תהלה לדוד!: תולדותיו, מאורעותיו, צדקתו וגודל קדושתו של [...] ר' דוד מנחם מאניש באב"ד זצ"ל האב"ד ור"מ דק"ק טרנופול

Author: 
פוליסיוק, אברהם
Publication title: 
תהלה לדוד!: תולדותיו, מאורעותיו, צדקתו וגודל קדושתו של [...] ר' דוד מנחם מאניש באב"ד זצ"ל האב"ד ור"מ דק"ק טרנופול
Publishing place: 
טרנופול
Date: 
1937
Publication Language: 
Remarks: 

Added Polish section: Wspomnienie pośmiertne: poświęcone świątobliwemu gaonowi rabinowi Dawidowi M. Muniszowi Babadowi błp

Ehrlich Ludwik

Author: 
Śródka, Andrzej, Szczawiński, Paweł
Publication title: 
Ehrlich Ludwik
Source published in: 
Biogramy uczonych polskich, 1, Nauki społeczne, 1, 330-332
Publishing place: 
Wrocław
Date: 
1983
Publication Language: 

Ehrlich Ludwik

Author: 
Jan Reyman, Edmund
Publication title: 
Ehrlich Ludwik
Source published in: 
Encyclopedia nauk politycznych, 2, 16-17
Publishing place: 
Warsaw
Date: 
1937
Publication Language: 

Polska i Palestyna - dwie ziemie i dwa nieba: Żydzi krakowscy w obiektywie Ze'eva Aleksandrowicza = Poland and Palestine - Two Lan

Author: 
Aleksandrowicz, Or and Sinai Aleksandrowicz (eds.)
Publication title: 
Polska i Palestyna - dwie ziemie i dwa nieba: Żydzi krakowscy w obiektywie Ze'eva Aleksandrowicza = Poland and Palestine - Two Lands and Two Skies: Cracovian Jews in the Photographs of Ze'ev Aleksandrowicz, tekst: Sinai Aleksandrowicz, Edyta Gawron, Tomasz Strug, kurator vystawy: Tomasz Strug, tłumaczenie: Gina Kuhn, Anna Wencel, Mike Levy
Publisher: 
Żydowskie Muzeum Galicja
Publishing place: 
Kraków
Date: 
2012
Publication Language: 
Remarks: 

.Exhibition at the Galicia Jewish Museum, Kraków, 2011-2012
Includes the article 'Kraków' (12-37).

Community: 

Nasz człowiek w Japonii: Fotografie Ze'eva Aleksandrowicza z podróży do Japonii w 1934 = Our Man in Japan: Ze'ev Aleksandrowicz's

Publication title: 
Nasz człowiek w Japonii: Fotografie Ze'eva Aleksandrowicza z podróży do Japonii w 1934 = Our Man in Japan: Ze'ev Aleksandrowicz's photographs from his journey to Japan in 1934, koncepcja – Anna Król, tłumaczenie na język angielski i na język polski, Jerzy Juruś
Publisher: 
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej manggha
Publishing place: 
Kraków
Date: 
2008
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the articles:
7-24 – Zimmerer, Katarzyna, 'The Krakow of the Alexandrowiczes, the Paper Family'
25-26 – Aleksandrowicz, Or, 'A Short Biography'
27-28 – Aleksandrowicz, Danny, 'Ze'ev (Wilek) Aleksandrowicz: 1905, Krakow (Poland), 1992, Tel Aviv (Israel)'
29—33 – Aleksandrowicz, Danny, 'The Treasure Box'
39-44 – Lipszyc, Henryk, and Mitsuhiko Toho, 'Looking at Alexandrowicz's Photographs of Japan'
45-49 – Motyka, Jan, 'A Different Photography'

Izaak Erter: Galicyjski satyryk

Author: 
Majus, Krzysztof Dawid
Publication title: 
Izaak Erter: Galicyjski satyryk
Source published in: 
Przemyski Przegląd Kulturalny, 1 (20) (2011), 6-13
Publishing place: 
Przemyśl
Date: 
2011
Publication Language: 
Remarks: 

[Isaac Erter: Galician Satirist]

Miłość stracona, Antosik-Piela, Maria i Eugenia Prokop-Janiec (red.)

Author: 
Eker, Anda
Publication title: 
Miłość stracona, Antosik-Piela, Maria i Eugenia Prokop-Janiec (red.)
Publisher: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publishing place: 
Kraków
Date: 
2017
Publication Language: 
Remarks: 

[Lost Love]
Includes the articles:
Maria Antosik-Piela, 'Zakochana po uszy w wierszach'
Zuzanna Marek, 'Liryka Andy Eker a poezja kobieca dwudziestolecia międzywojennego'
Zuzanna Marek, Dom wybudowany wspomnieniem (135–155)

Lwów utracony, Lwów daleki...: (Anda Eker - Zbigniew Herbert - Adam Zagajewski)

Author: 
Bobryk, Roman
Publication title: 
Lwów utracony, Lwów daleki...: (Anda Eker - Zbigniew Herbert - Adam Zagajewski)
Source published in: 
Jews and Slavs , 23, 215-231
Publishing place: 
Jerusalem - Siedlce
Date: 
2013
Publication Language: 
Remarks: 

[the lost Lvov, the distant Lvov… : (Anda Eker - Zbigniew Herbert - Adam Zagajewski)]

I było cicho, biało, dziecinnie i szcęśliwie ...: Polska w twórczości Andy Eker

Author: 
Karczewska, Agnieszka
Publication title: 
I było cicho, biało, dziecinnie i szcęśliwie ...: Polska w twórczości Andy Eker
Source published in: 
Szczerbiński, Waldemar i Bartosz Lampkowski (red), Żydowski obraz Polski, polski obraz Żyda = The Jewish Image of Poland, the Polish Image of a Jew, 47-62
Publisher: 
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Instytyt Kultury Europejskiej UAM
Publishing place: 
Poznańc Gniezno
Date: 
2012
Publication Language: 
Remarks: 

"and it was quite, white, childish and happy…": Poland in the work of Anda Eker

Sen egzotyczny: Anda Eker

Author: 
Antosik-Piela, Maria
Publication title: 
Sen egzotyczny: Anda Eker
Source published in: 
Buryła, Sławomir, Alina Molisak (red.), Ślady obecności, 35-54.
Publisher: 
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
Publishing place: 
Kraków
Date: 
2010
Publication Language: 
Remarks: 

[Exotic dream: Anda Eker]