Majer Balaban - wybitny historyk Żydów polskich i pedagog, 1877-1942

Author: 
Horn, Maurycy
Publication title: 
Majer Balaban - wybitny historyk Żydów polskich i pedagog, 1877-1942
Source published in: 
Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 123-124 (1982), 3-15
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
1982
Publication Language: 
Remarks: 

[Meir Balaban - historian of Polish Jews and extraordinary pedagogue]

Mayer Balaban

Author: 
Pieradzka, Krystina
Publication title: 
Mayer Balaban
Source published in: 
Kwartalnik Historyczny, Vol. 3-4
Publishing place: 
Warszawa - Krakow
Date: 
1946
Publication Language: 

Ksiega jubileuszowa dla uczczenia szescdziesieciolecia profesora Majera Balabana, I

Publication title: 
Ksiega jubileuszowa dla uczczenia szescdziesieciolecia profesora Majera Balabana, I
Publisher: 
Komitet uczniow profesora M. Balabana
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
1938
Publication Language: 
Remarks: 

[Jubilee book in honor of the 60th anniversary of Professor Meir Balaban]

Bibliografia Prac Prof. Dra. Majera Balabana

Author: 
Friedman, Philip
Publication title: 
Bibliografia Prac Prof. Dra. Majera Balabana
Source published in: 
Miesiecznik zydowski,1933, 340-351
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
1933
Publication Language: 
Remarks: 

[Bibliography of Meir Balaban's writings]

Pamięci dra Rubena Bierera

Publication title: 
Pamięci dra Rubena Bierera
Source published in: 
Chwila, Nr. 4564, 8.12.1931, 3
Publishing place: 
Lwów
Date: 
1931
Publication Language: 

Das Leben und das Wirken des Med. Dr. Beider

Author: 
Beiser, Johann
Publication title: 
Das Leben und das Wirken des Med. Dr. Beider
Publishing place: 
Lwów
Date: 
1881
Publication Language: 
Remarks: 

And in Polish translation: Beiser, Jan, Życiorys Mojżesza Beisera, Doctora medycyny, Obywatela honorowego, Radnego miasta Lwowa i t. d., z niemieckiego przełożył Marcin Sternal, J. Beiser, Lwów 1881.

Biegeleisen Henryk

Author: 
Muszkowski, Jan
Publication title: 
Biegeleisen Henryk
Source published in: 
Polski słownik biograficzny, Vol. 2, 30–32
Publishing place: 
Kraków
Date: 
1936
Publication Language: 

Henryk Biegeleisen

Author: 
Babrasz, Wilhelm, Józef Gajek, Stanislaw Łempicki, and Jan Muszkowski (eds.)
Publication title: 
Henryk Biegeleisen
Publishing place: 
Lwów
Date: 
1936
Publication Language: 

Zgon Dra Henryka Biegeleisena

Publication title: 
Zgon Dra Henryka Biegeleisena
Source published in: 
Chwila, Nr. 5398, 4.4.1934, 3
Publishing place: 
Lwów
Publication Language: 
Remarks: 

[Henryk Biegeleisen's death]

Ludzie z listy Schindlera: Józef Bau = People from Schindler's list: Joseph Bau

Author: 
Owoc, Tomasz
Publication title: 
Ludzie z listy Schindlera: Józef Bau = People from Schindler's list: Joseph Bau
Publisher: 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Publishing place: 
Kraków
Date: 
2012
Publication Language: