פרק תשיעי: היהדות כתרבות לאומית-רוחנית בהתפתחותה – משנת ר' נחמן קרוכמל על יסוד האדיאליזם הדיאלקטי של הגל

Author: 
שביד, אליעזר
Title: 
פרק תשיעי: היהדות כתרבות לאומית-רוחנית בהתפתחותה – משנת ר' נחמן קרוכמל על יסוד האדיאליזם הדיאלקטי של הגל
Published in: 
שביד, אליעזר, תולדות פילוסופית הדת היהודית בזמן החדש, חלק ראשון: תקופת ההשכלה (סדר היום החדש להתמודדות הפילוסופית עם הדת), 217-174
Publisher: 
ם עובד ומכון שכטר ללימודי היהדות
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2001
Publication Language: 

מהי השכלה באמצע המאה התשע-עשרה בהשתקפותה בכוכבי יצחק: "איזה דרך תבונה ואיפה מקום בינה"

Author: 
פלאי, משה
Title: 
מהי השכלה באמצע המאה התשע-עשרה בהשתקפותה בכוכבי יצחק: "איזה דרך תבונה ואיפה מקום בינה"
Published in: 
קשר, 51 (2018), 158—163
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2018
Publication Language: 
Remarks: 

Includes chapters on three authors, among them Yehiel Meler

סאטירה אנטי חסידית בכוכבי יצחק (1845—1873), כתב-העת של ההשכלה העברית

Author: 
פלאי, משה
Title: 
סאטירה אנטי חסידית בכוכבי יצחק (1845—1873), כתב-העת של ההשכלה העברית
Published in: 
הדור, 7 (2016), 147—154
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
2016
Publication Language: 
Remarks: 

About the satire 'משפט אמת' by Selig Hirsch Mondschein (10, 1847, 21—32)

רבי אלימלך מליז'נסק והאליטיזם העממי

Author: 
רט, אבי
Title: 
רבי אלימלך מליז'נסק והאליטיזם העממי
Published in: 
רט, אבי, ליברמן, דב (ע'), באמת ובאהבה: על גדולי החסידות, עולמם ותורתם, 67-57
Publisher: 
משכל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2015
Publication Language: 
Subjects: 

סיפורים אשר שמעתי מאנשי אמת": סמכות, פואטיקה ומודרניזציה בספרות השבחים החסידית

Author: 
מנדל-אדרעי, חן
Title: 
סיפורים אשר שמעתי מאנשי אמת": סמכות, פואטיקה ומודרניזציה בספרות השבחים החסידית
Published in: 
גל-עד, 26—27 (2021), 69—99
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2021
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Mainly on the the works of Menachem Mendel Bodek and Michael Levi (Frumkin) Rodkinson and their Galician context

ר' צבי אלימלך מדינוב ומאבקו בהשכלה

Author: 
שלמון, יוסף
Title: 
ר' צבי אלימלך מדינוב ומאבקו בהשכלה
Published in: 
שלמון, יוסף, ובחקתיהם לא תלכו: נתיבות בחקר האורתודוכסיה, 81—114
Publisher: 
מוסד ביאליק
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2019
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

On rabbi Shapira - p.90 and further; A different version: 'הרב צבי אלימלך שפירא מדינוב ומאבקו בהשכלה', שיפריס, נתן, שמואל פיינר וחנן גפני (ע'), מגלי טמירין: תנועת ההשכלה היהודית בגליציה: היסטוריה, ספרות, הגות וזיכרון, אוניברסיטת חיפה, עמותת יהדות גליציה ובוקובינה ומאגנס, ירושלים תשפ"ב 2021, 323—349

Legislation for Education: Rabbi Tsevi Elimelekh of Dynów's Regulations for the Support of Torah in Munkács

Author: 
Ḳuper, Leṿi Yitsḥaḳ
Title: 
Legislation for Education: Rabbi Tsevi Elimelekh of Dynów's Regulations for the Support of Torah in Munkács
Published in: 
Polin, 30 (2018), 43-72
Publishing place: 
Oxford
Date: 
2018
Publication Language: 
Subjects: 

The Bnei Yissoschar and the Spread of the Chassidic movement

Author: 
Feldbrand, Sarah
Title: 
The Bnei Yissoschar and the Spread of the Chassidic movement
Publisher: 
Lishmoa Lilmod U’Le’lamed
Publishing place: 
Lakewood, N.J
Date: 
2013
Publication Language: 
Subjects: 

Учение р. Цви Элимелеха из Динова

Author: 
Туров, Игорь
Title: 
Учение р. Цви Элимелеха из Динова
Published in: 
Мочалова, Виктория (ред.), От Библии до постмодерна: статьи по истории еврейской культуры, 113-125.
Publisher: 
Книжники; Текст
Publishing place: 
Москва
Date: 
2009
Publication Language: 
Subjects: 

The Fluidity of Categories in Hasidism: "Averah Lishmah" in the Teachings of R. Zevi Elimelekh of Dynow

Author: 
Mondshine, Yehoshua
Title: 
The Fluidity of Categories in Hasidism: "Averah Lishmah" in the Teachings of R. Zevi Elimelekh of Dynow
Published in: 
Rapoport-Albert, Ada (ed.), Hasidism Reappraised, 3301-320
Publisher: 
Vallentine Mitchell
Publishing place: 
London
Date: 
1996
Publication Language: 
Subjects: