גבולות ההשפעה של רבנות גליציה במחצית הראשונה של המאה התשע-עשרה, ר' קלוגר כמקרה מבחן, עבודת מוסמך

Author: 
גרטנר, חיים
Publication title: 
גבולות ההשפעה של רבנות גליציה במחצית הראשונה של המאה התשע-עשרה, ר' קלוגר כמקרה מבחן, עבודת מוסמך
Publisher: 
האוניברסיטה העברית בירושלים, החוג להיסטוריה של עם ישראל
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1999
Publication Language: 

The Prayer House of a Galician Maskil: Joseph Perl's Synagogue Regulations

Author: 
Manekin, Rachel
Publication title: 
The Prayer House of a Galician Maskil: Joseph Perl's Synagogue Regulations
Source published in: 
AJS Review, 42, 2 (2018), 403-440
Publishing place: 
Cambridge, Mass
Date: 
2018
Publication Language: 

Dow Ber Meisels: dzieciństwo, młodość oraz okres krakowski

Author: 
Jakimyszyn, Anna, Michał Galas, Renata Piątkowska, Marcus Jastrow
Publication title: 
Dow Ber Meisels: dzieciństwo, młodość oraz okres krakowski
Source published in: 
Galas, Michał, Skrzypczyk, Mirosław (red.), Żydzi szczekocińscy: osoby, miejsca, pamięć
Publisher: 
Wydawn
Publishing place: 
Austeria, Kraków
Date: 
2008
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the articles:
Galas, Michal, 'Rabin Ber Meisels i jego działalność w Warszawie' (157-169).
Piątkowska, Renata, 'Portrety rabina Dow Bera Meiselsa' (171-181).
Jastrow, Markus, 'Ber Meisels naczelny rabin Warszawy i jego życie na tle wydarzeń historycznych' (231-256) [Appeared originally in German in "The Hebrew Leader" (17.4.1870 and 1.7.1870)].

רבי דוב בר מייזלש: גדול בתורה מדינאי ולוחם, עם תוספות מאת יצחק רפאל

Author: 
קמלהר, משה
Publication title: 
רבי דוב בר מייזלש: גדול בתורה מדינאי ולוחם, עם תוספות מאת יצחק רפאל
Publisher: 
מוסד הרב קוק
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1970
Publication Language: 
Remarks: 

Chapters 1-8 (12-36) - on his Galician chapter, at the center of which is the rabbinate in Krakow.
Review article: 'ספרים ממוסד הרב קוק', אור המזרח (ניו-יורק), כרך כ, חוברת ג (עא), ניסן תשל"א, 89: Includes reference to the book

בער מייזעלס: זיין אנטייל אין די קאמפן פאר דער פרייהייט פון פוילישן פאלק און דער גלייכבארעכטיקונג פון די יידן

Author: 
קופפר, אפרים
Publication title: 
בער מייזעלס: זיין אנטייל אין די קאמפן פאר דער פרייהייט פון פוילישן פאלק און דער גלייכבארעכטיקונג פון די יידן
Source published in: 
יידיש בוך
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1952
Publication Language: 
Remarks: 

Polish version: Kupfer Ephraim, Ber Meisels i jego udzial w walkach wyzwolenczych narodu polskiego, 1846, 1848, 1863-1864, Zydowski Instytut Historyczny,‎‪ Warszawa 1953. ‬‬‬
Review article: קמלהר משה, רבי דוב בר מייזלש: גדול בתורה מדינאי ולוחם, עם תוספות מאת יצחק רפאל, מוסד הרב קוק, ירושלים 1970, קצח-ר.

