בער מייזעלס: זיין אנטייל אין די קאמפן פאר דער פרייהייט פון פוילישן פאלק און דער גלייכבארעכטיקונג פון די יידן

Author: 
קופפר, אפרים
Publication title: 
בער מייזעלס: זיין אנטייל אין די קאמפן פאר דער פרייהייט פון פוילישן פאלק און דער גלייכבארעכטיקונג פון די יידן
Source published in: 
יידיש בוך
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1952
Publication Language: 
Remarks: 

Polish version: Kupfer Ephraim, Ber Meisels i jego udzial w walkach wyzwolenczych narodu polskiego, 1846, 1848, 1863-1864, Zydowski Instytut Historyczny,‎‪ Warszawa 1953. ‬‬‬
Review article: קמלהר משה, רבי דוב בר מייזלש: גדול בתורה מדינאי ולוחם, עם תוספות מאת יצחק רפאל, מוסד הרב קוק, ירושלים 1970, קצח-ר.