ביז ניו יארק
Publishing place: 
וושינגטון
Date: 
1953
Publication Language: 
Remarks: 

[Jews of Rzeszów: Memories from Rzeszów to New York]
The parts on the community in Rzeszów – 11-230. The part on the Rzeszów jews in the United States – 271-297.
Includes a section in English: Leder Herman, Reisher Yidn: Memoirs From Reisha to New York.
For a review: see the comment in Hebrew

Community: 

זאלעשטשיקי פאר דער צווייטער וועלט-מלחמה

Author: 
שכטר, ישראל
Publication title: 
זאלעשטשיקי פאר דער צווייטער וועלט-מלחמה
Source published in: 
אונזער שטימע, שנה 15 (1955), 11, 20.
Publisher: 
גאליציאנער פארבאנד
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1955
Publication Language: 
Remarks: 

[Zaleshchiki before the second world war]

Community: 

Der Untergang fun Zloczow: Geszribn far der Szeerit fun dem Zloczower Jidntum, gewidmet dem ondejnk fun di Zloczower Kdojszim

Author: 
Mayer, Szlojme
Publication title: 
Der Untergang fun Zloczow: Geszribn far der Szeerit fun dem Zloczower Jidntum, gewidmet dem ondejnk fun di Zloczower Kdojszim
Publisher: 
Ibergang
Publishing place: 
Muenchen
Date: 
1947
Publication Language: 
Remarks: 

[The Destruction of Złoczów: written for the remainder of Złoczów’s Jewry, dedicated to the
memory of Złoczów’s saints]
[Yiddish in Latin letters].

Community: 

זשאלקיעוו – דאס אמאליגע און דאס היינטיגע

Author: 
צוויבק, סם
Publication title: 
זשאלקיעוו – דאס אמאליגע און דאס היינטיגע
Source published in: 
אונזער שטימע, שנה 3, 1 (אוקטובר 1943), 21.
Publisher: 
גאליציאנער פארבאנד
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1943
Publication Language: 
Remarks: 

[Żółkiew - in the past and currently]

Community: 

ספר זברז'

Author: 
זומרשטיין, משה (ע')
Publication title: 
ספר זברז'
Publisher: 
מפעל הוועד הציבורי להוצאת ספר זכרון להנצחת קהילת זברז', ארגון יוצאי זברז' והסביבה, תל-אביב - חיפה
Publishing place: 
בני-ברק
Date: 
1983
Publication Language: 
Remarks: 

On the external cover: Zbaraz Memorial Book;
Includes an English edition, titled: Zbaraż: The Zbaraz Memorial Book.

Community: 

עיר ומתים: זבלוטוב המלאה והחרבה

Author: 
קרסל, גצל ומאיר הניש (ע')
Publication title: 
עיר ומתים: זבלוטוב המלאה והחרבה
Publisher: 
יוצאי זבלוטוב בארץ ישראל ובאמריקה
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1949
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the following parts: In Hebrew 5-137; In Yiddish - 138-218.
Also appeared in the translation to English (2017).

Community: