זשורנאלן און ביכער, לעצטנס דערשינען אין גאליציע

Author: 
בע-שע.
Publication title: 
זשורנאלן און ביכער, לעצטנס דערשינען אין גאליציע
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 9, כרך 8, חוברת 27 (426), 1.7.1932 – 'יידיש-קולטור-שאפן אין גאליציע', 428—430.
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1932
Publication Language: 
Remarks: 

Mainly, in 429, about four Yiddish periodicals as well as books by Shmuel Nodler, Joseph Greenseit, Arie Schrenzel, Nachum Bomze, Dvora Fogel, and Israel Ashendorf.

די יידישע פרעסע אין גאליציע

Author: 
גינסברג, בן-ציון
Publication title: 
די יידישע פרעסע אין גאליציע
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 9, כרך 8, חוברת 27 (426), 1.7.1932 – 'יידיש-קולטור-שאפן אין גאליציע', 423—424.
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1932
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

About Yiddish journalism in Galicia.

המבשר' – חלוץ העתונות העברית בגליציה (תשעים שנה להופעתו)

Author: 
קרסל, גצל
Publication title: 
המבשר' – חלוץ העתונות העברית בגליציה (תשעים שנה להופעתו)
Source published in: 
ספר השנה של העתונאים, 11 (תשי"ב), 368.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1952
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

About the activity of Friedrich Gustav Seipert, especially in Galicia, to found anew a Jewish kingdom in the Land of Israel; including sub-chapters about Joseph Perl's response to authorities about this activity (117-124); as well as appendices on this topic, 247-262 (247-257 - by Seipert; 258-262 - by Perl).

הדור' בעריכת דוד פרישמאן

Author: 
אלקושי, גדליה
Publication title: 
הדור' בעריכת דוד פרישמאן
Source published in: 
גליונות,כרך 26, חוברת ה-ו (כסלו-שבט תשי"ב), 363—370.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1952
Publication Language: 
Subjects: 

תולדות הדפוס העברי בפולניה, מראשית הוסדו בשנת רצ"ד והתפתחותו עד זמננו, דברי ימי מיסדיו ובוניו, קורות עוזריהם והמדפיסים הבאים אחריה

Author: 
פרידברג, חיים דוב
Publication title: 
תולדות הדפוס העברי בפולניה, מראשית הוסדו בשנת רצ"ד והתפתחותו עד זמננו, דברי ימי מיסדיו ובוניו, קורות עוזריהם והמדפיסים הבאים אחריהם, עם רשימת הספרים הנדפסים על ידיהם, פרקים לדברי ימי ישראל בפולניה, מהדורה שנייה, מתוקנת ומורחבת.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1950
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Improved edition to the 1932 Antwerp edition;
The book includes chapters on the following communities: 1. Krakow (1-44; on the Hapsburg era - from page 41); 4. Zolkiev (62-69); 9. Lvov - Lemberg (82-88); 39. Zbarazh (148); 52. Czernowitz (162-163); 56. Przemyśl (164); 58. Drohobych (165-166).

העתון הפדגוגי הראשון בעברית ('האיתנים' של צ. א. טלר)

Author: 
מלאכי, אליעזר רפאל
Publication title: 
העתון הפדגוגי הראשון בעברית ('האיתנים' של צ. א. טלר)
Source published in: 
הדאר, 29, לט (13.10.1950), 1090—1091.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1950
Publication Language: 

העתון הביבליוגרפי הראשון בעברית (חמשים שנה להופעת ה'ירושלים' של י. קרפל)

Author: 
מלאכי, אליעזר רפאל
Publication title: 
העתון הביבליוגרפי הראשון בעברית (חמשים שנה להופעת ה'ירושלים' של י. קרפל)
Source published in: 
הדאר, 29, לב (30.6.1950), 885—886.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1950
Publication Language: 

שאלות ותשובות (בעניני ספרות וחכמת ישראל)

Author: 
מלאכי, אליעזר רפאל
Publication title: 
שאלות ותשובות (בעניני ספרות וחכמת ישראל)
Source published in: 
הדאר,29, ד (25.11.1949), 92.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1949
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including an answer about 'Imrei Noam', the literary section of 'HaTzir' which appeared in Lemberg, the first Hebrew newspaper that was published twice a week, Edited by Naftali Hirz Schorr.

דריי מאמענטן אין דער אנטוויקלונג פון דער אידישער פרעסע אין פוילן

Author: 
בדר, גרשם
Publication title: 
דריי מאמענטן אין דער אנטוויקלונג פון דער אידישער פרעסע אין פוילן
Source published in: 
טיגל זליג (ע'), פוילישע אידען, 11 ( 1944), 60—62, 76.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1944
Publication Language: 
Remarks: 

About the three stages in the development of Yiddish journalism in Poland, among them, the appearance of 'Di Yudishe Post', Lemberg, 1850 (61-62) and the appearance of 'Togblat' in Lemberg from 1903 (62-76).

The Hebrew Almanacs of Joseph Perl: A Sidelight on the Haskalah

Author: 
Mahler, Raphael
Publication title: 
The Hebrew Almanacs of Joseph Perl: A Sidelight on the Haskalah
Source published in: 
Journal of Jewish Bibliography, Vol. 3 (1942), 22-31, 75-83.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1942
Publication Language: 
Remarks: 

Appeared in additional versions in Yiddish and Hebrew. For details see the Hebrew notes.