גלגול נפש' של ארטר בגלגולו ליידיש של אייזיק מאיר דיק

Author: 
ורסס, שמואל
Publication title: 
גלגול נפש' של ארטר בגלגולו ליידיש של אייזיק מאיר דיק
Source published in: 
חוליות, 2 (1994), 29—49
Publisher: 
אוניברסיטת חיפה - החוג לספרות עברית והשוואתית
Publishing place: 
חיפה
Date: 
1994
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

And again in:
ורסס, שמואל, מלשון אל לשון: יצירות וגלגוליהן בספרותנו (סדרת 'כינוס'), מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים 1996, 211—231

המגעים בין הספרות הפולנית לבין ספרות יידיש: על פי סיפור אסתרקה וקאזימיר הגדול מלך פולין

Author: 
שמרוק, חנא
Publication title: 
המגעים בין הספרות הפולנית לבין ספרות יידיש: על פי סיפור אסתרקה וקאזימיר הגדול מלך פולין
Source published in: 
הספרות, ו, 21 (אוקטובר 1975), 60—100
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1975
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Includes a discussion on S. J. Imber's poem 'Esterka' (60-100)

בין חקר לפולמוס: על שמואל יעקב אימבר (תרצ"ז)

Author: 
סדן, דב
Publication title: 
בין חקר לפולמוס: על שמואל יעקב אימבר (תרצ"ז)
Source published in: 
, סדן, דב, אבני מפתן: מסות על סופרי יידיש, י. ל. פרץ, 3 , 273—281
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1972
Publication Language: 
Subjects: 

יידיש אין סאנץ

Author: 
מהלר, רפאל
Publication title: 
יידיש אין סאנץ
Source published in: 
אידישע שפראך, 4, חוב' 3—6 (מאי-דצמבר 1944), 65—80.
Publisher: 
ייווא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1944
Publication Language: 
Remarks: 

[Yiddish in Nowy Sącz]

Community: 

תיאטרון וספרות יידיש בגאליציה המזרחית בשנים 1939—1941

Author: 
וייס, אהרן
Publication title: 
תיאטרון וספרות יידיש בגאליציה המזרחית בשנים 1939—1941
Source published in: 
בחינות, 8—9 (1979), 113—128.
Date: 
1980
Publication Language: 

Prose: Yiddish Prose

Author: 
Miron, Dan
Publication title: 
Prose: Yiddish Prose
Source published in: 
Hundert Gershon D. (ed.), The Yivo Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, 1472-1477.
Publisher: 
Yivo & Yale University press
Publishing place: 
New Haven
Date: 
2008
Publication Language: 
Remarks: 

Including references to Meir Wiener (1472, 1476), Mendel Lefin, Joseph Perl (1472) and Abraham Moshe Fuchs (1474).

הקולות והמקהלה: שירת נשים ביידיש בין שתי מלחמות העולם

Author: 
נוברשטרן, אברהם
Publication title: 
הקולות והמקהלה: שירת נשים ביידיש בין שתי מלחמות העולם
Source published in: 
בקורת ופרשנות, 40 (2008), 61—145
Publisher: 
אוניברסיטת בר-אילן
Publishing place: 
רמת-גן - ירושלים
Date: 
2008
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including references to Yiddish poets of Galicia, among them Fradl Shtok (66—68, 88, 114), Rachel H. Korn (71, 75, 82, 88, 90, 91, 100—101, 104, 115, 145, and chiefly the sub-chapter '2. Rachel H. Korn: the presence and the absence', 118-127), Malka Lee (78-79), and Dvora Fogel (89), and so to Melech Ravitch (86, 91, 96—100, 104, 108), Itzik Manger (82, 95, 145) and to Reuben Iceland (114).

Die hebräische und jiddische Presse in Galizien

Author: 
Manekin, Rachel
Publication title: 
Die hebräische und jiddische Presse in Galizien
Source published in: 
Helmut Rumpler and Peter Urbanitsch (eds.), Die Habsburgermonarchie 1848-1918: Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft, 2.Teilband: Die Presse als Faktor der politischen Mobilisierung, 2341-2365.
Publisher: 
Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften
Publishing place: 
Wien
Date: 
2006
Publication Language: 
Remarks: 

[Hebrew and Yiddish press in Galicia]
Including chapters on the following newspapers:
2343-2346 – '2. The Enlightened Press: Hamevasser und Ha'Ivri'
2346-2349 – '3. The orthodox Press: Machzikei Hadas'
2350-2355 – '4. The partiot Press: Hamaskir'
2355-2361 – '5. The Jewish-Nationalist Press: Hamizpe'
2361-2365 – '6. The Yiddish Press: Zeitung, Togblat und Der Tog'

קבוצת 'צושטייער' בגליציה: 1929—1931

Author: 
פרידמן-כהן, קרי
Publication title: 
קבוצת 'צושטייער' בגליציה: 1929—1931
Source published in: 
חוליות, 19 (2006), 159—177.
Publisher: 
אוניברסיטת חיפה
Publishing place: 
חיפה
Date: 
2006
Publication Language: 

The Transformation of Zionist Religious Rhetoric as Seen Through Its Yiddish-Language Propaganda: The Case of Galicia

Author: 
Shanes, Joshua
Publication title: 
The Transformation of Zionist Religious Rhetoric as Seen Through Its Yiddish-Language Propaganda: The Case of Galicia
Source published in: 
Studies in Jewish Civilization, 16 (2005): Greenspon Leonard Jay, Ronald A. Simkins, and Brian Horowitz (Eds.), The Jews of Eastern Europe, 285-296.
Publisher: 
Creighton University Press
Publishing place: 
Omaha, Nebraska
Date: 
2005
Publication Language: