גליציה היהודית: גיאוגרפיה, דמוגרפיה, היסטוריה ותרבות

Author: 
הבר-גדליה, לאה
Publication title: 
גליציה היהודית: גיאוגרפיה, דמוגרפיה, היסטוריה ותרבות
Source published in: 
שרשרת הדורות, כו, 2 (2012), 5—14.
Publisher: 
העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2012
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Appeared also in English:
Haber-Gedalia, Leah, 'Jewish Galicia: Geography, Demography, History and Culture', Sharsheret Hadorot, 26, 2 (2012), 5-15.

The Jews of Galicia

Author: 
Michaels, Mike
Publication title: 
The Jews of Galicia
Source published in: 
idem, Vagabonds of the World: The History of Jewish People in over 120 Lands, 520-521.
Publisher: 
Media
Publishing place: 
Pennsylvania
Date: 
2011
Publication Language: 
Subjects: 

Євреї у Галичині в австрійський період (1772-1918 рр.)

Author: 
Монолатiй, Iван
Publication title: 
Євреї у Галичині в австрійський період (1772-1918 рр.)
Source published in: 
Возняк Тарас (Головний ред.), Гебрейський Львів, 150-169.
Publisher: 
Редакція журналу Ї
Publishing place: 
Львів
Date: 
2008
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

[Jews in Galicia in the Austrian period (in the years 1772-1918)]

Galicia

Author: 
Manekin, Rachel
Publication title: 
Galicia
Source published in: 
Hundert Gershon D. (ed.), The Yivo Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, 560-567.
Publisher: 
Yivo & Yale University press
Publishing place: 
New Haven
Date: 
2008
Publication Language: 
Subjects: 

Гебрейський усе-світ Галичини

Author: 
Возняк Тарас (головний редактор)
Publication title: 
Гебрейський усе-світ Галичини
Subjects: 
Remarks: 

["A whole world of Jews of Galicia"]

Історична ґенеза галицького єврейства

Author: 
Великий, Iван
Publication title: 
Історична ґенеза галицького єврейства
Source published in: 
Возняк Тарас (ред.), Гебрейський усе-світ Галичини, 48 (2007), 11-17.
Publisher: 
Редакція журналу 'Ї'
Publishing place: 
Львів
Date: 
2007
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

["The historical creation of Galician Jewry"]

Galicia

Author: 
Katz, Simha and Nathan Michael Gelber
Publication title: 
Galicia
Source published in: 
Encyclopedia Judaica, 1 edition, Vol. 7, 265; Vol. 16, 1325-1332
Publisher: 
Keter
Publishing place: 
Jerusalem
Date: 
1971
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

And again, in the reissued version of the encyclopedia, from 2007, volume 7, 341-345.

The Galitzianers: The Jews of Galicia, 1772-1918

Author: 
Wynne, Suzan Fischer
Publication title: 
The Galitzianers: The Jews of Galicia, 1772-1918
Publishing place: 
Kensington, Md.
Date: 
2006
Publication Language: 
Subjects: 

Żydzi w Galicji i ich kultura/ Євреї у Галичині та їхня культура/ Die Juden in Galizien und ihre Kultur

Author: 
Hońdo, Leszek
Publication title: 
Żydzi w Galicji i ich kultura/ Євреї у Галичині та їхня культура/ Die Juden in Galizien und ihre Kultur
Source published in: 
Skromak Elzbieta, Anna Garbacz, Marek Wiatrowicz (redakcja katalogu), Kultura Żydów Galicyjskich: ze zbiorow Muzeum Etnografii i Rzemiosa Artystycznego we Lwowie = Культура Галицьких євреїв: зі збірок Музею етнографії та художнього промислу у Львові = K
Publisher: 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,‎ ‪ Stalowa Wola, Muzeum Historyczne Miasta Gdanska, Gdansk, Mu
Publishing place: 
Lviv
Date: 
2006
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

[The Jews in Galicia and their culture]

Евреï в iмперiï Габсбургiв (1772-1918 рр)

Author: 
Монолатiй, Iван
Publication title: 
Евреï в iмперiï Габсбургiв (1772-1918 рр)
Source published in: 
Фiнберг Леонiд i Володимир Любченко (Ред.), Нариси з iсторiï та культури евреïв Украïни,
Publisher: 
Дух i лiтера
Publishing place: 
Киïв
Date: 
2005
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

[Jews in the Habsburg Empire (1772-1918)]
Including references to Galician Jewry