דער יידישער שול-פאריין אין טשערנאוויץ (זכרונות)

Author: 
קולניק, ארתור
Publication title: 
דער יידישער שול-פאריין אין טשערנאוויץ (זכרונות)
Source published in: 
חזקוני-שטרקמן משה (ע'), שלמה ביקל יובל-בוך: עטרת שלמה, צו זיין 70סטן געבוירנטאג, 222—231.
Publisher: 
מתנות
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1967
Publication Language: 
Remarks: 

[Yiddish schools association in Chernivtsi (Memories)]

Community: 

אמאל איז געווען... (א קאפיטל זכרונות וועגן יונג-טשערנאוויץ)

Author: 
פנר, יצחק
Publication title: 
אמאל איז געווען... (א קאפיטל זכרונות וועגן יונג-טשערנאוויץ)
Source published in: 
חזקוני-שטרקמן משה (ע'), שלמה ביקל יובל-בוך: עטרת שלמה, צו זיין 70סטן געבוירנטאג, 194—203.
Publisher: 
מתנות
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1967
Publication Language: 
Remarks: 

[Once upon a time… (A memoir about young Chernivtsi)]

Community: 

דער אלטער יידישער בית-עלמין אין טשערנאוויץ

Author: 
דיאמנט, מקס
Publication title: 
דער אלטער יידישער בית-עלמין אין טשערנאוויץ
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 4, כרך 3, חוברת 17 (29.4.1927), 314—315.
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1927
Publication Language: 
Remarks: 

[The old cemetery in Chernivtsi]

Community: 

Translation of Sefer zikaron le-kehilat Rozniatow, Perehinsko, Broszniow, Swaryczow veha-seviva, Memorial (Yizkor) Book of Rozniat

Author: 
Kanc, Shimon (ed.)
Publication title: 
Translation of Sefer zikaron le-kehilat Rozniatow, Perehinsko, Broszniow, Swaryczow veha-seviva, Memorial (Yizkor) Book of Rozniatow, Perehinsko, Broszniow, Swaryczow, and Environs, Originally in Hebrew, Yiddish, and English, Edited by Shimon Kanc, Published in Tel Aviv, 1974, translation project coordinartor – Thomas F. Weiss, JewishGen, New York 2013.
Publisher: 
JewishGen
Publishing place: 
New York
Date: 
2013
Publication Language: 
Remarks: 

Translated from the original mainly in Hebrew and Yiddish, Tel Aviv 1974.

Community: 

ספר זכרון לקהילת רוזניאטוב, פרהינסקו, ברושניוב והסביבה/ יזכור בוך צו פאראייביקן דעם אנדענק פון דער חרוב-געווארענער יידישער קהילה ר

Author: 
קנץ, שמעון (ע')
Publication title: 
ספר זכרון לקהילת רוזניאטוב, פרהינסקו, ברושניוב והסביבה/ יזכור בוך צו פאראייביקן דעם אנדענק פון דער חרוב-געווארענער יידישער קהילה ראזניאטאוו, פערעהינסקא, בראשניוו און סביבה
Publisher: 
אירגון יוצאי רוזניאטוב, פרהינסקו, ברושניוב והסביבה בישראל ובארה"ב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1974
Publication Language: 
Remarks: 

The part in Hebrew and in Yiddish includes the following main sections:
8-220 – on Rozniatow
221-237 – ‘Perehinsko’
239-467 – ‘Memorial Book – Yiddish’:
241-380 – on Rozniatow
381-388 – ‘Broszniow’
389-391 – ‘Swaryczow’
393-537 – ‘Holocaust and destruction; - on all of the settlements dealt above.
Includes a part in English, titled: Yizkor – Book in Memory of Rozniatow, Perehinsko, Broszniow, Swaryczow and Environs
On the front external cover: Memorial book Rozniatow and the surrounding area; and on the back: Yizkor-Book Rozniatow
The book appeared in English, New York 2013.

Community: 

ספר יזכור רוזוואדוב והסביבה/ ספר יזכור ראזוואדאוו און אומגעגנט

Author: 
בלומנטל, נחמן (ע')
Publication title: 
ספר יזכור רוזוואדוב והסביבה/ ספר יזכור ראזוואדאוו און אומגעגנט
Publisher: 
יד ושם, ארגון יוצאי רוזוואדוב בישראל, חברת בני משה הורביץ באמריקה ויוצאי רוזוואדוב בבלגיה
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1968
Publication Language: 
Remarks: 

Includes a summary in English, titled: Rozwadow Memorial Book.

Community: 

קהילת רוהאטין והסביבה: עיר בחייה ובכליונה

Author: 
אמיתי, מרדכי (ע')
Publication title: 
קהילת רוהאטין והסביבה: עיר בחייה ובכליונה
Publisher: 
ארגון יוצאי רוהאטין בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1962
Publication Language: 
Remarks: 

Includes a part on Rohatyn (10-324) and parts on the surrounding communities (325-362); detailed in the comment in Hebrew
.

Community: 

ספר זכרון לקהילת ראווה-רוסקה והסביבה

Author: 
רינגל, אברהם מרדכי ואחרים (ע')
Publication title: 
ספר זכרון לקהילת ראווה-רוסקה והסביבה
Publisher: 
ארגון יוצאי ראווה-רוסקה והסביבה בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1973
Publication Language: 
Remarks: 

The section in English: Rawa-Ruska: Memorial Book
Includes a part on the surrounding communities (205-221); detailed in the comment in Hebrew.

Community: 

ביולעטין/ ביולטין, 1—6, 1960—1968.

Author: 
יוסט, גימפל (ע')
Publication title: 
ביולעטין/ ביולטין, 1—6, 1960—1968.
Publisher: 
ארגון יוצאי רוה-רוסקה והסביבה בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1960
Publication Language: 
Community: 

צוויי אידישע געלערנטע האבן מיט הונדערט יאר צוריק געפירט א הייסע פאלעמיק וועגען טאלעראנץ און מיינונגס-פרייהייט ביי אידען

Author: 
מהלר, רפאל
Publication title: 
צוויי אידישע געלערנטע האבן מיט הונדערט יאר צוריק געפירט א הייסע פאלעמיק וועגען טאלעראנץ און מיינונגס-פרייהייט ביי אידען
Source published in: 
דער טאג, 29, גיליון 10429 (כ"א באב תש"ג, 22.8.1943), במוסף, 3
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1943
Publication Language: 
Remarks: 

Expanded version: 'טאלעראנץ און מיינונגס-פרייהייט ביי יידן (א פאלעמיק צווישן שלמה יהודה ראפאפארט און שמואל דוד לוצאטא)', יידישע קולטור (ניו-יורק), 6 (1944), חוברת 3 (מרץ), 13—17, חוברת 4 (אפריל), 56—61.
And again in: הנ"ל, היסטאריקער און וועגווייזער: עסייען, ישראל בוך, תל-אביב 1967, 35—54).
In Hebrew: 'סבלנות וחופש-הדעות בישראל (פולמוס שי"ר ושד"ל)', אורלוגין (תל-אביב), 1 (1950), 85—94.