בעריש מייזעלס אין יאר 1846

Author: 
קופפר, אפרים
Publication title: 
בעריש מייזעלס אין יאר 1846
Source published in: 
בלעטער פאר געשיכטע, כרך 4, חוברת 3 (יולי-ספטמבר 1951), 43—61, חוברת 4 (אוקטובר-דצמבר), 31—45
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1951
Publication Language: 
Remarks: 

Sub-title of the second part of the article: 'מייזעלס ראל אין דער פוילישער דעלעגאציע אין ווין'

A Murder in Lemberg: The Assassination of the Reform Rabbi Abraham Kohn

Author: 
Stanislawski, Michael
Publication title: 
A Murder in Lemberg: The Assassination of the Reform Rabbi Abraham Kohn
Publisher: 
Princeton
Publishing place: 
New Jersey
Date: 
2007
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the chapter: 'Lemberg and its Jews'

And in Hebrew: סטניסלבסקי, מיכאל, רצח בלבוב: פוליטיקה, דת ואלימות, תרגמה מאנגלית עדה פלדור, מרכז זלמן שזר, ירושלים, 2010: על רצח הרב אברהם כהן.
Review articles:
Manekin, Rachel, Review of Michael Stanislawski, "A Murder in Lemberg: Politics, Religion, and Violence in Modern Jewish History", AJS Review (Cambridge, Mass), 32 (2008), 214-217.
Grill, Tobias, 'Review of Michael Stanislawski, A Murder in Lemberg: Politics, Religion, and Violence in Modern Jewish History', Jahrbücher für Geschichte Osteuropas (Breslau), 56 (2008), 123-125.
צימרמן, עקיבא, 'הרב הרפורמי הורעל למוות: מיכאל סטניסלבסקי, 'רצח בלבוב – פוליטיקה דת ואלימות', הוצאת מרכז זלמן שזר, ירושלים, תש"ע, 128 עמ'', האומה (תל-אביב), שנה מז, 179 (2010), 118—122.

Community: 

סדור לצורכי דורנו: סיפורו של סידור רינת ישראל – יצירה, חדשנות והשפעה

Author: 
גפני, ראובן
Publication title: 
סדור לצורכי דורנו: סיפורו של סידור רינת ישראל – יצירה, חדשנות והשפעה
Source published in: 
עלי ספר, כח (תשע"ח), 175—210
Publishing place: 
רמת-גן
Date: 
2018
Publication Language: 

אבלמן, עשהאל (ע'), הדרך הממוצעת – ראשית צמיחת הדתיות המודרנית : תגובות למודרנה בהגות של מר"ץ חיות, רש"ר הירש ושד"ל

Author: 
חמיאל, אפרים
Publication title: 
אבלמן, עשהאל (ע'), הדרך הממוצעת – ראשית צמיחת הדתיות המודרנית : תגובות למודרנה בהגות של מר"ץ חיות, רש"ר הירש ושד"ל
Publisher: 
כרמל
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2011
Publication Language: 
Remarks: 

In the original version: החיים בשני עולמות - "הדרך הממוצעת", תגובות דתיות למודרנה בהגות של מהר"ץ חיות, ש"ר הירש ושד"ל, דוקטורט, האוניברסיטה העברית, ירושלים 2006).
And in the English translation: Chamiel, Ephraim, The Middle Way:‎ The Emergence of Modern Religious Trends in Nineteenth-Century Judaism: Responses to Modernity in the Philosophy of Z. H. Chajes, S. R. Hirsch, and S.D. Luzzatto, editor – Dr. Asael Abelman, translator – Dr. Jeffrey Green, Academic Studies Press, Brighton, MA 2014.
ביקורת: Miller, Moshe Y. ''The Middle Way' by Ephraim Chamiel', Tradition, 49, 3 (2016), 37-53.

חליפת איגרות על הריפורמה בין ר' מרדכי שמואל גירונדי לר' צבי הירש חיות

Author: 
בניהו, מאיר
Publication title: 
חליפת איגרות על הריפורמה בין ר' מרדכי שמואל גירונדי לר' צבי הירש חיות
Source published in: 
פלק, זאב (ע'), גבורות הרֹמח: דברי חכמים כדרבנות וכמזמרות כתתו לרמח לר' משה חיים ויילר הי"ו הנשא מעליהם בגבורות, 292-271
Publisher: 
מישרים, החברה לחקר המקרא בישראל ודפוס רפאל חיים כהן
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1987
Publication Language: