מצבם המשפטי והחברתי-כלכלי של יהודי קרקוב בשנים 1796—1868

Author: 
גרנצרסקה-קדרי, בינה
Publication title: 
מצבם המשפטי והחברתי-כלכלי של יהודי קרקוב בשנים 1796—1868
Source published in: 
ריינר אלחנן (ע'), קראקא - קז'ימייז' - קרקוב: מחקרים בתולדות יהודי קרקוב, 89—117.
Publisher: 
המרכז לחקר תולדות היהודים בפולין והמכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2001
Publication Language: 
Community: 

Sedziowie żydowscy w województwie krakowskim w XVI-XVIII wieku

Author: 
Falniowska-Gradowska, Alicja
Publication title: 
Sedziowie żydowscy w województwie krakowskim w XVI-XVIII wieku
Source published in: 
Kiryk Feliks (Red.), Żydzi w Małopolsce: studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, 37-47.
Publisher: 
Poludniowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
Publishing place: 
Przemyśl
Date: 
1991
Publication Language: 
Remarks: 

[Jewish Judges in the Cracow Province in the 16th-18th Centuries]

Community: 

Kozinska-Witt, Hanna, 'Support Your Own, on Your Own: Local Government Subsidies for Jewish Institutions during the Period of Gali

Publication title: 
Kozinska-Witt, Hanna, 'Support Your Own, on Your Own: Local Government Subsidies for Jewish Institutions during the Period of Galician Autonomy', 1866-1914,
Source published in: 
Scripta Judaica Cracoviensia, 15 (2017), 99-114.
Publication Language: 

חוק האזרחים': התרגום לעברית של קובץ החוקים האזרחי האוסטרי על-ידי משכיל גליצאי בשנת 1876

Author: 
אנגלרד, יצחק
Publication title: 
חוק האזרחים': התרגום לעברית של קובץ החוקים האזרחי האוסטרי על-ידי משכיל גליצאי בשנת 1876
Source published in: 
משפט ועסקים, יט, 2 (תשע"ו) 953—987. ‬
Publication Language: 

Galizische Judenedikte im Kontext der Josephinischen Toleranzpolitik

Author: 
Pacholkiv, Svjatoslav
Publication title: 
Galizische Judenedikte im Kontext der Josephinischen Toleranzpolitik
Source published in: 
Mettauer Philipp, Barbara Staudinger (Hrsg.), 'Ostjuden': Geschichte und Mythos (Schriftenreihe des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs, 1), 63-93.
Publisher: 
Studien Verlag
Publishing place: 
Innsbruck
Date: 
2015
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Galician Jewish decrees in the context of Josephinian political tolerance.

יהודי גליציה והחוקה האוסטרית: ראשיתה של פוליטיקה יהודית מודרנית

Author: 
מנקין, רחל
Publication title: 
יהודי גליציה והחוקה האוסטרית: ראשיתה של פוליטיקה יהודית מודרנית
Publisher: 
מרכז זלמן שזר
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2015
Publication Language: 
Subjects: 

Galizische Judengemeinden unter Maria Theresia und Joseph II

Author: 
Pacholkiv, Svjatoslav
Publication title: 
Galizische Judengemeinden unter Maria Theresia und Joseph II
Source published in: 
Biuletyn Polskiej Misji Historycznej, 9 (2014), 93-124.
Date: 
2014
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

[Galician Jewish Communities under Maria Theresa and Joseph II]

The Two Faces of Religious Radicalism: Orthodox Zealotry and "Holy Sinning" in Nineteenth-Century Hasidism in Hungary and Galicia

Author: 
Brown, Benjamin
Publication title: 
The Two Faces of Religious Radicalism: Orthodox Zealotry and "Holy Sinning" in Nineteenth-Century Hasidism in Hungary and Galicia
Source published in: 
Journal of Religion, 93, 3 (2013), 341-374.
Publisher: 
University of Chicago Press
Publishing place: 
Chicago
Date: 
2013
Publication Language: 
Subjects: 

Praying at Home in Lemberg: The "Minyan" Laws of the Habsburg Empire, 1776-1848

Author: 
Manekin, Rachel
Publication title: 
Praying at Home in Lemberg: The "Minyan" Laws of the Habsburg Empire, 1776-1848
Source published in: 
Polin, 24 (2012), 49-69.
Publisher: 
Littman Library of Jewish Civilization
Publishing place: 
Oxford - Portland, Oreg
Date: 
2012
Publication Language: 

Taking it to the Streets: Polish-Jewish Print Discourse in 1848 Lemberg

Author: 
Manekin, Rachel
Publication title: 
Taking it to the Streets: Polish-Jewish Print Discourse in 1848 Lemberg
Source published in: 
Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts, 7 (2008), 215-227.
Publisher: 
Vandenhoeck & Rupercht
Publishing place: 
Göttingen
Date: 
2008
Publication Language: 
Remarks: 

Including references to Abraham Mendel Mohr (216—219, 223), Jakob Bodek (216), and Matylda Ritter (223-224)