קרקוב היהודית: ביבליוגרפיה לשנים 1936—1996

Author: 
קרוסין, סטיבן ד.
Publication title: 
קרקוב היהודית: ביבליוגרפיה לשנים 1936—1996
Source published in: 
ריינר אלחנן (ע'), קראקא - קז'ימייז' - קרקוב: מחקרים בתולדות יהודי קרקוב, 375—395.
Publisher: 
המרכז לחקר תולדות היהודים בפולין והמכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2001
Publication Language: 
Community: 

קהילות ואישים בגליציה

Author: 
וונדר, מאיר
Publication title: 
קהילות ואישים בגליציה
Publisher: 
יהדות גליציה ובוקובינה
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2015
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the following parts:
'Galician Communities' - 5-438
'Personalities in Galicia' - 439-695

לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים

Author: 
סתוי, זיסי ויגאל שוורץ (ע')
Publication title: 
לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים
Publisher: 
דביר ומכון הקשרים – אוניברסיטת בן גוריון בנגב
Publishing place: 
אור-יהודה
Date: 
2014
Publication Language: 
Remarks: 

Includes entries on forty-four authors from Galicia-Bukovina (for extension see the note in Hebrew): Azriel Ukhmani, Moshe Ungerfeld, Aharon Appelfeld, Joseph Bau, Meir Bosak, Avraham Ben-Yitzhak, Benzion Benshalom, Rivka Gurfein, Nathan Gross, Uri Zevi Greenberg, Abraham Huss, Hilda Huppert, Jacob Horowitz, Eisig Silberschlag, Gabriel Talpir, Yehuda Yaari, Israel Cohen, Abraham Carmel, Leo Lipsky, Pinchas Elad, Itzik Manger, Meir Mohar, Shimshon Meltzer, Jechiel Mohar , Dov Sadan, Ephraim Sten, Shmuel Yosef Agnon, Anda Amir, Dan Pagis, Ida Fink, Shemuel Yeshayahu Penueli, Roman Frister, Shraga Kadari, Dov Kimhi, Shalom Kramer, Getzel Kressel, David Rokeach, Avraham Shaanan, Shlomo Shva, Pinhas Sadeh, Gershon Shofman, Shlomo Shenhod, Schmuel Schneidr, Lea Shinar.

Finding your Jewish roots in Galicia: A Resource Guide

Author: 
Wynne, Suzan Fischer
Publication title: 
Finding your Jewish roots in Galicia: A Resource Guide
Publisher: 
Avotaynu
Publishing place: 
Teaneck, N.J.
Date: 
1998
Publication Language: 
Remarks: 

Including an introduction about the history of Galician Jewry:
1-14 – 'Chapter 1: Galicia: Its History and Jewish Life'

Appendix B: Jews of Galicia

Author: 
Hundert, Gershon David and Gershom C. Bacon
Publication title: 
Appendix B: Jews of Galicia
Source published in: 
idem, The Jews in Poland and Russia :bibliographical essays (Series: The modern Jewish experience), 139-141.
Publisher: 
Indiana University Press
Publishing place: 
Bloomington
Date: 
1984
Publication Language: 
Remarks: 

The founding of workers organizations in jewish Galicia (1892-1911).

אטלס עץ חיים (תולדות עם ישראל מבראשית ועד ימינו), כרכים ח-יב ומבוא

Author: 
הלפרין, רפאל
Publication title: 
אטלס עץ חיים (תולדות עם ישראל מבראשית ועד ימינו), כרכים ח-יב ומבוא
Publisher: 
הקדש רוח יעקב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1982
Publication Language: 
Remarks: 

Including many biographies of Galician rabbis, in the following segments:
Volumes 8-9 - lasts (3), parts 1-2, 1982.
Volumes 10-12 - lasts (4), parts 1-3, 1983.
Introduction book, parts 1-2, 1985.

Shtetl finder: Jewish communities in the 19th and early 20th centuries in the pale of settlement of Russia and Poland, and in Lith

Author: 
Cohen, Chester G.
Publication title: 
Shtetl finder: Jewish communities in the 19th and early 20th centuries in the pale of settlement of Russia and Poland, and in Lithuania, Latvia, Galicia, and Bukovina, with names of residents
Publisher: 
Periday
Publishing place: 
Los Angeles
Date: 
1980
Publication Language: 
Remarks: 

Including many values on Galician communities.

פנקס הקהילות, אנציקלופדיה של היישובים היהודיים למן היווסדם ועד לאחר מלחמת העול השנייה, פולין, כרך שלישי - גאליציה המערבית ושלזיה

Author: 
ויין, אברהם ואהרן וייס (ע')
Publication title: 
פנקס הקהילות, אנציקלופדיה של היישובים היהודיים למן היווסדם ועד לאחר מלחמת העול השנייה, פולין, כרך שלישי - גאליציה המערבית ושלזיה
Publisher: 
יד ושם
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1984
Publication Language: 
Remarks: 

[9-23] - 'introduction'
1-366 - 145 values about approximately 145 communities
367-369 - 'Jewish settlements with partially information'

פנקס הקהילות, אנציקלופדיה של היישובים היהודיים למן היווסדם ועד לאחר מלחמת העול השנייה, פולין, כרך שני - גאליציה המזרחית

Author: 
דומברובסקה, דנוטה, אברהם ויין ואהרן וייס (ע')
Publication title: 
פנקס הקהילות, אנציקלופדיה של היישובים היהודיים למן היווסדם ועד לאחר מלחמת העול השנייה, פולין, כרך שני - גאליציה המזרחית
Publisher: 
יד ושם
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1980
Publication Language: 
Remarks: 

[9-31] - 'introduction'
1-521 - values about approximately 200 communities
522-532 - 'Jewish settlements with partially information'

מאורי גליציה: אנציקלופדיה לחכמי גליציה, א-ו

Author: 
וונדר, מאיר
Publication title: 
מאורי גליציה: אנציקלופדיה לחכמי גליציה, א-ו
Publisher: 
המכון להנצחת יהדות גליציה
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1978
Publication Language: 
Remarks: 

For more details about the encyclopedias structure, as well as for Critique on it - see Hebrew notes.