בין נומברג לברנדשטטר

Author: 
אבישי, מרדכי
Publication title: 
בין נומברג לברנדשטטר
Source published in: 
אבישי, מרדכי, שערים ברוח: סופרים עבריים–ויהודים בספרות העולם, 16—21
Publisher: 
ירון גולן
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1993
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

On Mordecai David Brandstatter - 19-21.

המעשייה "אם לא למעלה מזה" ומקורה החסידי

Author: 
רוס, ניחם
Publication title: 
המעשייה "אם לא למעלה מזה" ומקורה החסידי
Source published in: 
מחקרי ירושלים בספרות עברית, כו (2003), 69—99
Date: 
2003
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

On Yitzchak Leibush Peretz's story and it's source in the collection of Hassidic sotries 'מפעלות הצדיקים' by Menachem Mendel Bodek

Grammatical Similarities between Nineteenth-Century Hasidic and Maskilic Hebrew Narratives

Author: 
Kahn Lily
Publication title: 
Grammatical Similarities between Nineteenth-Century Hasidic and Maskilic Hebrew Narratives
Source published in: 
Hebrew Studies, 53 (2012), 179-201
Publishing place: 
Wisconsin, Madison
Date: 
2012
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including references to Menachem Mendel Bodek's collection of Hassidic stories

An Anthology of Prose and Poetry of the Teachers and of the Pupils of the Hebrew School in Cracow

Author: 
Leser, Shlomo (ed.)
Publication title: 
An Anthology of Prose and Poetry of the Teachers and of the Pupils of the Hebrew School in Cracow
Publishing place: 
Haifa
Date: 
2004
Publication Language: 
Community: 

תיאטרון וספרות יידיש בגאליציה המזרחית בשנים 1939—1941

Author: 
וייס, אהרן
Publication title: 
תיאטרון וספרות יידיש בגאליציה המזרחית בשנים 1939—1941
Source published in: 
בחינות, 8—9 (1979), 113—128.
Date: 
1980
Publication Language: 

היינה בספרות ההשכלה

Author: 
צוויק, משה י.
Publication title: 
היינה בספרות ההשכלה
Source published in: 
בצרון, שנה טו (תשי"ד), כרך 29, חוברת 1 (תשרי), 51—60.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1953
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Includes references to translators Max Letteris (52, 54), Selig Allerhand (54), Fabius Mieses
(54), and Nathan Nata Samuely (59-60).

The Already-non-existence as a Category of Autobiographical Memory: Galician Places of Timelessness in the Prose of Bruno Schulz,

Author: 
Zieniewicz, Andrzej
Publication title: 
The Already-non-existence as a Category of Autobiographical Memory: Galician Places of Timelessness in the Prose of Bruno Schulz, Artur Sandauer, and Julian Stryjkowski
Source published in: 
Alina Molisak and Jagoda Wierzejska (eds.), Galician Polyphony: Places and Voices, 81-91.
Publisher: 
Dom Wydawniczy Elipsa
Publishing place: 
Warsaw
Date: 
2015
Publication Language: 

The Jewish oil magnates of Galicia: The Jewish Oil Magnates: A history, 1853 1945, by Valerie Schatzker, and The Jewish Oil Magnat

Author: 
Schatzker Valerie, Julien Hirszhaut
Publication title: 
The Jewish oil magnates of Galicia: The Jewish Oil Magnates: A history, 1853 1945, by Valerie Schatzker, and The Jewish Oil Magnates: A Novel, by Julien Hirszhaut, Translated by Miriam Dashkin-Beckerman, Edited by Valerie Schatzker
Publisher: 
McGill-Queen's University Press
Publishing place: 
Montreal & Kingston, Lo
Date: 
2015
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the following chapters:
vii-viii - Anthony Polonsky, ‘Forward’
ix-xxvi – 'Preface'
1-78 – 'The Jewish Oil Magnates: A History, 1853 1945'
179-432 – 'The Jewish Oil Magnates: A Novel by Julien Hirszhaut', translated from the Yiddish by Miriam Dashkin-Becherman, Edited by Valerie Schatzker
The first edition of the work of Julien Hirszhaut appeared in Yiddish, Buenos-Aires 1954

The Galician Triangle in Polish Oil Novels

Author: 
Antosik-Piela, Maria
Publication title: 
The Galician Triangle in Polish Oil Novels
Source published in: 
Alina Molisak and Jagoda Wierzejska (eds.), Galician Polyphony; Places and Voices, 207-216.
Publisher: 
Dom Wydawniczy Elipsa
Publishing place: 
Warsaw
Date: 
2015
Publication Language: 
Remarks: 

כולל התייחסויות ליהודים.

לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים

Author: 
סתוי, זיסי ויגאל שוורץ (ע')
Publication title: 
לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים
Publisher: 
דביר ומכון הקשרים – אוניברסיטת בן גוריון בנגב
Publishing place: 
אור-יהודה
Date: 
2014
Publication Language: 
Remarks: 

Includes entries on forty-four authors from Galicia-Bukovina (for extension see the note in Hebrew): Azriel Ukhmani, Moshe Ungerfeld, Aharon Appelfeld, Joseph Bau, Meir Bosak, Avraham Ben-Yitzhak, Benzion Benshalom, Rivka Gurfein, Nathan Gross, Uri Zevi Greenberg, Abraham Huss, Hilda Huppert, Jacob Horowitz, Eisig Silberschlag, Gabriel Talpir, Yehuda Yaari, Israel Cohen, Abraham Carmel, Leo Lipsky, Pinchas Elad, Itzik Manger, Meir Mohar, Shimshon Meltzer, Jechiel Mohar , Dov Sadan, Ephraim Sten, Shmuel Yosef Agnon, Anda Amir, Dan Pagis, Ida Fink, Shemuel Yeshayahu Penueli, Roman Frister, Shraga Kadari, Dov Kimhi, Shalom Kramer, Getzel Kressel, David Rokeach, Avraham Shaanan, Shlomo Shva, Pinhas Sadeh, Gershon Shofman, Shlomo Shenhod, Schmuel Schneidr, Lea Shinar.