מתי נוסד הדפוס העברי הראשון בקרקוב?

Author: 
טטר, מגדה ויחזקאל פראם
Publication title: 
מתי נוסד הדפוס העברי הראשון בקרקוב?
Source published in: 
גלעד, 20 (2006), 144—149.
Publisher: 
המכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
2006
Publication Language: 
Community: 

לקוטים לתולדות הדפוס העברי בפולין

Author: 
יודלוב, יצחק
Publication title: 
לקוטים לתולדות הדפוס העברי בפולין
Source published in: 
ישורון, א (1996), תנב-תסב
Date: 
1996
Publication Language: 
Remarks: 

Chapters A-B refer to Kraków print.

Community: 

Udział Żydów krakowskich w handlu książka w pierwszej połowie XVII wieku

Author: 
Zurkowa, Renata
Publication title: 
Udział Żydów krakowskich w handlu książka w pierwszej połowie XVII wieku
Source published in: 
Kiryk Feliks (Red.), Żydzi w Małopolsce: studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, 59-79.
Publisher: 
Poludniowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
Publishing place: 
Przemyśl
Date: 
1991
Publication Language: 
Remarks: 

[Participation of Cracow Jews in the Book Trade in the First Half of the 17th Century]

Community: 

די ערשטע העברעאישע דרוקעריי אין פוילן

Author: 
ג. ב. [גרשם בדר]
Publication title: 
די ערשטע העברעאישע דרוקעריי אין פוילן
Source published in: 
שריפטן, שנה 2, חוברת 3 (15), אוגוסט 1943, 174—176.
Publishing place: 
בואנוס-איירס
Date: 
1943
Publication Language: 
Remarks: 

[The first printing houses in Poland] - In Kraków

Community: 

400 יאהר זינט אין פוילן איז געדרוקט געווארען דאס ערשטע העברעאישע בוך

Publication title: 
400 יאהר זינט אין פוילן איז געדרוקט געווארען דאס ערשטע העברעאישע בוך
Source published in: 
טיגל זליג (ע'), פוילישע אידען, 3 (1935), 47—49.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1935
Publication Language: 
Remarks: 

[400 years since the printing of the first book in Hebrew in Poland]
About the beginning of the Hebrew print in Krakow

Community: 

הדפוס העברי בקראקא, התפתחותו והשתלשלותו משנת ר"ץ עד ימינו אלה

Author: 
פרידברג, חיים דב
Publication title: 
הדפוס העברי בקראקא, התפתחותו והשתלשלותו משנת ר"ץ עד ימינו אלה
Publishing place: 
קרקוב
Date: 
1900
Publication Language: 
Community: 

הוספות לרשימת דפוסי טארנאפאל

Author: 
כץ, שמחה
Publication title: 
הוספות לרשימת דפוסי טארנאפאל
Source published in: 
קרית ספר, 15 (תרצ"ח-תרצ"ט), 515—516.
Publisher: 
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1939
Publication Language: 
Community: 

הדפוס העברי בטארנאפאל ורשימת הספרים שנדפסו שם

Author: 
הברמן, אברהם מאיר
Publication title: 
הדפוס העברי בטארנאפאל ורשימת הספרים שנדפסו שם
Source published in: 
עלים, לביבליוגרפיה וקורות ישראל, שנה 2 (תרצ"ה, 1935—1936), 24—31.
Publishing place: 
וינה
Date: 
1935
Publication Language: 
Community: 

Krakowski "Izraelita" (II-IV 1870) - pierwsze polskojęzyczne czasopismo Żydów galicyjskich

Author: 
Maślak-Maciejewska, Alicja
Publication title: 
Krakowski "Izraelita" (II-IV 1870) - pierwsze polskojęzyczne czasopismo Żydów galicyjskich
Source published in: 
Kwartalnik Historii Zydów, 265 (2018), 83-96.
Date: 
2018
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

[Krakow's 'Israelita' (February through April 1870) - The First Polish Language periodical of Galicia's
Jews]

Community: 

שקיעת האורתודוקסיה בגליציה במפנה המאה העשרים בראי העיתונים החרדיים 'מחזיקי הדת וקול מחזיקי הדת'

Author: 
קרן-קרץ מנחם
Publication title: 
שקיעת האורתודוקסיה בגליציה במפנה המאה העשרים בראי העיתונים החרדיים 'מחזיקי הדת וקול מחזיקי הדת'
Source published in: 
קשר, 49 (2017), 126—142‬.
Date: 
2017
Publication Language: